Puoselėjamas Juro Poželos  idėjinis palikimas

Puoselėjamas Juro Poželos idėjinis palikimas

Juras Požela buvo jaunų žmonių įkvėpėjas, jo veikla ir įtaka jaunimui yra didelė ir reikšminga. Juro idėjinį palikimą, skleidžiant socialdemokratines vertybes, siekiama išsaugoti per jo vardu pavadintą socialdemokratijos mokyklą, rugpjūčio 11 dieną startavusią jau antrą kartą.

Pirmoji dienos pusė buvo skirta darbui grupėse. Savo patirtimi su jaunaisiais socialdemokratais dalijosi buvęs LSDJS Garbės Pirmininkas Linas Jonauskas, psichologė, ilgametė nevyriausybininkė, LR Seimo narė Dovilė Šakalienė ir Vilniaus miesto tarybos narys, LSDJS alumnas Marius Skarupskas.

Pirmoje darbo grupėje jaunimas kartu su D. Šakaliene diskutavo apie pilietinius judėjimus ir jų svarbą stiprinant pilietinę visuomenę. Kaip sakė pranešėja, jos įsitikinimu, neįmanoma sukurti gerovės valstybės be aktyvios pilietinės visuomenės, pilietinių iniciatyvų, pilietinių judėjimų. Jie tampa tiek demokratijos saugikliu – valdžios atskaitomybės, atvirumo, skaidrumo garantu, tiek postūmiu augti ir sąmoningėti pačiai visuomenei.

„Lietuva, mano akimis žiūrint, išgyvena antrą pilietiškumo augimo bangą po Sąjūdžio – per praėjusius metus gimė medikų sąjūdis, akademinės bendruomenės judėjimas, #metoo judėjimas, sustiprėjo moterų teisių aktyvizmas, vis labiau auga LGBT žmonių judėjimas, gyvūnų teisių aktyvistų matomumas“, – teigė D. Šakalienė.

Antroje darbo grupėje vyko diskusija apie visuomenėje egzistuojančias socialiai jautrias problemas, kaip kad socialinė atskirtis, jaunimo užimtumas, visų socialinių grupių ir asmenų lygybė. Diskusijos moderatorius L. Jonauskas pabrėžė, kad partija be jaunų žmonių – partija be ateities. Todėl, pasak jo, viena pirmųjų abiejų organizacijų užduočių turėtų būti realaus bendradarbiavimo užmezgimas.

„Socialdemokratų partija vienintelė iš visų politinių partijų visoje Lietuvoje yra sukūrusi galimybes jauniems žmonėms aktyviai įsitraukti į politiką. Kvotos jaunimui aukščiausiuose organuose sudaro galimybes dalyvauti Seimo, savivaldos, Europos parlamento rinkimuose.  Jaunas žmogus savo laisva ir maištinga dvasia iš principo negali būti dešinysis. Aš manau, kad Lietuvoje turi būti nemokamas kokybiškas aukštasis mokslas, atviros socialinės paslaugos ir nemokama sveikatos apsauga“, – sakė L. Jonauskas.

Trečiojoje grupėje diskutuota apie socialiai jautrių temų ir problemų sprendimo būdus. Pasak diskusijos moderatoriaus M. Skarupsko, blogai, kad nematome socialiai jautrių temų, jos yra nepatogios ir nėra aktyviai sprendžiamos. „Jeigu mes jų nespręsime dabar, nematysime ir gyvensime tarytum burbule, izoliavę save nuo visko, problemos tik išaugs. Mes nespėsime adaptuotis prie besikeičiančių realijų, problema taps nevaldoma ir sprogs, padarydama daugiau žalos, negu jeigu būtų pastebėta ir įvardinta laiku, kai dar buvo galima ją išspręsti“, – įsitikinęs M. Skarupskas.

Ketvirtojoje darbo grupėje  antrąjį kartą rinkosi LSDJS progresyvių mokinių LAB, moksleiviai tarpusavyje diskutavo jiems aktualiomis temomis.  Pagrindinė dienos tema - pilietinis ugdymas  mokyklose. Mokiniai diskutuodami svarstė, kokios turėtų būti pilietinio ugdymo pamokos, esama situacija jų visiškai netenkina ir tokios pamokos, kokios vyksta dabar, vykti nebegali. Moksleiviai  siekė suformuoti savo požiūrį, kokios pilietinio ugdymo pamokos turėtų būti.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga – nevyriausybinė jaunimo organizacija, kuri palaiko politines kairiąsias pažiūras ir savo veiklą pradėjo dar 1922 metais.

LSDJS skatina jaunus žmones veikti, prisideda prie įvairių veiklų, skleidžia kairiosios politinės krypties idėjas Lietuvos bei Europos lygmenyje, aktyviai veikia jaunimo politikos formavimo bei įgyvendinimo srityse visose Lietuvos savivaldybėse.

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo organizacijos informacija

 

 

 

Close