Apie meną su menininkais

Apie meną su menininkais

Vilniečiai kultūrininkai socialdemokratai šį kartą susitiko Gariūnų verslo ir kultūros parke, susipažino su čia eksponuojamais naujausiais menininkų darbais, diskutavo apie profesionalaus meno sklaidos problemas.

Lietuvos tapytojų plenero, skirto Tėvo Stanislovo šimtmečiui, parodoje  pristatomi Algimanto Kliaugos, Svajūno Armono, Gražinos Vitartaitės, Aloyzo Stasiulevičiaus, Antano Beinaravičiaus, Aleksandro Vozbino paveikslai, atspindintys išlikusį santykį su Tėvu Stanislovu, jo dvasios stiprybės svarbą  menininkų kūrybai.

Parodinėse erdvėse daug vietos užima tradicinė tarptautinė ekslibrisų paroda, skirta Lietuvos atkūrimo jubiliejui (koordinatorius ilgametis šios meno srities puoselėtojas dailininkas Alfonsas Čepauskas). Ekslibrisai Lietuvos jubiliejui atkeliavo iš Norvegijos, Vokietijos, Latvijos, Argentinos, Lenkijos, Serbijos, Ukrainos, Belgijos ir kitų šalių. Žinoma, daugiausia jų pateikė Lietuvos menininkai. Įspūdinga mažų meno kūrinių paroda atskleidė, kad Lietuvos nepriklausomybė yra artima viso pasaulio dailininkų širdims ir mintims.

LSDP Kultūros komiteto pirmininkė Renė Jakubėnaitė pakvietė menininkus pokalbiui apie  politikų požiūrį į meną ir menininkus. Akivaizdu, jog nė vienas politikas neišdrįsta pasakyti, kad jam nerūpi menas, kad jo neremia, arba jo net nesupranta. Tačiau profesionaliam menui teisės aktai nėra palankūs, trūksta  teisingumo,  socialinių  garantijų menininkams įteisinimo.

Menas žmones gali pasiekti nuošaliausiuose sostinės mikrorajonuose, Lietuvos gyvenvietėse ir kaimuose. Deja,  tinkamai aktualinti menines vertybes ir ugdyti visuomenę profesionaliems kūrėjams šiandien sąlygos nėra sudaromos.

 Tam reikia ne vien lėšų. Reikia išgirsti menininkų siūlymus.

LSDP Kultūros komiteto informacija

 

Close