Sėkmingo valstybinio plėtros banko pavyzdys: Vokietijos KfW

Sėkmingo valstybinio plėtros banko pavyzdys: Vokietijos KfW

Vakarų šalyse valstybiniai plėtros bankai padeda užpildyti komercinių bankų veiklos spragas ir prisideda prie bankų sistemų tvarumo užtikrinimo. Jie sėkmingai veikia Vokietijoje, Lenkijoje ir daugelyje kitų šalių. KfW yra didžiausias ir žinomiausias Vokietijos plėtros bankas, įkurtas 1948 m., kaip vienas iš Marshall’o plano realizavimo įrankių. Po Antrojo pasaulinio karo KfW tapo vienu pagrindinių Vokietijos ūkio atstatymo variklių.

Dabar tai trečias pagal dydį bankas Vokietijoje, kurio aktyvai (turtas) siekia pusę trilijono eurų. Šiuo metu 80 % KfW akcijų priklauso Vokietijos valstybei, 20 % – Vokietijos regionams. KfW, kartu su mažesniais Vokietijos plėtros bankais, finansuoja valstybinius ir regioninius projektus, teikdamas garantijas, paskolas (kreditus) arba tapdamas įmonių dalininku. Pagrindiniai KfW tikslai yra teikti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms, remti įmonių produkcijos eksportą (ypatingai į tolimas, besivystančias šalis),  dalyvauti savivaldybių infrastruktūros vystymo bei pastatų modernizavimo projektuose, finansuoti profesinio parengimo ir įdarbinimo programas.

Bankas taip pat finansuoja tvaraus augimo ir žaliosios energetikos projektus. KfW padeda realizuoti Vokietijos energetikos strategiją, kuri numato šalies transporto, energetikos ir pramonės sektorių atsinaujinimą bei jų tvarų („žalią, švarų ir taupų”) augimą.

2019 m. KfW suteikė finansavimo už 77 mlrd. eurų. Šis bankas, skirtingai nei komerciniai bankai, prisiima finansuoti ir nepelningus bei aukštos rizikos projektus. Jis nėra orientuotas į didžiausią įmanomą pelningumą, bet privalo nuosekliai realizuoti jam patikėtas ūkio vystymo užduotis.

Galbūt todėl Lietuvoje pasigirsta komentarų, neva valstybiniai plėtros bankai veikia nuostolingai. Priešingai: 2019 m. KfW grynasis pelnas siekė 1,4 mlrd. eurų. Lenkijos valstybinis plėtros bankas BGK turi labai panašius veikimo principus į KfW, bet yra aktyvus ir užsienio rinkose.

Šiuo metu BGK atidaro filialus Frankfurte, Amsterdame, Vašingtone, Londone, o planuose — taip pat ir Artimųjų bei Tolimųjų Rytų šalys. Pagrindinė to priežastis: BGK mato vis didėjantį Lenkijos eksportuotojų aktyvumą tolimosiose rinkose.

 

Vaidas Navickas yra ekonomistas, kandidatas į LR Seimą Pilaitės – Karoliniškių vienmandatėje rinkimų apygardoje.

 

Close