Vilniaus miesto skyrių LSDP suvažiavime atstovaus 47 delegatai

Vilniaus miesto skyrių LSDP suvažiavime atstovaus 47 delegatai

Gegužės 29 d.  vyks  nuotolinis Lietuvos socialdemokratų partijos  suvažiavimas. Vilniaus miesto skyrių jame atstovaus  47  delegatai.

Darbotvarkėje numatomos LSDP pirmininko ir tarybos, Finansų, Etikos ir procedūrų komisijų, LSDP narių, priklausančių frakcijai Seime, ataskaitos.

LSDP pirmininko teikimu bus renkami jo pirmasis ir kiti  pavaduotojai, tariamasi dėl LSDP programos pakeitimų ir papildymų.

Vyks naujos kadencijos LSDP tarybos, Finansų, Etikos ir procedūrų komisijų rinkimai.

Close