Vilniaus socialdemokratai: mums rūpi mūsų miestas

Vilniaus socialdemokratai: mums rūpi mūsų miestas

Antradienį Vilniaus socialdemokratai nutarė, kad  skyriaus tarybos posėdis bus šaukiamas kovo 22 d. 18:00 val. savivaldybės tarybos posėdžių salėje. Numatomoje darbotvarkėje siūloma aptarti miesto politinius įvykius, patvirtinti Vilniaus miesto skyriaus veiklos planą, apsispręsti dėl ataskaitinės konferencijos datos.

Kovo 13 dienos Prezidiumo posėdyje dominavo 2019 metų rinkimų nuotaikos. Gegužės mėnesį vyks Lietuvos Prezidento, tų pačių metų vasarį – kovą bus rengiami savivaldybių tarybų rinkimai, o gegužę – birželį – rinkimai į Europos Parlamentą. Grupėse ir poskyriuose keliami kandidatai.

Skyriaus pirmininkės pirmasis pavaduotojas Gintaras Karanda, dalyvaujantis poskyriuose vykstančiuose aktyvo susirinkimuose, sakė, kad partiečiai pasigenda dėmesio iš centrinės valdžios ir bendros vizijos. Prezidiumas pasiūlė organizuoti poskyrių visuotinius susirinkimus, į juos kviesti partijos pirmininką, jo pavaduotojus.

Lietuvos socialdemokratų frakcijos Vilniaus miesto savivaldybės taryboje seniūnas Marius Skarupas pažymėjo, kad 2018 metų sostinės biudžeto priėmimas pademontravo socialdemokratų svorį koalicijoje. Politikas supažindino su pagrindiniais įvykiais ir priimtais sprendimais, sulaukė klausimų, sukėlusių karštą diskusiją. Švietimo, viešųjų erdvių, bendrojo miesto plano, sveikatos ir socialiniai klausimai socialdemokratams yra ypač aktualūs.

„Vilnius ir jo ateitis rūpi mums visiems. Daugelis klausimų turi persikelti į komisijas, diskusijas“,- sakė Marius Skarupskas.

Tuo pačiu gilintasi į LSDP Vilniaus miesto skyriaus kandidatų rinkimuose į Vilniaus miesto mero postą ir savivaldybės tarybą parinkimo ir iškėlimo tvarkos aprašą, siūlyti pakeitimai ir papildymai.

Vilniaus socialdemokratų vadovė Auksė Kontrimienė pranešė apie atsiradusią galimybę gauti papildomų lėšų. LSDP Prezidiumas pritarė taisyklėms, pagal kurias skyrių projektinė veikla galės būti finansuojama iš partijos lėšų, maksimali finansavimo riba vienam skyriui - 5000 eurų. Skyriaus pirmininkė kvietė partiečius aktyviau  įsitraukti į projektinių paraiškų rengimą.

Close