Senamiesčio poskyrio taryboje - diskusija apie skyriaus viziją ir struktūrinius pokyčius

Senamiesčio poskyrio taryboje – diskusija apie skyriaus viziją ir struktūrinius pokyčius

Antradienį Senamiesčio poskyrio taryba susirinko aptarti Vilniaus miesto skyriaus aktualijų, pasidalinti aktyviai praleistos vasaros įspūdžiais. Iki vėlyvo vakaro užtrukusiose karštose diskusijose bendraminčiai ginčijosi, keitėsi nuomonėmis apie rinkimus, Vilniaus socialdemokratų ateitį, perspektyvas ir galimus pokyčius.

Išklausę rugsėjo mėnesį vykusių  rinkimų Žirmūnų apygardoje ataskaitos, partiečiai sutarė, kad rinkimų rezultatai yra geri, štabas dirbo organizuotai ir nuosekliai, agitacinė kampanija buvo veržli ir pastebima. Visgi išsakyta nuomonė, kad  skyrius privalo aktyvinti veiklą labiau, telkti į komandą kuo daugiau bičiulių, įtraukti juos į rinkimų organizacines veiklas, kartu siekti nuosekliai gerėjančių rezultatų Vilniuje.

Diskutuota apie Vilniaus skyriaus viziją ir ateitį. Atvykę į susirinkimą skyriaus vadovybės nariai pasiūlė idėją – poskyriuose ir grupėse plačiai diskutuoti apie galimus struktūrinius pokyčius, kurie leistų pasiekti svarbius tikslus: į aktyvią politinę veiklą sugrąžintų nuo jos nutolusius bičiulius, įtrauktų didesnį kiekį narių, atskleistų ir ugdytų jų politinę lyderystę.

Senamiesčio poskyrio bičiuliai šią idėją priėmė, energingai keitėsi nuomonėmis ir pozicijomis apie jos realizavimo galimybes.

Darbingas antradienis tuo nesibaigė. Savo kandidatūrą, viziją ir pamąstymus pristatė Vilniaus miesto skyriaus tarybos patvirtintas kandidatas Senamiesčio apygardoje Marius Skarupskas. Politikas teigė, kad norint pasiekti Senamiestyje gerų rezultatų, būtina išsami apygardos analizė. Siekiant  įtikinti spalvingos Senamiesčio apygardos rinkėjus socialdemokratinės idėjos svarba, taip pat būtinas  didelis susitelkimas  komandoje.

Galiausiai susirinkime aptartas prašymas poskyrio ribose įsteigti naują grupę. Deja, jaunimo pagrindu suformuotos grupės atstovų pateikti argumentai  poskyrio tarybos neįtikino. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma galimos grupės narių visgi negyvena Senamiestyje ir jų nesieja viena profesija, naujos grupės steigėjams pasiūlyta papildyti jau veikiančias grupes. Jauniesiems bičiuliams yra galimybė rinktis tokias veiklos teritorijas, kurios labiausiai atitiktų jų gyvenamąsias vietas arba kur Vilniaus socialdemokratų pozicijos turi didelį poreikį būti sustiprintomis.

Posėdžio pabaigoje susirinkusieji aptarė galimybę kartu paminėti Kalėdas, dažniau susitikti, aktyviai praleisti laisvalaikį kartu.

Close