Moterų klubo diskusijos persikėlė į virtualią erdvę

Moterų klubo diskusijos persikėlė į virtualią erdvę

Ekstremaliomis sąlygomis dirbančių medikų, verslo ir švietimo sistemos problemos aptartos vaizdo konferencijoje, į kurią  pakvietė ir pokalbį moderavo Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Vilniaus miesto moterų klubo pirmininkė Julija Kvedorelytė. Pandemijos aktualijomis ir LSDP frakcijos Seime naujienomis dalijosi Seimo narys Julius Sabatauskas.

Vaizdo konferencijos metu Moterų klubo narės išsakė nuomones apie vaikų ugdymą namuose, sunkų ir pasiaukojantį medikų darbą. Nuoširdūs padėkos žodžiai ištarti nelengvomis sąlygomis dirbantiems medikams, taip pat susirinkime dalyvavusiai medicinos atstovei, Moterų klubo narei Žanai Andrejevai.

Remdamosi praktiniais pavyzdžiais, konferencijos dalyvės diskutavo ir atskleidė nuotolinio mokymosi  trūkumus, išsakė apibendrintas tėvų nuomones apie ugdymo galimybių tobulinimą. Aptartos kitos aktualijos, įtakojančios kiekvieno gyventojo, piliečio ar šeimos gyvenimą COVID-19 ir karantino akivaizdoje.

,,Mūsų bendravimo terpė persikėlė į virtualią erdvę. Džiaugiamės, galėdamos ,,susitikti‘‘, pakalbinti mūsų bendramintį,  Vilniaus socialdemokratą Julių Sabatauską, užduoti mums rūpimus klausimus. Nuoširdžiai tikiu, kad visos Moterų klubo narės išliks sveikos ir pozityvios, o pasibaigus karantinui, įsijungs į gražių darbų ir planų įgyvendinimą“,-sakė Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Vilniaus miesto klubo pirmininkė Julija Kvedorelytė.

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Vilniaus miesto skyriaus moterų klubo informacija

2020 04 16

Close