Fabijoniškių poskyrio tarybos pirmininku išrinktas Alfonsas Brazas

Fabijoniškių poskyrio tarybos pirmininku išrinktas Alfonsas Brazas

Fabijoniškių poskyrio konferencijoje  išrinkta naujos kandencijos taryba. Jos  nariai  pirmininko pareigas vienbalsiai patikėjo Alfonsui Brazui.

„Tikiu, kad poskyryje pavyks įžiebti kūrybos kibirkštį,  kantriai puoselėti bei auginti bendrystės jausmą. Laukia nauji iššūkiai, kuriuos tik bendromis jėgomis galėsime įveikti“, - sakė Alfonsas Brazas.

A.Brazo teikimu, tarybos pirmininko pavaduotojais išrinkti Mantas Panavas ir Teresė Bernatavičienė (nuotraukoje).

Poskyrio konferencija iškėlė tris  kandidatus į LSDP tarybą: Alfonsą Brazą, Emilį Misiulį ir Dalią Bacevičienę, taip pat išrinko šešis delegatus į partijos suvažiavimą. Pasiūlyti kandidatai į skyriaus ir partijos Etikos ir procedūrų bei Finansų komisijas.

 

Close