Konferencija. Apie lygias galimybes ir perspektyvas visiems vilniečiams

Konferencija. Apie lygias galimybes ir perspektyvas visiems vilniečiams

Šeštadienį Vilniaus miesto skyriaus konferencija patvirtino rinkimų programą,  nutarė kandidatu į šalies prezidento postą iškelti Vytenį Povilą Andriukaitį, reitingavo  atstovų į Europos Parlamentą sąrašą. Auksė Kontrimienė: matykime vienas kitame draugą Vilniaus socialdemokratų vadovė Auksė Kontrimienė pristatė Tarybos  ataskaitą, akcentuodama svarbiausius skyriaus įvykius ir veiklas per ataskaitinį laikotarpį. Kaip pabrėžė A. Kontrimienė, Vilniaus miesto skyrius šiuo metu vienija 1729 narius. Vyko tarybos ir prezidiumo posėdžiai, mokymai ir diskusijos,  susirinkimai poskyriuose ir grupėse, priimami sprendimai, aktyvi kultūrinė veikla. Detalią ataskaitą papildė nuotraukos, atspindinčios skyriaus veiklos dinamiką. A. Kontrimienė pažymėjo, kad per ataskaitinį laikotarpį beveik pavyko sutvarkyti struktūrą, neskaitlingas ir neaktyvias grupes jungiant vieną prie k ...

Socialdemokratai priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos gynybos

Socialdemokratai priėmė rezoliuciją dėl Lietuvos gynybos

Valstybė, vykdydama tarptautinius įsipareigojimus, krašto apsaugai kasmet privalo skirti 2 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), o Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) įsipareigoja siekti Europos Sąjungos (ES) vidurkio finansuojant socialinės, sveikatos apsaugos, kultūros ir švietimo sritis. Apie tai kalbama šeštadienį LSDP tarybos priimtoje rezoliucijoje dėl Lietuvos saugumo ir gynybos. Rezoliucijoje pabrėžiama, kad LSDP nacionalinį saugumą ir gynybą bei taikos išsaugojimą laiko šalies pamatine vertybe, kad prisiimti įsipareigojimai NATO – būtini, kad LSDP atsižvelgia į grėsmes, įvardintas „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime 2018“. „Nacionalinis saugumas negali būti susiaurintas tik iki karinės galios didinimo. Saugumas yra galia ir valia priešintis. Iš 14 Nacionalinės saugumo strategijos punktų, kuriose aptariamos grėsmės Lietuvai, tik 5 – karinės. ...

Close