Senamiesčio poskyrio susirinkimas. Pokalbis apie kasdienį mūsų gyvenimą

Senamiesčio poskyrio susirinkimas. Pokalbis apie kasdienį mūsų gyvenimą

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos Seime nariai tęsia susitikimus su Vilniaus socialdemokratais. Senamiesčio poskyrio partiečiai, laukdami susirinkimo pradžios,  šnekučiavosi apie politinius įvykius, reitingus ir kasdienį gyvenimą. Kodėl mes tiek daug dirbdami, nieko neuždirbame? Socialinė atskirtis didėja, gyvename dvejopoje Lietuvoje: turtingoje  ir kitoje  – pilkoje ir skurstančioje. Pasidžiaugta, kad  į socialdemokratų gretas  įsilieja naujų žmonių – tai reiškia, kad partija pasitikima. Tuo pačiu ir  apgailestauta, kad kalbantis su žmonėmis, girdisi daug nusivylimo.

Pradėdamas susirinkimą poskyrio vadovas V. Keršys sakė, kad šiandien daugelis šalies problemų paprasčiausiai nėra sprendžiamos, todėl  pakvietė  susirinkusius bičiulius  aktyviai diskusijai,  užduoti  klausimus susitikime  dalyvaujantiems  Seimo nariams Rasai Budbergytei, Algirdui Sysui, Juozui Olekui, Juliui Sabatauskui.

Kalbėtasi apie daug ką. Apie pensijų reformą, kuri socialdemokratams kelia daug klausimų ir kaip sakė A. Sysas, tik dar labiau padidins socialinę atskirtį. Apie mokesčius, krašto apsaugą, šauktinių į privalomąją karo tarnybą ir kitas problemas, liečiančias kasdienį mūsų gyvenimą. Ir ne tik kalbėtasi. LSDP frakcijos Seime nariai pasakojo apie parengtus ir rengiamus įstatymų projektus, darbą opozicijoje išlaikant socialdemokratinį požiūrį ir įsitikinimus.

Pasigirdus nuogąstavimui, kad LSDP frakcijos nariai Seime nepakankamai matomi ir girdimi, R. Budbergytė sakė, kad tik bendromis jėgomis įmanoma išspręsti problemas ir pakelti reitingus. „Kiekvienas partijos narys turi žinoti pagrindines socialdemokratines vertybes ir jas propaguoti. Progų ir galimybių turime kiekvienas. Galime rašyti komentarus, nuomones socialiniuose tinkluose, kalbėtis su kaimynais,  apie problemas paskambinti ar parašyti man ar kitam mūsų frakcijos nariui. Reikia daugiau aktyvumo grupėse ir poskyriuose. Frakcija nėra atskiras darinys, mes esame jūsų dalis“, - sakė R. Budbergytė.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai (LSDP frakcija) Auksė Kontrimienė,  Marius Skarupskas, Juozas Olekas papasakojo kaip sekasi įgyvendinti socialdemokratų pažadus vilniečiams. Šiomis dienomis kaip tik uždegta žalia šviesa dar vienai socialdemokratų iniciatyvai – sostinės taryboje patvirtinti „Žaliojo tilto meninių, technologinių, mokslinių ir kitų laikinų instaliacijų (ekspozicijų) projektų konkurso nuostatai“. Tikimasi, kad Žaliasis tiltas pasikeis neatpažįstamai ir taps vilniečių ir turistų traukos centru.

Close