Renė Jakubėnaitė: regionų kultūrai trūksta valstybinio požiūrio

Renė Jakubėnaitė: regionų kultūrai trūksta valstybinio požiūrio

Kol Kultūros ministerija žada daugiau dėmesio regionų kultūrai ir dar tik baigia rengti regionų kultūros finansavimo modelį, nelaukdami iš dangaus krintančios manos vietos kultūrininkai dirba. Socialdemokratų vadovaujamoje Vilkaviškio rajono savivaldybėje dėmesys kultūros prieinamumui ir įvairovei yra pastebimas.

Tuo įsitikino Lietuvos socialdemokratų (LSDP) Kultūros komiteto atstovai apsilankę Vilkaviškio rajone ir  susitikę su administracijos direktoriumi Vitu Gavėnu, savivaldybės administracijos tarybos nariu, Klausučių kultūros namų direktoriumi Ramūnu Puodžiūnu, rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiuoju specialistu Artūru Blauzdžiūnu.

Dar 2010 metais  patvirtintose Lietuvos kultūros politikos kaitos gairėse įstatymų leidėjas  deklaravo siekį įtvirtinti kultūrą kaip strateginę valstybės raidos kryptį. Deja, regioniniame lygmenyje didelių pokyčių per tuos metus neįvyko. Kaip vandens trūksta modernaus  vietos savivaldos ir centrinės valdžios institucijų požiūrio į kultūros politikos formavimą bei įgyvendinimą regionuose. Savivaldybių tarybos neišreiškia valios didinti finansavimą kultūros sričiai.

Vilkaviškio rajono savivaldybė kultūros finansavimui skiria net 5,4 proc. nuo bendro savivaldybės biudžeto. Tuo metu daugelyje miestų ir rajonų šis skaičius yra dvigubai mažesnis,  o kai kur jis nesiekia net 2 procentų. Savivaldybės atstovai pristatė problemą, su kuria susiduria Vilkaviškio krašto kultūros darbuotojai - neatnaujinta infrastruktūra. Tikimasi valstybinių sprendimų iš Kultūros ministerijos finansuojant investicinius projektus. Kultūros komiteto pirmininkė Renė Jakubėnaitė pateikė pavyzdžių apie kultūros finansavimą kituose miestuose ir rajonuose, apie kultūros finansavimą Latvijoje ir Estijoje. Akivaizdu, kad tolygi kultūros ir meno raida visoje Lietuvoje kol kas yra dar tik vizija.

Vilkaviškio kultūrininkai su nekantrumu laukia Tolygios kultūrinės raidos modelio įgyvendinimo. Ar jis atneš ilgai lauktus pokyčius? Ar užtikrins kultūros prieinamumą ir jos įvairovę, sumažins kultūrinę atskirtį tarp didmiesčių ir atokiau nuo jų esančių miestų bei miestelių? Kaip veiks 10 regioninių kultūros tarybų, kurių veikla aprėps apskričių geografines teritorijas? Kokios bus finansavimo kvotos?

Komiteto nariai, ypač LRT prodiuseris, žinomas „Giminių“ serialo ir kitų ekranizacijų režisierius Saulius Vosylius, mokslų daktaras, rašytojas Sigitas Renčys, bendruomenių veiklos žinovai – Eugenijus Bulavas, Janina Kartočienė, Laima Nerkevičienė sulaukė klausimų apie profesionalaus meno sklaidą į regionus. Vilkaviškio rajono kultūros centro direktorė Renata Medelienė, pristatydama centro veiklą sakė, kad bendruomenės įtrauktis į kultūrinį krašto gyvenimą yra pagrindinė centro misija. Direktorė pritarė, kad profesionalaus meno priartinimas į atokiausius kaimus yra labai svarbus.

,,Regionų kultūrai trūksta valstybinio požiūrio. Kultūros ministerija turėtų labiau įsitraukti į teisės aktų rengimo procesą. Per ilgai užtruko Vyriausybės programoje numatytų įstatymų rengimas. Dar tik ketinama priimti naujai suformuluotą kultūros plėtojimo strategiją, kuri suteiktų naujų galimybių kultūros sektoriaus darbuotojams. Tik suvienijus centrinės valdžios ir vietos savivaldos institucijų pastangas galima pasiekti, kad kultūra regionuose taptų gerovę kuriančiu veiksniu“, - sakė R. Jakubėnaitė.

Apsilankius Lietuvos patriarcho dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose, atkurtoje sodyboje-muziejuje ir greta augančiame Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyne, pasidžiaugta gražiai saugomu kultūros paveldu ir vietos savastimi.

Kultūros komitetas dėkoja Vilkaviškio savivaldybės vadovams ir vietos kultūrininkams už bendradarbiavimą, dėmesį kultūrai ir šiltą priėmimą. Keliaudami per Lietuvą LSDP kultūros komiteto atstovai analizuoja ir sistemina problemas. Dar šiais metais planuojama apsilankyti Birštone, Šiaulių mieste, Visagine, Ignalinos ir Zarasų rajonuose.

Ko nespėjo aptarti Vilkaviškyje, geri draugai kultūrininkai vėliau susitiko ir pratęsę socialdemokratų sąskrydyje ,,Ne tik apie duoną, bet ir apie rožes‘‘.

LSDP Kultūros komiteto informacija

Close