Vilniaus socialdemokratų taryba:  konferencijai bus teikiamos  mero kandidatūros, pristatyta programa

Vilniaus socialdemokratų taryba: konferencijai bus teikiamos mero kandidatūros, pristatyta programa

Rugsėjo 19 d.  vykusiame Vilniaus miesto skyriaus tarybos posėdyje įvardytos pavardės žmonių, kurie galėtų vesti socialdemokratus į 2019 m. savivaldybių  tarybų rinkimus.

Jau anksčiau, pasibaigus kandidatų kėlimui grupėse, paaiškėjo, kad partiečiai į sostinės merus pasiūlė tris kandidatus. Kaip galimas socialdemokratų kandidatas į miesto merus įvardijamas dabartinis sostinės vicemeras Gintautas Paluckas. Į Vilniaus mero postą partiečiai grupėse pasiūlė ir LSDP frakcijos Vilniaus miesto savivaldybės taryboje seniūną Marių Skarupską. Dar viena pasiūlyta kandidatė  Auksė Kontrimienė yra Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos komiteto pirmininkė, Vilniaus socialdemokratų vadovė.

Gauta informacija apie partijos prezidiumo posėdyje G. Palucko viešą pranešimą, kad jis kandidatuos į sostinės merus. Posėdžio metu A. Kontrimienė atsiėmė savo kandidatūrą,

Tarybos nariai A. Brazas, E. Pūkys ir V.Gavrilov  pasiūlė Seimo narės Rasos Budbergytės kandidatūrą.

Taryba nusprendė Konferencijai teikti tris kandidatūras: R. Budbergytės, G. Palucko ir M. Skarupsko.

Programoje apibrėžiama socialdemokratijos sąvoka, tikslai ir siekiai

Rinkimų štabo vadovas V. Gavrilov pristatė LSDP Vilniaus m. skyriaus programos 2019 m. rinkimams į Vilniaus m. savivaldybės tarybą „Lygios galimybės ir perspektyvos visiems vilniečiams“ projektą. V. Gavrilov padėkojo programos projekto rengimo grupės nariui Alfonsui Brazui, sukūrusiam programos metmenis, pabrėžė, kad  projektas bus  tikslinamas, koreguojamas ir pildomas, atsižvelgiant į visus laiku gautus partiečių pasiūlymus ir pastabas.

Formuojamos programos projekte apibrėžiama socialdemokratijos sąvoka, tikslai ir siekiai, skelbiama, kad socialdemokratų  politinės veiklos vertybinės gairės yra  laisvė, demokratija, solidarumas, socialinis teisingumas ir lygios galimybės, darbas ir efektyvumas.

,,Svarbiausias tikslas socialdemokratams yra tai, kad visi darbingo amžiaus vilniečiai turėtų produktyvų darbą iš kurio pajamų galėtų oriai gyventi, kad jaunos šeimos galėtų išsinuomoti būstą už prieinamą kainą, kad visi vaikai ir jaunimas gautų vienodai prieinamą kokybišką išsilavinimą, o baigęs mokslus iš karto gautų darbo pasiūlymą, kad senjorams nereikėtų rinktis tarp išlaidų vaistams ir komunalinių mokesčių, o būtų užtikrinta ori senatvė, kad, pakliuvus į sudėtingą situaciją, visiems būtų užtikrinta pakankama išgyvenimui socialinė parama bei laiku suteikta reikalinga socialinė rūpyba ir globa, kad visiems vilniečiams būtų suteikiamos greitos ir kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos“,- rašoma projekte.

Pristatydamas programos projektą, Alfonsas Brazas sakė, kad „programa, tai įstatymas mums patiems ir būsimai LSDP frakcijai Vilniaus miesto savivaldybėje“.

Projekte pabrėžiama, kad socialdemokratų netenkina esama miesto plėtojimo situacija,  teritorijos planavimas, viešojo transporto būklė, daugiabučių namų administravimo sistema ir kt.

Tarybos nariams A. Brazas taip pat pristatė priemones ir veiksmus, kurie socialdemokratams leis pasiekti  užsibrėžtus uždavinius kultūros, švietimo, socialinės paramos, rūpybos ir globos, sporto ir fizinės kultūros, miesto plėtojimo planavimo, infrastruktūros gerinimo, viešojo transporto plėtros, bendruomeniškumo, valdymo  ir kt. srityse.

Svarstomoje programoje nurodomas siekis sukurti jaukų, švarų ir saugų Vilnių, sudaryti kuo geresnes sąlygas kultūros kūrėjams atsiskleisti, mažinti mieste socialinę atskirti ir likviduoti skurdą, sutelkti dėmesį  į viešosios sveikatos priežiūros paslaugas, jų prienamumą (kad jos būtu suteiktos per protingai įmanomą trumpiausią laiko tarpą),  jų kokybės gerinimui ir kt.

LSDP Vilniaus miesto skyriaus programą tvirtins Konferencija.

Close