Algirdas Pieniuta išrinktas LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininku

Algirdas Pieniuta išrinktas LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininku

Vilniaus miesto skyriaus  pirmininko rinkimai nebuvo lengvi, tačiau socialdemokratai slaptu balsavimu ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje išrinko naują lyderį. Juo tapo Algirdas Pieniuta.

Pradžioje kandidatas į prezidentus, eurokomisaras Vytenis Andriukaitis ir LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas kreipėsi į konferencijos delegatus, kviesdami žvelgti į ateitį, pamiršti klaidas,  telktis ir jungtis ateities darbams.

Pirmininko rinkimai, pareikalavę dviejų turų, užtruko. Skyriaus partinės grupės  iškėlė 18 kandidatų - Arūną Abraitį, Alfonsą Brazą, Valentiną Gavrilovą, Renę Jakubėnaitę, Gintarą Karandą, Auksę Kontrimienę, Juozą Oleką (j), Juozą  Oleką (v), Algirdą Pieniutą,  Algirdą Raslaną,  Algirdą Sysą, Marių Skarupską, Audrių Sruogį, Saulių  Stripeiką, Liną Šadžių, Andrejų Tatarenko, Vilmą Vaitiekūnaitę ir Antaną Valionį.

Daliai pretendentų atsiėmus kandidatūras, į slapto balsavimo biuletenius įrašytos 6 pavardės. Balsų skaičiavimo komisijos duomenimis balsai pasiskirstė taip: Alfonsas Brazas (25), Gavrilov Valentin (20), Jakubėnaitė Renė (5), Pieniuta Algirdas (37),  Algirdas Raslanas (56) ir Audrius Sruogis (1).

Antrajame ture varžėsi jau tik du kandidatai. Algirdo Pieniutos kandidatūrą palaikė 71 konferencijos delegatas.  Antroje vietoje, surinkęs 63 balsus, liko  prof. Algirdas Raslanas.

Naujai išrinktas Vilniaus socialdemokratų vadovas Algirdas Pieniuta šeštadienį sakė, kad pirmuoju jo darbu taps komandos subūrimas ir pokalbiai su partijos bendražygiais.

Kalbėdamas susirinkusiems, A. Pieniuta akcentavo, kad vyko įdomūs debatai, demokratiški rinkimai, padėkojo už jį balsavusiems. Politikas teigė ketinantis savo siekius įrodyti darbais, remtis partiečiais ir savo pavaduotojais.

Vadovaudamasis  įstatais, pavaduotojus renkasi pirmininkas. Konferencijoje pritarta A. Pieniutos pasirinkimui. Pirmininko pavaduotojais tapo Valentin Gavrilov (pirmasis pavaduotojas), Povilas Pinelis, Fausta Roznytė, Jolita Ivaškevičienė, Marius Skarupskas, Alfonsas Brazas, Elžbieta Žurovskaja - Puodžiūnienė, Julija Kvedorelytė ir Renė Jakubėnaitė.

Laimėjus rinkimus A. Pieniutą  pasveikino partiečiai ir antrajame ture su juo varžęsis prof. A. Raslanas.

Konferencijos darbe dalyvavo 140 delegatų. Patvirtinta Vilniaus miesto skyriaus taryba, išrinktos LSDP Etikos ir procedūrų bei Finansų komisijos,  delegatai į LSDP XXXIV suvažiavimą ir kt.

Konferencijos akimirkos Algimanto Jeleniausko nuotraukose

Close