Aloyzas Sakalas. Ar įstatymai leidžia Seimo pirmininkui turėti politinį stogą?

Aloyzas Sakalas. Ar įstatymai leidžia Seimo pirmininkui turėti politinį stogą?

Atsakau nedelsdamas: nėra tokio įstatymo, kuris leistų Seimo pirmininkui naudotis kurios nors Seimo frakcijos globa. Jei pirmininkas to nepaisytų, tai pažeistų viešosios teisės pamatinį principą: leidžiama tik tai, kas leista įstatymu.

Ir tai suprantama, nes Seimo pirmininkui už tokią frakcijos globą tektų jai rodyti daugiau dėmesio nei kitoms frakcijomis. Ir toks dėmesys lengvai pavirsta paslaugomis. O tai iššauktų kitų frakcijų nepasitenkinimą ir galbūt net rimtus neramumus Seime.

Tuo tarpu tarp politikos apžvalgininkų ir net patyrusių Seimo narių yra manančių, kad Seimo pirmininkas neturi likti be kurios nors partijos politinio užnugario, kitaip sakant politinio stogo. O jeigu liko, tai jam reikia nedelsiant atsistatydinti.

Nepaisoma akivaizdaus fakto, kad Seimo pirmininkas yra viso Seimo, o ne kurios nors jo frakcijos pirmininkas. Ir frakcijų vadovų ir kitų įtakingų Seimo narių virkavimai, kad Seimo pirmininkas neatstovauja kurios nors Seimo frakcijos parodo, kad tie Seimo nariai neskaito savo priimtų įstatymų.

Jie laikosi nuostatos, kad išrinktas Seimo pirmininkas turi toliau vykdyti jį pasiūliusios frakcijos norus. Įstatymas gi sako, kad Seimo pirmininkas neatstovauja jokiai frakcijai ir yra viso Seimo pirmininkas.

Iš to, kas aukščiau pasakyta, seka išvada: Seimo Pirmininkas ne tik negali pats ieškoti politinio stogo, bet ir pasakyti griežtą ne tokį stogą siūlantiems.

Close