Konferencijoje bus renkami naujos kadencijos Vilniaus skyriaus  vadovai

Konferencijoje bus renkami naujos kadencijos Vilniaus skyriaus  vadovai

Vilniaus miesto skyriaus taryba nutarė 2019 m. balandžio 13 d.,  10.00 val. viešbučio Best Western konferencijų salėje sušaukti ataskaitinę - rinkiminę konferenciją.

Konferencijos delegatai išklausys skyriaus tarybos, Finansų komisijos, Etikos ir procedūrų, LSDP frakcijos Vilniaus miesto savivaldybės taryboje ir kt. ataskaitas.

Bus renkamas naujos kadencijos LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, patvirtinti skyriaus delegatai į LSDP XXXIV suvažiavimą.

Grupės ir poskyriai įpareigoti išrinkti delegatus į skyriaus konferenciją,  partijos suvažiavimą (vyks gegužės 4 d. Litexpo rūmuose, I salėje) pagal nustatytas atstovavimo normas.

Vilniaus socialdemokratų vadovė Auksė Kontrimienė pakvietė grupių pirmininkus aktyviai organizuoti narių susirinkimus ir jau dabar kelti kandidatus į LR Seimą.

Close