Dalyvavome visuomeninėje akcijoje prie Romano Gray skulptūros

Dalyvavome visuomeninėje akcijoje prie Romano Gray skulptūros

Socialdemokratai prisijungė prie „Rašytojų sąjungos“, kitų visuomenininkų iniciatyvos siekiant išsaugoti medžius prie Romano Gray skulptūros, esančios Basanavičiaus gatvėje. Menininkai ir visuomenė susirūpino, kai paaiškėjo, kad valstybinę žemę išsinuomojęs juridinis asmuo planuoja iškirsti net devynis medžius. Socialdemokratai ragina neskubėti su šiuo projektu, tinkamai įvertinti tiek dabartinių augalų biologinę ir kultūrinę vertę, aptarti ir išdiskutavus rasti sprendinius, kurie tenkintu abi puses – tiek visuomenę, tiek ir verslą. ...

Socialdemokratai minėjo Valstybės dieną

Socialdemokratai minėjo Valstybės dieną

Socialdemokratai tradiciškai paminėjo Valstybės dieną bendraudami ir sugiedodami Lietuvos himną – Vinco Kudirkos „Tautišką giesmę“. Šį kartą šios svarbios datos minėjimui, dėl vykstančių remonto darbų buvo pasirinktas ne Tauro kalnas o Baltojo tilto papėdė. ...

Nepalaikome siekio net 3 metus mokėti papildomas premijas naujai pritrauktiems mokytojams

Nepalaikome siekio net 3 metus mokėti papildomas premijas naujai pritrauktiems mokytojams

Vilniaus savivaldybės administracijai iniciavus sprendimą naujai į Vilniaus mokyklas pritrauktiems pedagogams mokėti papildomą premiją net trejus metus, tarybos Socialdemokratų frakcija nutarė nepalaikyti šios iniciatyvos kaip perteklinės ir diskriminuojančios. Socialdemokratų manymu, didelę ir net ilgametę patirtį turinčių pedagogų atžvilgiu net trejus metus mokėti 300 eurų premiją naujiems mokytojams. Frakcijos nuomone, toks siūlymas yra per ilgas ir perteklinis, maža to, galintis sukelti nemažų įtampų veikiančiuose kolektyvuose. ...

Įvyko Socialdemokratų frakcijos susitikimas su bičiuliais

Įvyko Socialdemokratų frakcijos susitikimas su bičiuliais

Socialdemokratų frakcijos Vilniaus miesto savivaldybėje iniciatyva įvyko pirmasis frakcijos susitikimas su skyriaus nariais. Šį naują formatą pasiūlė savivaldybės taryboje besidarbuojantys socialdemokratai ir jis skirtas su Vilniaus miesto tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbu susijusiems klausimams aptarti. Susitikimo metu socialdemokratai tarėsi dėl galimų veiklos formų ir formatų, siekiant aktyviai ir laiku reaguoti į mieste kylančias problemas, iššūkius, formuoti vieningą ir nuoseklią socialdemokratų poziciją mieste. Susitikimo metu buvo aptarti ir šiuo metu Vilniaus miesto politiniame ir ūkiniame kontekste kylantys klausimai ir problemos. ...

Pirmą kartą posėdžiavo naujos sudėties skyriaus taryba

Pirmą kartą posėdžiavo naujos sudėties skyriaus taryba

Į pirmąjį posėdį susirinko naujos kadencijos skyriaus taryba. Susirinkimo metu buvo priimti svarbūs ir reikalingi procedūriniai sprendimai, galutinai suformuoti skyriaus valdymo organai. Posėdžio metu skyriaus taryba, pirmininko teikimu, patvirtino naujos sudėties prezidiumą. Patvirtino skyriui veiksiančias komisijas, kurios padės formuoti socialdemokratų poziciją Vilniaus miesto klausimais bei suformavo norminių dokumentų rengimo grupę, kuri pabaigs rengti naują skyriaus įstatų redakciją bei rengs kitus, skyriaus veiklai būtinus dokumentus. ...

Vilniaus Socialdemokratų frakcija susitiko su Baltarusijos opozicionieriais

Vilniaus Socialdemokratų frakcija susitiko su Baltarusijos opozicionieriais

Vilniaus miesto savivaldybės taryboje dirbanti Socialdemokratų frakcija susitiko su Baltarusijos opozicicijos, persekiojamais režimo atstovais. Susitikimo metu buvo išreikštas abipusis palaikymas vykdomais darbais bei susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo. Šio susitikimo metu taip pat buvo aptartos ir baltarusių bėdos, prie kurių sprendimų galėtų prisidėti savivaldybė. Abi pusės sutarė toliau vystyti bendradarbiavimą visais bendrais klausimais. ...

Vyko pasitarimas su grupių pirmininkais

Vyko pasitarimas su grupių pirmininkais

Įvyko pirmasis Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus miesto skyriaus vadovybės susitikimas su naujos kadencijos skyriaus grupių pirmininkais. Susitikimo metu, buvo aptartos geros naujienos ir grupėms kylantys iššūkiai, aptarta kaip skyrius galėtų geriau prisidėti prie skyriaus grupių veiklos. ...

Close