Vitalijai Kliukienei suteiktas Vilniaus miesto skyriaus moterų klubo Garbės pirmininkės vardas

Vitalijai Kliukienei suteiktas Vilniaus miesto skyriaus moterų klubo Garbės pirmininkės vardas

Vilniaus miesto skyriaus Moterų klubo posėdyje Vitalijai Kliukienei suteiktas Garbės pirmininkės vardas.

„Klubo veikla ypač įsibėgėjo ir tapo pastebima, kai klubui pradėjo vadovauti Vitalija Kliukienė. Jos energija, idėjos, sugebėjimas jungti ir telkti žmones praturtino klubo gyvenimą. Nuolat vyko įvairūs renginiai, ekskursijos, dalyvauta  sąskrydžiuose, mėgstančios bendrauti moterys  turėjo galimybę susitikti su bendramintėmis iš kitų skyrių“, - sakė Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Vilniaus miesto skyriaus Moterų klubo pirmininkė Julija Kvedorelytė.

„Septyniolika metų -ne viena diena. Buvo visko. Ir gerų vertinimų, ir  kritikos. Tačiau mes ėjome priekį, siekėme aktyvaus moterų dalyvavimo politikoje“,- dėkodama už įvertinimą kalbėjo Vitalija Kliukienė.

Kiti  darbotvarkės klausimai buvo susiję su artėjančiais 2020 m. Seimo rinkimais ir ateities planais. Vadovaujantis  LSDP statuto 58 ir 74 str. nutarta siūlyti ir teikti Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungai Vilniaus miesto skyriaus kandidates į LR Seimo rinkimų sąrašą bei į politines pozicijas ar politinio pasitikėjimo pareigas.

Aptarti 2020 m. renginiai ir priemonės. Klubo narės rengs įvairias diskusijas, dalinsis žiniomis  apie socialdemokratiją, kels savo kandidates artėjančiuose LR Seimo rinkimuose, teiks pasiūlymus rinkimų programai. Dar šiais metais socialdemokratės aplankys Moterų krizės centro gyventojas, pasveikins jas  su šv. Kalėdom ir perduos moterų klubo surinktas dovanėles.

Vilniaus miesto skyriaus moterų klubas, tą dieną pasipildęs  4 naujomis narėmis,  vienija virš 100 aktyvių moterų.

„Moterų veiklumo tema niekada nebus galutinai išsemta. Klube laukiamos visos, kurioms įdomi kairioji mintis, svarbios socialdemokratinės idėjos ir moterų teisės“,-sakė  Julija Kvedorelytė.

Close