Naujamiesčio poskyrio aktyvas neabejingas sostinės viešųjų erdvių problemoms

Naujamiesčio poskyrio aktyvas neabejingas sostinės viešųjų erdvių problemoms

Aktualūs vilniečiams klausimai Naujamiesčio poskyrio aktyvui neleidžia ramiai atostogauti. Juo labiau, kad problemos tiesiogiai susijusios su Naujamiesčio kultūros paveldu. Poskyrio pirmininkė Renė Jakubėnaitė pakvietė partiečius dalyvauti Lietuvos rašytojų sąjungos organizuotame visuomenės pasitarime - diskusijoje „Nuo medžių kirtimo iki Petro Cvirkos: kas dedasi su Vilniaus viešosiomis erdvėmis?“

Rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė pabrėžė, kad dabar svarbi ne tik paminklo Petrui Cvirkai nuvertimo problema. Yra daugiau klausimų, susijusių su miesto viešosiomis erdvėmis,  poetų, rašytojų, menininkų atminimo įamžinimu. Valdžios institucijos nepilnai suvokia, koks svarbus santykis su visuomene ir jos balso girdėjimas. Pirmininkė pasidžiaugė, kad į diskusiją susirinko daugelio visuomeninių organizacijų atstovai, neabejingi Vilniaus įvaizdžio kūrimui.

Susitikimo metu prasmingai diskutuota ir klausytasi Petro Cvirkos asmenybės tyrinėtojo Gasparo Aleksos, monografijos apie Petrą Cvirką autoriaus rašytojo Petro Bražėno (nuotrauka apačioje), išsamiai pristačiusio Vilniaus viešųjų erdvių istoriją, Vilniaus istorijos tyrinėtojo Dariaus Pocevičiaus, dailininkų, architektų, visuomenininkų pozicijos diskutuojamais klausimais.

Perskaitytas  Tomo Venclovos atsiųstas laiškas, kuriame jis aiškiai pareiškia savo poziciją, apžvelgia visus istorijos etapus, atsispindinčius tiek architektūroje, mene, tiek kitose gyvenimo erdvėse, kviečia istorinį paveldą palikti būsimoms kartoms, kaip tai daroma daugelyje demokratinių pasaulio šalių.

Renė Jakubėnaitė ir Naujamiesčio poskyrio aktyvas kviečia Vilniaus miesto visuomenę būti pilietiška ir visuomeniška, nenaikinti ir neklastoti praeities, suteikti galimybę ateities  kartoms pažinti istoriją, kuri rodo vingiuotus mūsų tėvų bei protėvių kelius į dabartį.

Naujamiesčio poskyrio informacija

Close