Dr. Algirdui Kunčinui suteiktas Vilniaus miesto skyriaus Garbės pirmininko vardas

Dr. Algirdui Kunčinui suteiktas Vilniaus miesto skyriaus Garbės pirmininko vardas

2017 m. spalio 14 dieną vykusioje Vilniaus socialdemokratų konferencijoje filosofui, Lietuvos politiniam veikėjui, 2001–2006 m. Vilniaus skyriaus pirmininkui, dr. Algirdui Kunčinui suteiktas Vilniaus miesto skyriaus Garbės pirmininko vardas.

Įstatai numato, kad  skyriaus Garbės pirmininkas atstovauja skyriui aukščiausiu lygiu ir rūpinasi skyriaus reputacija. Asmuo, kuriam suteiktas skyriaus Garbės pirmininko vardas, gali dalyvauti skyriaus konferencijoje, skyriaus prezidiumo ir tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise.

Sigutė Burbienė, pristatydama A. Kunčino veiklą ir nuopelnus partijai, akcentavo, kad  netgi sudėtingu partijai laikotarpiu (jungiantis LSDP ir LDDP), jis visada ieškojo kompromisų, sprendimo būdų, telkė ir jungė partiečius, sugebėjo išvairuoti didžiausią  partijos skyrių be susipriešinimo.

,,Kiek galėdamas prisidėsiu prie bendrų partijos reikalų. Visada kalbėkime argumentų kalba, o ne emocijomis“,- sakė Algirdas Kunčinas,  dėkodamas partiečiams.

Vilniaus miesto skyriaus vadovė Auksė Kontrimienė išreiškė viltį, kad A. Kunčinas ir toliau liks išminties, tolerancijos ir diplomatijos simboliu.

Algirdas Kunčinas gimė 1948 m. sausio 27 d. Alytuje. 1965 m. aukso medaliu baigė Alytaus 2–ąją vidurinę mokyklą, o 1970 m. su pagyrimu- Kauno politechnikos instituto Vilniaus fakultetą. 1975–1978 m. Vilniaus universiteto Filosofijos katedros aspirantas, 1982 m. humanitarinių mokslų daktaras, disertacijos tema „Pažinimas kaip funkcinis modeliavimas“.

1970–1975 m. dirbo Vilniaus inžinerinio statybos instituto dėstytoju, 1978–1985 m. vyr. dėstytoju, užėmė docento pareigas. 1990–1992 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų katedros docentas, universiteto tarybos narys, 1996–2000 m. VGTU Filosofijos katedros docentas, nuo 2006 m. gegužės 15 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos iki 2017 balandžio 2 d. direktorius.

Algirdo Kunčino mokslo tyrinėjimų sritis – mokslo metodologija, technikos filosofija, informacinės visuomenės raidos problemos. Paskelbta per 50 straipsnių Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje. Pranešimai skaityti Lietuvoje, Ukrainoje, Suomijoje, Pietų Korėjoje, Vokietijoje.

Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo 1991 m. Vilniaus miesto tarybos pirmininkas. Nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus skyriaus narys, LSDP tarybos narys, 2001–2006 m. Vilniaus skyriaus pirmininkas. Įsigaliojus Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo naujai redakcijai nuo 2009 m.sausio 1 d. sustabdė narystę partijoje, nuo 2017 balandžio 2 d. jis vėl tapo LSDP nariu.

1992–1996 m. ir 2000–2004 m. Seimo narys. 1992–1996 m. LDDP frakcijos seniūno pavaduotojas, Jaunimo reikalų komisijos pirmininkas, 2001–2004 m. Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas 1997–2002 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys (LDDP sąraše), frakcijos seniūnas.

1965 m. Lietuvos jaunių tinklinio čempionas, 1993–1997 m. Lietuvos tinklinio federacijos prezidentas, Lietuvos pasaulietinės kultūros draugijos pirmininkas.

Nuotraukoje: dr. Algirdas Kunčinas LSDP Vilniaus miesto skyriaus konferencijoje.

Close