Renė Jakubėnaitė: viskas, kas rūpi kiekvienam vilniečiui, turi rūpėti ir mums

Renė Jakubėnaitė: viskas, kas rūpi kiekvienam vilniečiui, turi rūpėti ir mums

Vilniaus miesto skyrius jungia kelis tūkstančius įvairaus amžiaus, profesijų,  motyvacijos ir  aktyvumo partiečių. Vilniaus socialdemokratų gyvenimas dinamiškas, kasdiena ir šventės kupinos naujienų. Grupėse, poskyriuose keičiasi žmonės ir lyderiai. Apie aktyvios veiklos dešimtmečius partijoje, ateities planus  ir vertybes  interviu su naujai išrinkta Naujamiesčio poskyrio pirmininke Rene Jakubėnaite.  Geros nuotaikos, paprasta ir nuoširdi – tokia  pasirodė politikė, atsakinėdamas į užduotus klausimus.

- Jumis pasitikėjo Naujamiesčio poskyrio nariai, išrinkdami poskyrio pirmininke. Nuo ko pradėsite telkdama bičiulius bendram darbui?

- Aš pati šiam poskyriui priklausau jau daugelį metų, mano vadovaujama „Tauro“ grupė taip pat yra šio poskyrio sudėtinė dalis. Todėl pažįstu daugelį poskyrio bičiulių, susitinkame susirinkimuose, partijos ir miesto renginiuose. Manau, pradžia bus tokia – dalyvauti visų Naujamiesčio poskyrį sudarančių grupių susirinkimuose, išklausyti bičiulius, žinoti jų nuotaikas ir problemas. Kiekvienas mūsų bičiulis beveik visais gyvenimo, politikos, visuomeninės veiklos klausimais turi savo nuomonę, ir tai yra labai gerai, bet partija yra kolegiali organizacija, todėl reikės rasti bendrus taškus, pasiekti, kad nuomonių įvairovė įgautų bendrą siekį, bendrą pagrindą ir taptų politikos dalimi. Apgailestauju, kad dalis bičiulių yra nusivylę, bet ne visuomet gyvenime viskas būna tik rožėmis klota. Norėčiau, kad bičiuliai suprastų, kad nuo jų pačių taip pat labai daug priklauso, nuo jų požiūrio į susiklosčiusiais situacijas, nuo jų noro būti atvirais, būti labai svarbia dalimi mūsų gausioje partijoje.

- Visuomeninių pareigų partijoje turite labai daug. Esate „Tauro“ grupės pirmininkė, LSDP Kultūros komiteto pirmininkė, Vilniaus miesto skyriaus Kultūros komisijos narė. Daugelį metų dirbote Vilniaus miesto savivaldybėje Kultūros skyriaus vedėja. Matyt, negalėsite nepastebėti Naujamiesčio teritorijoje esančių paminklų ir kitų kultūros reiškinių, kuriuos socialdemokratai norėtų įtakoti, problemų.

- Ačiū už pastebėjimus. Tikrai iki širdies gelmių esu kultūros žmogus, tiek pagal išsilavinimą, tiek pagal praktiką. Bet patirtis, vadovaujamas darbas, veikla įvairiose visuomeninėse organizacijose suteikia galimybę gilintis ir į visus gyvenimiškus reikalus, į kasdienybę, svarbią kiekvienam žmogui. Čia vėl gi matau – svarbiausia kalbėtis, suprasti žmonių problemas, padėti jas spręsti.  Norėčiau, kad visi politikoje esantys žmonės, ypač mūsų bičiuliai, daugiau vieni su kitais kalbėtųsi, daugiau vieni kitiems padėtų. O dėl paminklų esate teisi – neįmanoma nepastebėti, kad švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį nepastatytas nei vienas paminklas, o paminklai, kad ir mums nemalonią praeitį menantys, yra griaunami. Tai yra labai skaudžios Lietuvai istorijos dalies naikinimas. Bet praeitį turime atmintimi, o ne griovimu kitoms kartoms palikti. Kas ir koks būtų pasaulis, jei nežinotume jo istorijos nuo seniausių laikų?...

- Esate ištikima Lietuvos socialdemokratų partijai, Vilniaus miesto skyriui. Bendradarbiavote su įvairaus amžiaus  skyriaus pirmininkais, bendrapartiečiais. Politinis  stažas, matyt, leidžia Jums daryti įžvalgas, kuo šiandien mūsų skyrius stiprus ir kur mūsų silpnybės?

- LSDP Vilniaus skyrius stiprus savo žmonėmis, partiečiais. Džiaugiuosi, kad į bičiulių gretas įsilieja vis daugiau jaunų žmonių. Labai norisi tikėti, kad jie ateina su naujomis idėjomis, naujais siekiais ir vizija dėl partijos ir Lietuvos ateities, o ne vien tik laukdami geresnių postų, geresnių pareigų. Jei bus taip galvojama – nieko gero tai neduos nei partijai, nei patiems bičiuliams. Skyrius yra didelis, didžiausias visoje partijoje. Daug darbščių, išsilavinusių bičiulių. Dabar atsinaujina grupės, jų pirmininkai. Tikiu, kad viskas į gera. Įvardinčiau kol kas vieną silpnybę – mažai bendraujame, mažai kalbamės, mažai dėmesio skiriame tiek vilniečiams, tiek ir bičiuliams. Žinoma, tam reikia laiko, ir gana daug. Bet jei politikai vengia žmonių, negirdi jų nuomonės, baigtis aiški....

- Išgyvename ne pačius geriausius laikus partijoje. Artėja 2019 m. savivaldos rinkimai. Kaip manote, ar rinkėjas pastebės socialdemokratų gerus darbus ir indėlį į Vilniaus ateitį ir gerovę?

- LSDP frakcija Vilniaus miesto taryboje tikrai nemažai nuveikė. Frakcijos vadovas Marius Skarupskas bičiulius apie tai nuolat informuoja. Tik ar apie tai žino kiekvienas vilnietis, ar juos pasiekia žinia, kurie sprendimai buvo padaryti būtent socialdemokratų, kurios vilniečių siūlytos idėjos jau įgyvendintos. Manau, trūksta viešumo geriems darbams įvardinti. O apie Vilniaus ateitį ir gerovę kaip tik ir kalbėsimės su visais bičiuliais nuolat. Tikiu, kad bičiuliai pateiks daug svarbių ir  vilniečiams reikalingų darbų ir projektų. Būtina bus į tai atsižvelgi, rengiant pasiūlymus rinkimų programai, veiklos planams. Visi esame vilniečiai, todėl viskas, kas rūpi kiekvienam vilniečiui, turi rūpėti ir mums.

Naujamiesčio poskyrio pirmininkę Renę Jakubėnaitę kalbino Aldona Jeleniauskienė

 

Close