G.Paluckas: turime grįžti prie mūsų vertybių

G.Paluckas: turime grįžti prie mūsų vertybių

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) pirmadienį viešai pristatė socialinį-ekonominį modelį Lietuvai, Naujoje vizijoje pabrėžiama, kad valstybės turtėjimas negali būti savitikslis. Jis reikšmingas tik tuomet, jei stiprinami žmonių gebėjimai ir tarpusavio solidarumas. Ne BVP, o gyventojų išsilavinimas, sveikata ir visuomenės pasitikėjimas vieni kitais yra tikrieji šalies pažangos rodikliai. Kai Lietuva stojo į Europos Sąjungą, BVP vienam gyventojui nesiekė nė pusės ES vidurkio. Šiandien jis jau arti 80 proc. ES vidurkio, tačiau pamatinės vystymosi prielaidos liko tos pačios.

Pasak  Lietuvos socialdemokratų pirmininko Gintauto Palucko, praėjusio šimtmečio pabaigoje ir šio šimtmečio pradžioje Europos kairė, ir socialdemokratija patyrė tam tikrą idėjinį nuosmukį, entuziazmo stoką, mažesnę visuomenės paramą, prastesni buvo ir politinių rinkimų rezultatai.

„Lietuvos socialdemokratai įsiliejo į  flirtą su trečiojo kelio ideologija, kur viešojo intereso gynybą patikėjome socialiai atsakingam verslui. Kaip valstybė paleidome iš rankų tuos instrumentus, kuriuos socialdemokratai visada gynė ir turėjo, – didesnį perskirstymą, teisingą mokesčių sistemą ir panašius dalykus. Šiandien diskutuodami apie šias problemas, mes turime grįžti prie mūsų vertybių. Turime grįžti prie sisteminių siūlymų – tik tai gali duoti rezultatus“, – sakė LSDP pirmininkas G. Paluckas.

,,Svarbiausia ne kuo didesnis BVP valstybėje, o tam tikri žmonių gebėjimai, visuomenės išsivystymo lygis, žmonių pasitikėjimas vieni kitais. Ekonominis lygis negali būti savitikslis“, – konferencijoje teigė politologas dr. Liutauras Gudžinskas. Pasak politologo, Lietuviai yra darbšti tauta, bet investicijų lygis siekia tik 18 proc. BVP, palyginti su ES valstybėmis, yra vienas mažiausių. „Nedarbo rodikliai, lyginant su krizės laikotarpiu, gerėja, bet pajamų, turto nelygybė ne mažėja, o auga, o tai pasireiškia emigracija bei demografijos nuosmukiu“, – teigė dr.L. Gudžinskas.

Socialdemokratinės vizijos Lietuvai iki 2024 m. projektas

Close