Įsibėgėjusi vasara Naujamiesčio poskyrio tempo nemažina

Įsibėgėjusi vasara Naujamiesčio poskyrio tempo nemažina

Vasara šildo ir kaitra, ir akį glostančiais vaizdais. Tačiau Naujamiesčio poskyrio partiečiai moka derinti darbą, atostogas ir laisvalaikio malonumus. Poskyrio pirmininkė Renė Jakubėnaitė aktyviai dalyvauja grupių susirinkimuose, kviesdama diskutuoti partijos pateiktos vizijos TEISINGA IR AUGANTI. VISA LIETUVA, teikti pasiūlymus partijos Vilniaus miesto programai, skirtai savivaldos rinkimams.

,,Švitrigailos“ ir  „Tauro“ grupių susirinkimuose aptarta skyriaus rinkimų štabo vadovo Valentino Gavrilovo pateikta programa.

Partiečiai siūlo šią programą pradėti nuo dėmesio kultūrai, kurios Vilniuje įvairiose srityse trūksta – tiek tarpusavio bendravime, tiek požiūryje į bendruomenių, mėgėjų meno, etninės veiklos, klubų pagal pomėgius ir kt. kultūros sritis bei jų finansavimą.

Iškeltas pasiūlymas decentralizuoti daugelį teikiamų savivaldybės paslaugų, jas perkeliant į seniūnijas, tuo pačiu daugiau teisių suteikiant seniūnijoms, kad vilniečiams būtų arti ir patogu gauti visas paslaugas šalia namų.

 

Siūlome decentralizuoti daugelį teikiamų savivaldybės paslaugų, jas perkeliant į seniūnijas, tuo pačiu daugiau teisių suteikiant seniūnijoms, kad vilniečiams būtų arti ir patogu gauti visas paslaugas šalia namų.

Vieningai palaikyta „Tauro“ grupėje iškelta idėja – siekiamybė, kad iki 2023 metų sostinėje  būtų įvestas nemokamas  viešasis transportas vilniečiams , o nuo 2019 m. rudens nemokamai viešuoju transportu galėtų naudotis visi, sulaukę 75 metų.

Aptartos vaikų darželių problemos, vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo klausimai, kurie privalo atsirasti skyriaus rinkimų programoje.

Entuziastingai sutikti siūlymai dėl Vilniaus skyriaus rinkiminio šūkio. Poskyris kviečia visus bičiulius dar kartą į tai rimtai, politiškai ir kūrybiškai pažvelgti, siųsti savo nuomonę dėl rinkiminio šūkio.

Dalyvaukime visi, aktyviai kurdami programą. Tik bendromis pastangomis pasieksime norimų rezultatų.

Grupėse taip pat diskutuota dėl pateiktos LSDP frakcijos Vilniaus miesto taryboje  ataskaitos. Pažymėta, kad nuo kadencijos pradžios nuveikta tikrai nemažai, tačiau vilniečiams, miestui šie nuveikti geri ir reikalingi darbai nėra pristatyti kaip socialdemokratų frakcijos darbo rezultatas. Todėl bičiuliai siūlo stiprinti viešuosius ryšius ne tik partijos viduje, bet rasti komunikavimo būdų su visa Vilniaus visuomene, bendruomenėmis.

Iškėlus mintį, kad būtina stiprinti poskyrio narių motyvaciją, dažniau bendrauti, aktyviau dalyvauti renginiuose, poskyrio pirmininkė Renė Jakubėnaitė pasiūlė kartu su LSDP Kultūros komitetu poskyrio bičiuliams dalyvauti rugpjūčio mėnesį vykstančiame festivalyje „Visagino country“, užmegzti glaudesnius ryšius su Visagino miesto bičiuliais.

Susirinkimo metu Renė Jakubėnaitė perdavė „Tauro“ grupės pirmininkės pareigas Laimai Nerkevičienei, palinkėdama sėkmės, veikiant partijos ir bičiulių labui, o grupės aktyviai ilgametei narei Danutei Jonkienei jubiliejaus proga įteikė partijos pirmininko Gintauto Palucko sveikinimą.

Į partijos gretas priimtas naujas aktyvus vilnietis Zenonas Andrulėnas. Zenonas tikisi,   kad iki metų pabaigos tiek jis, tiek kiekvienas bičiulis pakvies į partiją dar ir savo draugus.

„Viščiukus“ skaičiuosime žiemą, sako Naujamiesčio socialdemokratai.

 

Close