Gegužės 20 d. į pirmą posėdį rinksis naujos kadencijos LSDP Vilniaus miesto skyriaus taryba

Gegužės 20 d. į pirmą posėdį rinksis naujos kadencijos LSDP Vilniaus miesto skyriaus taryba

Vilniaus miesto skyriaus ataskaitinė - rinkiminė konferencija dviejų dienų darbą baigė papildydama ir patvirtindama skyriaus tarybą. Nutarta  sušaukti jos pirmąjį posėdį, pritarta skyriaus pirmininko Povilo Pinelio teikimui dėl pavaduotojų.

Naujos kadencijos skyriaus taryba į pirmą posėdį rinksis gegužės 20 d., 18 val.  Posėdžio metu planuojama  užbaigti skyriaus organų formavimą.

Skyriaus pirmininko Povilo Pinelio teikimu patvirtinti pavaduotojai - Algirdas Pieniuta, Viktorija Ancutaitė, Mindaugas Kazlauskas, Iveta Šakurskytė, Juozas Olekas, Jolita Ivaškevičienė, Vaidas Rusys, Nerija Stasiulienė ir Pranas Senapėdis.

Lina Kavoliukienė patvirtinta pirmąja pavaduotoja, ji bus atsakinga už skyriaus finansų planavimą ir valdymą.

 

 

Close