Socialdemokratai prašo ištirti galimus įstatymo pažeidimus Vilniaus savivaldybėje

Socialdemokratai prašo ištirti galimus įstatymo pažeidimus Vilniaus savivaldybėje

Seimo vicepirmininkas Julius Sabatauskas kreipėsi į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisiją dėl galimų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimų Vilniaus savivaldybėje.

„Vilniaus mero ciniško požiūrio padrąsinti, savivaldybės darbuotojai galimai veikia savo ir savo sutuoktinių, giminaičių ir jų atstovaujamų įmonių naudai“, – piktinasi J. Sabatauskas.

Kreipimesi prašoma pradėti tyrimą ir nustatyti, ar kreipimesi išvardyti Vilniaus savivaldybės darbuotojai, nedeklaruodami savo privačių interesų ir turto, nepažeidė teisės aktų nuostatų.

„Jeigu pažeidimai būtų nustatyti, prašau paskirti teisės aktuose numatytas nuobaudas“, – rašoma kreipimesi.

Parlamentaras prašo nustatyti, ar kreipimesi išvardyti asmenys savo veikloje nepriėmė sprendimų, kurie galėjo būti naudingi jiems, jų sutuoktinių ar kitų susijusių asmenų valdomoms įmonėms, ar nedarė įtakos priimant tokius sprendimus.

Kreipimesi minimi savivaldybės tarnautojai Tadas Jonauskis, Zita Kašubienė, Vaiva Deveikienė, Benas Bučelis, Julijonas Bučelis, Ramunė Vitkauskienė, Ramunė Butvilienė, Elvytė Zerembienė.

Neseniai publikuotame žurnalistų tyrime atkreiptas dėmesys į tai, kad savivaldybėje dirbantys asmenys nevykdo prievolės deklaruoti savo interesus. Patys tarnautojai yra įmonių akcininkai, bet savivaldybė priima palankius sprendimus su savivaldybės tarnautojais susijusių (pvz., sutuoktinių) įmonių naudai.

Lietuvos Respublikoje asmenų pareigą deklaruoti privačius interesus apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Valstybė šio įstatymų nuostatų kontrolę yra delegavusi Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Savo privačius interesus privalo deklaruoti valstybės politikai, valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, teisėjai, žvalgybos pareigūnai, profesinės karo tarnybos kariai, valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai ir kt. Be to, deklaruojantys asmenys privalo vengti interesų konflikto, nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti.

Close