Vilniaus socialdemokratų mokymai. Apie keturias seseris - Lygybę, Teisybę, Pažangą ir Bendrystę

Vilniaus socialdemokratų mokymai. Apie keturias seseris – Lygybę, Teisybę, Pažangą ir Bendrystę

Po įtempto rinkiminio maratono Vilniaus socialdemokratai atgaivino tradiciją naujai priimtus partiečius supažindinti su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) istorija ir esminėmis vertybėmis. Ketvirtadienį į Vilniaus miesto skyriaus būstinę susirinko daugiau mokymų dalyvių, negu planuota. Dr.L.Gudžinsko ir skyriaus pirmininko pavaduotojo V.Gavrilovo pranešimai sulaukė didelio susidomėjimo.

Pasveikinęs susirinkusiuosius Vilniaus miesto skyriaus vadovas  Algirdas Pieniuta sakė, kad į mokymus kviečiami ne tik partijos naujokai. Šis sambūris yra priemonė daugiau sužinoti,  praplėsti akiratį, susipažinti.

LSDP narys, gerai žinomas politologas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas, mokslų daktaras Liutauras Gudžinskas akcentavo, kad socialdemokratai remiasi (bent) keturiomis svarbiausiomis politinėmis idėjomis. Tai yra Lygybė, Teisybė, Pažanga ir Bendrystė. Jas pranešėjas vaizdžiai apibūdino kaip keturias seseris, artimas ir šiek tiek tarpusavyje konkuruojančias. Kiekvieną iš šių vertybių geriausia suvokti santykyje su kitomis trimis.

Pranešėjas sakė, kad lygybės tikslas suprantamas kaip siekiamybė, kad kiekvienas žmogus turėtų vienodas galimybes dirbti ir gauti tiek pajamų, kiek užtektų oriam gyvenimui. Per lygybę siekiama įveikti skurdą, infliaciją ir nedarbą. Tam, kad visi žmonės turėtų vienodas starto galimybes, socialdemokratai pateisina aktyvų valstybės vaidmenį ekonomikoje ir socialinėje sferoje.

Lygiateisiškumo principas turėtų būti ne tik teoriškai formuluojamas, bet ir praktiškai įgyvendintinas per stiprius bendruomeninius  ryšius ir atsakingą vystymąsi. Kuo didesnis žmonių tarpusavio pasitikėjimas, tuo  laimingesnė visuomenė.

Dr.L.Gudžinskas pabrėžė, kad technologijos ir jų inspiruojama socialinė bei ekonominė kaita yra pagrindinis veiksnys, skatinantis iš naujo permąstyti socialdemokratų politinę filosofiją. Socialdemokratai, sveikindami pažangius technologinius pokyčius, tuo pačiu privalo skirti ypatingą dėmesį demokratinės tvarkos ir žmonių tarpusavio ryšių klausimams.

Kas yra politikas, jo vieta politikoje? Kas yra kairė ir dešinė politikoje?  Į šiuos ir kitus klausimus savo paskaitoje atsakė skyriaus pirmininko pirmasis pavaduotojas Valentin Gavrilov. Susirinkusieji turėjo galimybę plačiau sužinoti apie LSDP Statutą, partijos struktūrą, LSDP programą.

Mokymų metu  abu prelegentai pabrėžė kairiųjų demokratinių jėgų reikšmę Lietuvos valstybingumui,  ypač pasireiškusią tuomet, kai reikėjo apginti ką tik priimtą sprendimą dėl Lietuvos nepriklausomybės. Ryžto ir entuziazmo prelegentai kvietė mokytis iš  Nepriklausomybės akto signatarų  Mykolo Biržiškos, Stepono Kairio ir kt. iškilių asmenybių.

Beje, partijos naujokai pasirodė ne tokie jau ,,žali“. Pranešėjai sulaukė nemažai klausimų, domėtasi socialdemokratija užsienyje, kokią literatūrą apie technologijų pažangą šiuo metu skaito dr. L.Gudžinskas ir t.t.

Close