Vilniaus socialdemokratų rinkimų programoje – lygios galimybės ir perspektyvos visiems vilniečiams

Vilniaus socialdemokratų rinkimų programoje – lygios galimybės ir perspektyvos visiems vilniečiams

Iki tiesioginių mero ir savivaldybės tarybos rinkimų liko keturi mėnesiai. Antradienį vykusiame Prezidiumo posėdyje patvirtinti atstovai į Vilniaus miesto savivaldybės rinkimų komisiją, tartasi dėl rinkiminės programos reklaminio varianto sukūrimo.

Atstove į savivaldybės rinkimų komisiją  patvirtinta Inga Burokienė, o  kandidatu į savivaldybės rinkimų komisijos narius paskirtas Vytenis Keršys.

Prezidiumas, vykdydamas Konferencijos įpareigojimus,  patikslino ir papildė Vilniaus miesto skyriaus rinkimų programą,  šiuo metu bus atliekami jos redagavimo ir korektūros darbai, tobulinama dokumento stilistika.

Prisidėti prie rinkimų programos kūrimo buvo kviečiami visi partiečiai, jos kūrime  dalyvavo komisijos, grupės, eiliniai nariai, kurių kompetencija ir gyvenimiška patirtis dažnai pranoko ekspertų lygį.

,,Sulaukėme įvairių pasiūlymų, visi jie – aktualūs ir, manau, bendromis pastangomis tikrai įgyvendinami“, – sakė programos rengėjas, rinkimų štabo narys  Alfonsas Brazas.

„Lygios galimybės ir perspektyvos VISIEMS vilniečiams“ programoje įtvirtintas pagrindinis socialdemokratų siekis, kad visi vilniečiai turėtų lygias galimybes ir perspektyvas, nepriklausomai nuo gaunamų pajamų ir turtinės padėties.

Daugiausiai dėmesio savo rinkimų programoje socialdemokratai skiria sritims, kurios savivaldai – pačios svarbiausios. Programoje numatyti tikslai, uždaviniai, veiksmai ir priemonės būsimojoje kadencijoje kultūros, švietimo, socialinės paramos, sveikatos, sporto, miesto plėtojimo planavimo, inovacijų ir verslo,  valdymo ir kitose srityse.

Lapkričio mėnesį  bus paruoštas programos reklaminis variantas, kuriame bus išryškinti pagrindiniai prioritetai,  padėsiantys rinkėjams  suvokti Vilniaus socialdemokratų identitetą ir vertybes.

Vilniaus rinkimų štabo vadovas V.Gavrilov įsitikinęs, kad be tvirtos komandos, be žmonių, neįmanoma daug nuveikti,  todėl  pakvietė bendraminčius aktyviai įsijungti į rinkimų organizavimo darbus.

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kitų metų kovo 3 dieną.

Close