Prezidiume - rinkimų nuotaikos

Prezidiume – rinkimų nuotaikos

Antradienį posėdžiavęs Vilniaus miesto skyriaus prezidiumas pasveikino naujus narius, pareiškusiais norą prisijungti prie Vilniaus socialdemokratų bendruomenės, gimtadienį švenčiančius bendraminčius. Vilniaus miesto skyriaus rinkimų štabo vadovas, skyriaus pirmininko pavaduotojas P. Pinelis apžvelgė rinkimų kampanijos Žirmūnų apygardoje eigą, padėkojo savanoriams, kiekvieną dieną  rinkusiems parašus už Gintautą Palucką, dalijusiems agitacinę medžiagą gatvėse, bendravusiems su  vietos gyventojais, visus skyriaus narius pakvietė rugsėjo 8 dieną nuo 20 val. rinkimų rezultatų laukti kartu Vilniaus skyriaus būstinėje, J. Basanavičiaus g. 16. „Rinkimai Žirmūnų vienmandatėje apygardoje mobilizavo skyriaus narius, pasitikrinome jėgas ir galimybes ateinančiuose 2020 metų LR Seimo rinkimuose. Turime aktyvių, geranoriškai nusiteikusių partiečių, įsijungusių į darbą, džiaug ...

Naujas požiūris į Vilniaus socialdemokratų sąskrydžio tradicijas

Naujas požiūris į Vilniaus socialdemokratų sąskrydžio tradicijas

Kaip sakė Vilniaus socialdemokratų vadovas Algirdas Pieniuta, skyriaus sąskrydis planuojamas ir vyks spalio 5-6 dienomis Trakų rajone, „Margio“ viešbutyje. Pirmininkas išreiškė naują požiūrį į sąskrydžio turinio formavimą. Pirmininko pavaduotojas Povilas Pinelis Prezidiumo narius informavo, kad  pagrindinis dėmesys sąskrydyje bus skiriamas socialdemokratiniam turiniui. Numatoma, kad dviejų dienų darbotvarkėje išsiteks susitikimai su profsąjungų ir įvairių sričių lyderiais, vyks  diskusijos, seminarai, pokalbiai aktualiomis švietimo, darbuotojų teisių, žaliosios politikos ir darnios plėtros temomis. Diskusijų  metu tikimasi sulaukti aktyvaus partiečių dalyvavimo,  nuomonių, minčių,  klausimų ir atsakymų. Kūrybinės dirbtuvės,  komandinio darbo principų įsisavinimo užsiėmimai ir rekreacijai skirtas laikas papildys sąskrydžio programą. Prezidiumas pritarė sąskrydžio ...

LSDP Vilniaus miesto skyriaus koordinatore paskirta Fausta Roznytė

LSDP Vilniaus miesto skyriaus koordinatore paskirta Fausta Roznytė

Skyriaus Prezidiumas į  LSDP Vilniaus miesto skyriaus koordinatorės pareigas paskyrė Faustą Roznytę. Būdama aktyvi Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Valdybos narė, dalyvaudama konferencijose, renginiuose,  atstovaujančiuose jaunimą,  Fausta  sukaupė bendravimo ir komunikacijos patirtį. Prezidiumo nariai ir visa skyriaus bendruomenė  tikisi, kad sukauptos žinios bus naudingos kuriant ir koordinuojant įvairias Vilniaus miesto skyriaus veiklas. Fausta Roznytė šiuo metu studijuoja VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. ...

Close