P. Pinelis: tikiuosi nuoširdaus bendradarbiavimo ir bendrų sprendimų daugeliu klausimų

P. Pinelis: tikiuosi nuoširdaus bendradarbiavimo ir bendrų sprendimų daugeliu klausimų

Mieste daug ką galima ir reikia padaryti geriau, sakė Vilniaus socialdemokratų vadovas Povilas Pinelis, sukvietęs poskyrių ir grupių pirmininkus į pasitarimą. Kaip teigė kadenciją pradedantis skyriaus pirmininkas, sostinės socialinių realijų politika turi būti svarbiausia tema grupių ir poskyrių veiklos darbotvarkėse.

Dialogo metu P. Pinelis domėjosi partiečių nuotaikomis ir veiklomis grupėse, atsakė į klausimus bei atskleidė, kokius pagrindinius uždavinius artimiausiu metu planuojama vykdyti Vilniaus miesto skyriuje.

„Kertiniais tampa mūsų komandinis darbas, orientacija į rezultatus, lyderystė ir tarpusavio bendradarbiavimas. Turime aiškią viziją, ką socialdemokratai gali nuveikti Vilniaus mieste, taip pat turime patirties savivaldoje. Tikiuosi nuoširdaus bendradarbiavimo ir bendrų sprendimų daugeliu klausimų“, - pabrėžė  P.Pinelis.

Kaip teigė skyriaus vadovas, pagrindinis ir svarbiausias skyriaus uždavinys yra aktyviai ruoštis savivaldos rinkimams, turėti ambicijų grįžti į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą bei aktyviai joje darbuotis. Jis pranešė, jog rugsėjo mėnesio skyriaus tarybos svarstymui planuojama pateikti rinkimų į savivaldybės tarybą strategiją.

Arvydas Domanskis pagyrė pirmininko iniciatyvą telkti grupių vadovus, kalbėtis, išgirsti jų lūkesčius.

„Grupės yra svarbi grandis skyriaus partinėje struktūroje. Eiliniai nariai yra arčiausiai  seniūnijų gyventojų problemų, todėl grupių partiečių balsas ir jų dalyvavimas politinėje  darbotvarkėje turi būti matomas ir girdimas“, - pabrėžė A.Domanskis. Jis kvietė skyriaus valdybą aktyviau dalintis dokumentų ir apklausų projektais grupėse.

Jam antrino Emilis Misiulis, siūlė grupes formuoti vietos principu, pageidavo  organizuoti tęstinius susitikimus su partijos atsakinguoju sekretoriumi, LSDP frakcijos Seime nariais.

Renė Jakubėnaitė gilinosi į skyriaus komunikacijos procesus, tuo pačiu kvietė bendraminčius aktyviau atspindėti savo veiklą skyriaus komunikacijos kanaluose ir išorėje.

Pokalbio metu nuskambėjo noras  telkti daugiau jaunų žmonių, skatinti jaunimo iniciatyvas, įtraukti į veiklą. Pabrėžta, kad politika jaunėja, todėl atsiliepti į moksleivių, studentų lūkesčius, tikėtina, geriausiai gali jauni  politikai. Tuo pačiu akcentuotas vyresnių  partiečių patirties reikalingumas, kartų sinergija.

Grupių ir poskyrių pirmininkų pasitarimus susitarta  rengti kartą į ketvirtį, reikalui esant dažniau. Grupių pirmininkams - naujokams planuojama rengti mokymus.

Susitikimas vyko Vilniaus skyriaus būstinėje, dalis pirmininkų prisijungė nuotoliniu būdu.

Nuotraukoje: LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas Povilas Pinelis ir iždininkė - koordinatorė Algimantė Ambrulaitytė

Close