Vilniaus miesto skyrius planuoja struktūros pokyčius

Vilniaus miesto skyrius planuoja struktūros pokyčius

Kiekviena organizacija siekia sulaukti kuo didesnio pasisekimo savo veikloje, o vienas svarbiausių sistemos bruožų yra jos struktūra, sakė į posėdį susirinkusiems Prezidiumo nariams Vilniaus socialdemokratų vadovas Algirdas Pieniuta.

Pristatydamas skyriaus struktūros pertvarkymo projektą, Vilniaus skyriaus pirmininkas teigė, kad  imtis pertvarkos verčia gyvenimas, vidiniai ir išoriniai pokyčiai. A.Pieniuta pabrėžė, kad Seimo nario rinkimai Žirmūnų  apygardoje išryškino silpnąsias struktūros puses. Skyriaus pagrindas  yra partiečiai, susibūrę į didesnes ar mažesnes  grupes, jos skiriasi savo veikla, aktyvumu, skirtingu požiūriu į prievolę mokėti nario mokestį ir t.t. Grupes apjungia poskyriai, visa tai ir sudaro dabartinę skyriaus struktūrą.

Pranešėjas akcentavo, jog būtina telkti jėgas, ieškoti optimalesnių variantų, stambinti grupes. Pristatyti keturi galimi struktūros pertvarkymo variantai:

Pirmasis. Grupių stambinimas, papildomo poskyrio įsteigimas. Vietoj 54 grupių atsirastų sustambintos 32 grupės; Jau veikiančių poskyrių sąrašą papildytų naujai įsteigtas Pašilaičių poskyris, jungiantis Pašilaičių ir Mokslo grupes.

Antrasis. Grupių paskirstymas pagal apygardų ribas.

Trečiais. Įgyvendinant šį modelį poskyriai būtų naikinami, vietoj jų atsirastų 13 didelių  grupių: Antakalnio, Fabijoniškių, Justiniškių, Pašilaičių, Karoliniškių, Lazdynų, Naujosios Vilnios, Naujamiesčio, Panerių, Šeškinės, Senamiesčio, Verkių ir  Žirmūnų.

Ketvirtasis. Šis variantas leistų narius priskirti prie poskyrių pagal gyvenamąją vietą ir suskirstyti grupėmis.

Dar iki Prezidiumo posėdžio skyriaus vadovai kvietė poskyrių tarybas organizuoti  pasitarimus, kuriuose būtų pristatomas pertvarkos projektas. Štai, pavyzdžiui, Fabijoniškių poskyrio taryba jau pritarė skyriaus struktūros reformai, siūlo panaikinti poskyrius, o  vietoje jų kiekvienoje rinkimų apygardoje įkurti jungtines grupes (apjungiant kiekviename poskyryje esančias grupes į vieną).

Posėdžio metu vykusi konstruktyvi ir karšta diskusija atskleidė nuomonių įvairovę ir klausimo aktualumą.

Prezidiumas įpareigojo skyriaus pirmininko pavaduotojus inicijuoti poskyrių tarybų susirinkimus, juose apsvarstyti galimos pertvarkos variantus, apibendrinti nuomones  ir kitam prezidiumo posėdžiui pateikti išvadas.

Struktūros optimizavimo projektas išdalintas visiems prezidiumo nariams.

Close