Po J. Oleko kreipimosi – Briuselyje diskusijos dėl papildomų vakcinų skyrimo

Po J. Oleko kreipimosi – Briuselyje diskusijos dėl papildomų vakcinų skyrimo

Europos Komisijai pasiekus susitarimą su „BioNTech-Pfizer“ dėl 10 milijonų papildomų COVID-19 vakcinos dozių, Briuselyje prasidėjo diskusijos dėl jų paskirstymo ES šalims - narėms. Dar sausio mėnesį europarlamentarui Juozui Olekui atkreipus Europos Vadovų Tarybos bei Komisijos dėmesį į reikalingą didesnį vakcinų kiekį šalims, kurios susiduria su COVID-19 valdymo problemomis, šiuo metu Vadovų Taryboje aptariami galimų „solidarumo vakcinų“ variantai.

Šiuo metu Europos Sąjunga taiko vakcinų skirstymo metodą, kurio metu ES šalims - narėms yra siūlomas vakcinų skaičius, kuris proporcingai atitinka šalies populiacijos dydį Europos Sąjungoje. Po pasiūlymo, šalis - narė gali pasirinkti kiek vakcinų nori įsigyti, neviršijant pasiūlyto kiekio.

Sausio 11-ąją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui Charles Michel bei Europos Komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen skirtame Juozo Oleko laiške, europarlamentaras ragino atsižvelgti į sparčiai sunkėjančią kai kurių šalių - narių, tuo tarpu ir Lietuvos, epidemiologinę padėtį bei skirti daugiau vakcinų, nei priklauso pagal populiacijos proporcijas.

„Nors vakcinų paskirstymas pagal gyventojų skaičių išlieka tinkamiausias platinimo planas, siūlau Europos Komisijai ir Tarybai aptarti idėją garantuoti papildomas vakcinas labiausiai nukentėjusioms šalims. Tokiu būdu ir toliau laikysimės solidarumo principo, kad padėtume šalims, kurios nuoširdžiai prisidėjo prie pagalbos, kai to reikėjo kitoms valstybėms narėms“, - teigiama J. Oleko laiške.

Šią savaitę Europos Vadovų Tarybos nuolatinių atstovų prie ES posėdžių darbotvarkėse - klausimas kaip paskirstyti papildomai gautas 10 milijonų „Pfizer“ vakcinų. Pirmininkaujanti Portugalija pasiūlė, jog 3 milijonai šių vakcinų galėtų būti skirti šalims, kurių epidemiologinė situacija yra ypatingai prasta, bei 7 milijonus paskirstyti proporcingai visoms ES šalims.

Šiam pasiūlymui prieštarauja Austrija, Čekijos Respublika ir Slovėnija. Reaguodama į Portugalijos pasiūlymą, Austrija pasiūlė 7 milijonus skirti „solidarumo vakcinoms“ bei 3 milijonus išdalinti proporcingai. Sekant šią schemą, Austrija gautų didesnį vakcinų skaičių, nei originaliame Portugalijos pasiūlyme.

Europarlamentaras Juozas Olekas teigia, kad šiuo metu ypatingai svarbu, kad šalys pasiektų susitarimą, atsižvelgdamos į bendrą Europinę ir pasaulinę situaciją bei paisydamos ne tik savo individualių interesų.

„Turime suprasti, kad kol epidemiologinė situacija prastės kai kuriose ES šalyse - narėse, pavojus kils ne tik piliečių gyvybėms, bet ir tolimesniam viruso plitimui ir mutavimui. Tai reiškia, kad jei neskirsime pakankamo vakcinų kiekio kovoti su COVID-19 ne tik Europoje, bet ir iš esmės visame pasaulyje, virusas toliau plis ir mutuos, ir susidursime ir su ketvirtąja, penktąja ir šeštąja bangomis“, - teigia socialdemokratas J. Olekas.

Pirmininkaujanti Portugalija pareiškė, kad jei prieštaraujančios šalys nesutiks, tuomet visi 10 milijonų papildomų vakcinų bus išdalinti proporcingu būdu.

Close