Vilniaus socialdemokratai išreiškė pagarbą Vasario 16-osios akto signatarams

Vilniaus socialdemokratai išreiškė pagarbą Vasario 16-osios akto signatarams

Sekmadienį (sausio 21 d.) Signatarų namuose Vilniuje iškilminga atidaryta į Lietuvą iš Vokietijos atvežto Vasario 16-osios akto paroda. Vilniaus socialdemokratai aplankė parodą, prisiminė Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytą dokumentą, skelbiantį, kad atkuriama Lietuvos Valstybė, išreiškė pagarbą Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams, taip pat vienam principingiausių kovotojų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, lietuviškos socialdemokratijos kūrėjui Steponui Kairiui. Vasario 16-osios akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, o pasirašė 20 tarybos narių. Ilgamečio Lietuvos socialdemokratų partijos ideologo ir vadovo Stepono Kairio mintys apie laisvę, demokratiją ir socialinį teisingumą Lietuvoje yra gyvybingos ir šiandien. Tai, kas jam buvo svarbiausia, Steponas Kairys paliko kartų ...

Close