Matyti visą Vilnių, išgirsti kiekvieną vilnietį!

Matyti visą Vilnių, išgirsti kiekvieną vilnietį!

Vilnius daug metų buvo liberalių politikų eksperimentas ir tai neapsėjo be pasekmių. Ugdymo kokybės skirtumai mokyklose bado akis, už privačius darželius tėvai moka milžiniškas sumas, o savivaldybės darželiuose grupės perpildytos. Apie kaimynystėje išdygsiančius stiklinius pastatus ar prekybos centrus žmonės sužino tuomet, kai ekskavatorius pradeda kasti pamatų duobę, o daugiabučių gyventojai palikti nelygiai kovai su dažnai už nieką pinigus lupančiais administratoriais.

Tai yra „laisvė“. Laisvė veikti silpnųjų sąskaita? Miesto valdžios daug metų sąmoningai laikėsi nuošalyje, palikdamos problemas spręsti patiems žmonėms arba tą atsakomybę patikėdami rinkai.

Mes siūlome keisti požiūrį į savivaldybės misiją. Vilniumi galime didžiuotis, galime mylėti, tačiau Vilnius yra sėkmingas tiek, kiek sukuria ir užtikrina galimybių savo gyventojams.

Pagrindinis Vilniaus socialdemokratų siekis yra  visų vilniečių lygios galimybės ir perspektyvos, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų ir turtinės padėties.

Mums svarbu,  kad visi darbingo amžiaus vilniečiai turėtų produktyvų darbą, iš kurio pajamų galėtų oriai gyventi. Kad jaunos šeimos galėtų išsinuomoti būstą už prieinamą kainą, kad visi vaikai ir jaunimas gautų vienodai prieinamą kokybišką išsilavinimą, o baigę mokslus iš karto gautų darbo pasiūlymą. Senjorai neturėtų rinktis tarp išlaidų vaistams ir komunalinių mokesčių, o pakliuvę į sudėtingą situaciją, visada rastų pagalbą.

Darželių problema vis dar egzistuoja. Galime save apgaudinėti, tačiau ją didele dalimi sprendė ne savivaldybė, bet patys tėvai, priversti už privačius darželius mokėti iš savo kišenės.  Vietų skaičius savivaldybės darželiuose buvo mechaniškai padidintas suspaudžiant į grupes daugiau vaikų. 100 eurų programa miestui šią kadenciją kainavo beveik 20 milijonų eurų. Ji bus sustabdyta, o lėšos nukreiptos į savivaldybės darželių steigimą miesto plėtros kryptimis.

Mieste gyvena įvairūs žmonės. Vieniems sekasi geriau, kiti dėl prastų sprendimų ar netinkamai susiklosčiusių aplinkybių pakliūva į skurdo spąstus. Savivaldybė padeda tokiems žmonėms per įvairias piniginių išmokų, paramos programas, tačiau dažnai ta parama yra neefektyvi, nes ant kojų atsistoti žmogui neleidžia antstolių ar kitų kreditorių spaudimas. Turėdami galimybę, savivaldybėje įsteigsime „Paskutinės vilties“ paskolų fondą. Fondas, įvertinęs žmogaus/šeimos galimybes bei pastangas, sudarytų sąlygas pakeisti kreditorių, skolų mokėjimo terminus, sąlygas ir leistų žmogui grįžti į gyvenimą. Mes nė vieno nepaliksime likimo valiai!

 

Mūsų programa lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis:

VISIEMS VILNIEČIAMS LYGIOS GALIMYBĖS IR PERSPEKTYVOS

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИЛЬНЮСЦЕВ

RÓWNE MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY DLA WSZYSTKICH WILNIAN

 

Close