Kultūros komiteto nariai - aktyvūs renginių dalyviai

Kultūros komiteto nariai – aktyvūs renginių dalyviai

Kaip informavo LSDP Kultūros komiteto pirmininkė Renė Jakubėnaitė, antradienio vakarą komiteto nariai  dalyvavo įspūdingoje žymaus menininko, prof. Giedriaus Kazimierėno parodoje Vilniaus rotušėje „Vilniaus Gaonui - 300. Lietuvos istorijos Juodieji gobelenai." Komiteto veikloje aktyviai dalyvauja ir Vilniaus socialdemokratų bendruomenės atstovai.

Kultūros  ir meno darbuotojai, menininko bičiuliai ir bendraminčiai  dalijosi mintimis apie kultūros politikos problemas, Lietuvos istorijos įtaką šalies daugiakultūriškumui. Parodos atidarymo proga emocingą kalbą pasakė LSDP Garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis.

Paroda skiriama iškilaus, visam pasauliui žinomo, Talmudo ir Toros tyrinėtojo bei komentatoriaus, Vilniaus Gaono 300-ųjų metų gimimo sukakčiai paminėti. Vilniaus Gaonas – vienas iškiliausių vardų judaizme praėjusį tūkstantmetį, o ir apskritai vienas įtakingiausių judaistinės minties formuotojų. Net ir šiandien jo nuomonė daro didelę įtaką judėjų dvasinei minčiai. Ši reikšminga sukaktis paskatino ir Lietuvos Respublikos Seimą 2020-uosius paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais.

Didelio formato drobėse atgimstantys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės įvykiai ir jų dalyviai – tai tapytojo profesoriaus Giedriaus Kazimierėno pastarųjų penkiolikos metų kūryba. Interpretuodamas didingą Lietuvos istoriją, dailininkas sukūrė savitą tapybos pasaulį, kuriame unikali plastika susipina su autentiškuose rašytiniuose bei vaizdiniuose šaltiniuose rastais faktais, pasaulį, bylojantį žiūrovui simbolių ir metaforų kalba.

Close