Pradeda veikti Vilniaus miesto skyriaus komisijos

Pradeda veikti Vilniaus miesto skyriaus komisijos

Antradienį vykusiame skyriaus prezidiumo posėdyje patvirtinti šešių komisijų pirmininkai, jų pavaduotojai  bei komisijų sudėtis.

Kaip sakė skyriaus pirmininko pavaduotojas Alfonsas Brazas, registravimasis į komisijas nėra toks aktyvus, kaip tikėtasi, tačiau dalis komisijų jau suformuota ir gali pradėti veikti.

A.Brazas pažymėjo, kad kol kas gausiausia yra Švietimo, kultūros ir sporto komisija, jai vadovauti sutiko Rimantas Vaitkus, pavaduotoja - Aldona Jeleniauskienė. Šios komisijos darbe norą dalyvauti pareiškė 19 partiečių.

Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komisija  šiuo metu jungia  12 narių, jai vadovaus Nerija Stasiulienė, pavaduotojai - Gediminas Černiauskas (sveikatos apsauga), Žana Andrejeva (slauga ir globa), Dalia Bacevičienė (neįgaliųjų reikalai).

Emilis Misiulis paskirtas  Savivaldos plėtojimo ir bendruomenių komisijos pirmininku, į komisiją  užsiregistravo 7 nariai.

Miesto (teritorijų) planavimo ir infrastruktūros komisijos pirmininku patvirtintas Alfonsas Brazas, pavaduotoju- Gintautas Tiškus. Šioje komisijoje yra užsiregistravę 8 nariai.

Vaclovas Jonevičius vadovaus Transporto infrastruktūros, viešojo transporto ir darnaus judumo komisijai. Jo pavaduotojas - Eduardas Kriščiūnas. Komisijoje dabar- 5 nariai.

Žmogaus teisių ir lygių galimybių komisijai vadovaus Audrius Sruogis, užsiregistravę 4 nariai.

A.Brazas patikino, kad iki kito prezidiumo posėdžio bus suderintos ir pateiktos tvirtinimui visos nuolatinių komisijų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūros.

Komisijų darbe privalo dalyvauti skyriaus tarybos nariai, A.Brazas pakvietė įsijungti visus partiečius. Skyriaus prezidiumo pavedimu komisijos rengia pasiūlymus ir rekomendacijas skyriaus programiniams dokumentams, taip pat gali savo iniciatyva imtis nagrinėti skyriaus veiklai aktualiausius klausimus ir savo išvadas pristatyti skyriaus prezidiumui. Nuolatinės komisijos pirmininkas vadovauja komisijos darbui ir atstovauja komisijai.

LSDP Vilniaus skyriaus nuolatinių tarybos komisijų darbą reglamentuoja tipinis reglamentas priimamas ir keičiamas skyriaus prezidiumo nutarimu.

                                      

                                       LSDP Vilniaus miesto skyriaus prezidiumas, 2019 m. gruodžio 10 d.

 

Close