Vilniaus ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje skyriaus pirmininku išrinktas Povilas Pinelis

Vilniaus ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje skyriaus pirmininku išrinktas Povilas Pinelis

Į Vilniaus miesto skyriaus ataskaitinę  - rinkiminę konferenciją susirinko 110 delegatų. Juos 125-ojo partijos įkūrimo jubiliejaus proga pasveikino partijos vadovai ir svečiai. Tačiau daugiausiai dėmesio sulaukė skyriaus  pirmininko rinkimai. Dvejų metų kadencijai Vilniaus socialdemokratų vadovo vairas patikėtas Povilui Pineliui, anksčiau ėjusiam skyriaus pirmininko pavaduotojo pareigas.

LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius nuotolinėje sveikinimo kalboje pabrėžė, kad šiuo metu partija išgyvena susiskaidymą, kvietė visus susikaupti ir suprasti, kad tik vienybėje yra jėga. Pasak jo, Vilniaus skyrius turi permąstyti savo strategiją rinkimuose,  linkėjo  naujai išrinktam  pirmininkui ir jo komandai nedelsiant pradėti  aktyviai dirbti ta linkme.

„Džiaugiuosi, jog šio rinkiminio laikotarpio metu išlikome tolerantiški ir pakantūs, tikiu, kad ir ateityje Vilniaus socialdemokratai  dirbs išvien“-į konferencijos dalyvius kreipėsi skyriaus pirmininkas Algirdas Pieniuta.

Istorija įpareigoja

Šiemet LSDP švenčia 125-ąsias savo gyvavimo metines. Sveikindamas susirinkusius bičiulius LSDP garbės pirmininkas Vytenis Andriukaitis priminė, jog socialdemokratinės vertybės šiandien yra itin svarbios, o visa partijos istorija įpareigoja.

„Po vieną mes niekas, būry, mes jėga“,-ugninga savo kalba V. Andriukaitis privertė salę skanduoti socialdemokratų himno žodžius. Kaip teigė V. Andriukaitis, socialdemokratams reikia jėgos, kuri nuvestų  į Vilniaus savivaldybės tarybą.

„Reikia cemento, kuris suklijuotų mus“, -sakė Garbės pirmininkas.

Seimo narys  Kęstutis Vilkauskas ir Vilniaus rajono skyriaus pirmininkas Robert Duchnevič kvietė sugrįžti į Vilniaus tarybą, priminė gražų kaimynystės ryšį ir bendradarbiavimą, vykusius sąskrydžius ir akcijas.

Skyriaus vadovu išrinktas Povilas Pinelis

Skyriaus vadovo rinkimai pareikalavo dviejų turų. Grupės  iškėlė 6  kandidatus - Ruslaną Baranovą, Alfonsą Brazą, Valentiną Gavrilovą, Algirdą  Pieniutą, Povilą Pinelį ir Antaną Valionį.

A.Valioniui atsiėmus kandidatūrą, į slapto balsavimo biuletenius įrašytos 5 pavardės. Po pirmojo turo balsų skaičiavimo komisijos duomenimis balsai pasiskirstė taip: R. Baranovas (13  ), A. Brazas (10) V. Gavrilovas ( 23 ), A. Pieniuta (12), P. Pinelis ( 53 ).

Antrajame ture, surinkęs  70  balsų, nugalėjo Povilas  Pinelis, palikęs varžovą Valentiną  Gavrilovą antroje vietoje  (30 balsų ).

Tiek rinkimų kampanijos metu, tiek ir jai pasibaigus, P.Pinelis akcentavo būtinybę vienytis. Padėkojęs savo mokytojams už politikos pamokas,  o partiečiams už pasitikėjimą, naujai išrinktas skyriaus pirmininkas sakė, kad Vilniaus socialdemokratams vadovauti yra didelis iššūkis, tačiau ir garbė. Patikino, kad sieks stiprinti partiečių bendradarbiavimą, įvairiomis priemonėmis kels ir stiprins Vilniaus socialdemokratų prestižą.

„Rinkimai baigėsi, kviečiu visus bendram darbui, nes norint grįžti į savivaldą bus reikalingas visų indelis. Nesiskirstykime į jaunus, senus, vyrus ar moteris, vieno ar kito kandidato rėmėjus. Remkime pečius, telkimės ir kartu grąžinkime gyvybę į mūsų bendruomenę, grįžkime į savivaldą, o Vilnių grąžinkime miestiečiams!“, - reaguodamas į savo pergalę pabrėžė Povilas Pinelis.

Suformuoti valdymo organai

Dvejų metų kadencijai patvirtinta naujos kadencijos skyriaus taryba, ji  jungs  83 narius.

Į skyriaus Etikos ir procedūrų  komisiją išrinkti Genzelienė Mėnulė, Kupliauskas Rimantas, Šidlauskas Artūras, Kačiuška Žilvinas, Arnastauskas Liutauras, Mikalauskas Linas, Straleckaitė Zita, Simona Padegimaitė ir Sonata Balevičienė.

Į Finansų komisiją - Statino Oleg, Kirlienė Vilija, Pacevičius Žimantas, Šamelienė Rima, Bielskytė Regina, Vainoras Tomas, Ašmenskienė Vladislava, Aliaševič Nijolė ir Rutkauskas Gediminas.

Konferencijos akimirkos Algimanto Jeleniausko nuotraukose

Close