Kultūra. Mums rūpi

Kultūra. Mums rūpi

Kalbant apie šiandienos kultūrą kyla daugybė klausimų. Ar opias problemas kelianti ir  sensacijų nesivaikanti kultūra nėra stumiama į viešojo diskurso paribius? Kaip socialdemokratams išsaugoti kritinę mintį,  kultūringų debatų tradicijas ir būti pastebėtiems? Kaip pranešti apie problemas, gerus kultūrininkų darbus ir nebūti nuobodiems? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus sostinėje gyvenantys kultūrininkai ieškojo su  LSDP komunikacijos skyriaus  vadovu Justinu Argustu.

Apie kultūrą šiandieniniame pasaulyje diskutavo  Renė Jakubėnaitė, LSDP Kultūros komiteto pirmininkė, komiteto nariai: Aldona Jeleniauskienė, Saulius Vosylius, Antanas Beinaravičius, Eugenijus Bulavas, Arvydas Domanskis, Adomas Letulis.

Renė Jakubėnaitė. Dažnai organizuojame išvažiuojamuosius komiteto posėdžius į regionus. Diskutuojame su vietos kultūrinininkais. Valstybė laikosi ant visos tautos kultūros pamatų, ne tik ant didžiųjų miestų scenų. Kultūra gimsta ir mažų kaimų mažose salėse. Jeigu jų nepuoselėsi, beregint sutrupės. Taip pat kultūra negimsta tik iš norų, reikia ir pinigų. Regionuose matome didžiulį entuziazmą,  įdomią ir turiningą veiklą, dažnai paremtą altruizmu, nes kultūros darbuotojų atlyginimai vis dar nesutvarkyti. Daug kur regionuose kultūros centrų pastatai modernizuoti, nauji, bet kultūrinė veikla neišvystyta, patalpos neišnaudojamos, trukdo žinybiškumas. Tačiau daug svarbiau yra tai, kad dabartinė Vyriausybė neįgyvendina savo pažadų  kultūros srityje.

Aldona Jeleniauskienė. Bendruomenės nuomonę kuria viešas kalbėjimas.  Viešojoje erdvėje išties labai mažai ir labai retai reiškiasi aukštosios kultūros žmonės. Argi socialdemokratų tarpe nėra žmonių, kuriems rūpi kultūra, kultūros politika? Atrodo, kad  šiandien jie lyg sąmoningai išstumti iš viešosios erdvės. Beveik neturime  kultūros kritikos. Rinkėjui pagrįstai gali atrodyti, kad kultūra socialdemokratai nesidomi, ji jiems nerūpi, nes viešojoje erdvėje Seimo socialdemokratai apie tai diskutuoja nedaug.

Eugenijus Bulavas. Žmonės pasiilgę gerų žinių, pozityvių naujienų. Užtektų mums didžiuotis sava kultūra, sava valstybe, jos vertybėmis. Bet, kita vertus, ar būsime kam įdomūs, jeigu pranešimuose nebus purvo ir sensacijų?

Antanas Beinaravičius. Iš kultūros problemų, kyla ir kitos problemos, t.y. kultūros politikos, politinės kultūros stoka ir t.t. Globalizacijos fone ,,išplauti‘‘ meno ir kultūros vertinimo kriterijai. Socialdemokratų programoje irgi ištirpo žodis Kultūra, Prezidentės ataskaitoje pasigedau minčių apie valstybės kultūros politikos problemas. Kyla klausimas, kam šiandien rūpi kultūra?

Saulius Vosylius. Kultūros pateikimas yra svarbi problema. Nacionalinis transliuotojas, LRT, artėjant sezonui nusprendė galutinai nuspręsti, ar turi likti antrojo televizijos kanalo pavadinime žodis „kultūra“. Ką duotų LRT KULTŪROS kanalo keitimas? Koks būtų jo santykis su pirmuoju kanalu? Gal ne tiek svarbus pavadinimas, kiek svarbus kanalo turinys, jo atsinaujinimas. Ar pakankamas finansavimas, ar  šiemetiniai 39 mln. eurų yra skirti visuomenei ugdyti ir šviesti, ar bus išleisti algoms ir techninėms problemoms spręsti? Kultūra yra ta bazė, ant kurios stovi mūsų valstybės moraliniai  ir ekonominiai antstatai.

Justinas Argustas. Komunikacijos skyrius visada laukia gerų naujienų, esame atviri nuomonėms ir pasiūlymams, pasiruošę padėti. Kad kultūra nebūtų politikos pakrašty, galime pasiekti bendromis pastangomis, greitai mobilizuotis ir operatyviai reaguoti į  pokyčių metamus iššūkius.

Aldona Jeleniauskienė, LSDP Vilniaus miesto skyriaus Kultūros komisijos pirmininkė

Close