Vilniaus socialdemokratai palaiko protestuojančius viešojo transporto darbuotojus

Vilniaus socialdemokratai palaiko protestuojančius viešojo transporto darbuotojus

Susirinkusi į pirmąjį posėdį naujai išrinkta Vilniaus miesto skyriaus taryba išreiškė palaikymą protestuojantiems „Vilniaus viešojo transporto“ darbuotojams.

„Būti tarybos nariu reiškia prisiimti asmeninius įsipareigojimus. Ne tik būti, bet įnešti ir asmeninį indėlį. Išeikime iš uždaros tarybos erdvės, atverkime langus vilniečiams, išgirskime juos ir pirmyn į didelius darbus!“, - į susirinkusiuosius kreipėsi LSDP garbės pirmininkas Vytenis Andriukaitis.

Politikas kvietė Vilniaus skyriaus veiklą nukreipti į aktyvų vilniečių poreikių nagrinėjimą ir problemų sprendimų ieškojimą. Garbės pirmininko įsitikinimu, savivaldos modelio reikalai, žaliasis kursas, socialinė  ir  sveikatos apsauga pandemijos metu - pagrindinės temos, kurių turi imtis Vilniaus socialdemokratai.

Palaikys Vilniaus viešojo transporto darbuotojų teisėtus lūkesčius 

Apžvelgdamas Vilniaus politines aktualijas, skyriaus vadovas Povilas Pinelis kvietė atsiliepti į vilniečių rūpesčius, jų gyvenimą, padėtį darbo rinkoje ir teisingus darbo santykius, darbo apmokėjimą, žmonių pajamas bei galimybę kurti šeimą. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė vadovo pasiūlymui palaikyti „Vilniaus viešojo transporto“ darbuotojų profesinės sąjungos protestus dėl neatsakingos bendrovės vykdomos politikos darbuotojų atžvilgiu, parengti ir išplatinti Vilniaus socialdemokratų kreipimąsi į sostinės merą R. Šimašių.

Vilniaus viešojo transporto darbuotojų profesinės sąjunga reikalauja, kad nebūtų kuriami naujų direktorių ir vadovų etatai atleidžiant kitus darbuotojus, būtų atsakingai persvarstytas remonto dirbtuvių darbuotojų etatų mažinimas, atsižvelgiant ne į trumpalaikę finansinę naudą, o įvertinant galimas neigiamas pasekmes bendrovės darbui 2021 m. ir kt.

LSDP frakcijos seniūnas Algirdas Sysas informavo apie frakcijos narių veiklą, kalbėjo apie valstybės bendrojo biudžeto tikslinimą, įvertino Vyriausybės ataskaitą.

Suformuotas prezidiumas, pritarta skyriaus  atsakingojo sekretoriaus ir koordinatoriaus kandidatūroms

Taryba pritarė skyriaus vadovo P. Pinelio teikimui ir jo pasiūlytoms atsakingosios sekretorės bei iždininkės-koordinatorės kandidatūroms. Atsakingosios sekretorės pareigos vėl patikėtos Lijanai Kairienei, o iždininkės-koordinatorės - Algimantei Ambrulaitytei.

Nutarta patvirtinti Valdybą ir laikinąjį Vilniaus miesto skyriaus valdybos reglamentą. Sudaryta nuolatinė normatyvinių dokumentų rengimo grupė, kuri iki kito tarybos posėdžio parengs patikslintą ir atnaujintą valdybos reglamentą.

Reglamente numatoma, kad valdybą  sudaro Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius. Valdyba kartu su sekretoriatu atlieka vykdomąsias funkcijas, kiekvienas Valdybos narys yra atsakingas už konkretų partijos veiklos barą. Valdybos narių konkrečias veiklos sritis skyriaus pirmininko teikimu patvirtina LSDP Vilniaus miesto skyriaus tarybos prezidiumas.

Patvirtintas 32 narių prezidiumas. Balsavimo metu P. Pinelio pasiūlytai prezidiumo sudėčiai pritarė 74,5 procentai tarybos narių.

Nuotraukoje: LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas Povilas Pinelis ir atsakingoji sekretorė Lijana Kairienė.

Close