Etikos ir procedūrų komisija Finansų komisija
Linas Mikalauskas, pirmininkas Danutė Zasienė, pirmininkė
Aplinkos ir miesto paslaugų komisija Švietimo komisija Kultūros Komisija
Povilas Pinelis, pirmininkas Remigijus Motuzas, pirmininkas Nijolė Kalinauskaitė, pirmininkė
Socialdemokratinio švietimo komisija Lygių galimybių komisija Tautinių bendrijų komisija
Mantas Martišius, pirmininkas Mindaugas Klounis, pirmininkas Natalija Yartseva, pirmininkė
Socialinių reikalų komisija Piliečių dalyvavimo komisija Sveikatos ir sporto komisija
Juozas Olekas, pirmininkas Algirdas Astrauskas, pirmininkas Saulius Čaplinskas, pirmininkas
Jaunimo reikalų komisija
Džoraldas Šukys, Pirmininkas

 

Close