Sėkmingo valstybinio plėtros banko pavyzdys: Vokietijos KfW

Sėkmingo valstybinio plėtros banko pavyzdys: Vokietijos KfW

Vakarų šalyse valstybiniai plėtros bankai padeda užpildyti komercinių bankų veiklos spragas ir prisideda prie bankų sistemų tvarumo užtikrinimo. Jie sėkmingai veikia Vokietijoje, Lenkijoje ir daugelyje kitų šalių. KfW yra didžiausias ir žinomiausias Vokietijos plėtros bankas, įkurtas 1948 m., kaip vienas iš Marshall’o plano realizavimo įrankių. Po Antrojo pasaulinio karo KfW tapo vienu pagrindinių Vokietijos ūkio atstatymo variklių. Dabar tai trečias pagal dydį bankas Vokietijoje, kurio aktyvai (turtas) siekia pusę trilijono eurų. Šiuo metu 80 % KfW akcijų priklauso Vokietijos valstybei, 20 % – Vokietijos regionams. KfW, kartu su mažesniais Vokietijos plėtros bankais, finansuoja valstybinius ir regioninius projektus, teikdamas garantijas, paskolas (kreditus) arba tapdamas įmonių dalininku. Pagrindiniai KfW tikslai yra teikti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms ...

Close