Vilniaus socialdemokratai formuoja aktyvo rezervą 

Vilniaus socialdemokratai formuoja aktyvo rezervą 

Aktyvūs ir kompetentingi partiečiai yra skyriaus turtas, sakė Vilniaus miesto skyriaus pirmininko pavaduotojas Povilas Pinelis, informuodamas prezidiumo narius apie kuriamą aktyvo rezervą.

Kaip pabrėžė P. Pinelis, aktyvių žmonių registras atskleis platesnius duomenis apie partiečių karjeros pasiekimus, profesinę patirtį, gebėjimus ir kompetenciją dirbti vienoje ar kitoje sferoje, padės derinti skyriaus  vadovybės ir partiečių lūkesčius. Kiekvienas, kuris nori save realizuoti bei prisidėti prie partijos sėkmės, gali būti šio registro dalyviu.

El. laiškai su aktualia informacija jau pasiekė skyriaus narius. Partiečių prašoma užpildyti elektronines arba popierines anketas ir pateikti sekretoriatui (J. Basanavičiaus g.16, LSDP Vilniaus miesto skyriaus būstinė).

Žmonių talentai atsiskleidžia kasdieninėje darbo veikloje, todėl Prezidiumas poskyrių pirmininkus įpareigojo informuoti, o grupių pirmininkus sudaryti galimybes nariams užpildyti skyriaus aktyvo rezervo anketas bei siūlymus rinkimų programai, o informaciją pateikti  sekretoriatui iki kovo 1 dienos.

„Pasiūlymai LSDP rinkimų programai, gabių žmonių motyvavimas ir įtraukimas į partijos veiklą yra grupių susirinkimų turinio objektas. Ne procesiniai veiksmai iš „inercijos“, rutina, o karštos diskusijos, išgryninančios mintis ir nuomones, yra grupių varomoji jėga. Skatinkime ir kurkime  kiekvieno partiečio reikalingumo jausmą, pasitenkinimą bendryste“, - sakė Vilniaus socialdemokratų vadovas Algirdas Pieniuta.

Duomenys skyriaus aktyvo rezervui renkami ir saugomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nustatyta tvarka.

 

Close