Pradeda veikti Vilniaus miesto skyriaus komisijos

Pradeda veikti Vilniaus miesto skyriaus komisijos

Antradienį vykusiame skyriaus prezidiumo posėdyje patvirtinti šešių komisijų pirmininkai, jų pavaduotojai  bei komisijų sudėtis. Kaip sakė skyriaus pirmininko pavaduotojas Alfonsas Brazas, registravimasis į komisijas nėra toks aktyvus, kaip tikėtasi, tačiau dalis komisijų jau suformuota ir gali pradėti veikti. A.Brazas pažymėjo, kad kol kas gausiausia yra Švietimo, kultūros ir sporto komisija, jai vadovauti sutiko Rimantas Vaitkus, pavaduotoja - Aldona Jeleniauskienė. Šios komisijos darbe norą dalyvauti pareiškė 19 partiečių. Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komisija  šiuo metu jungia  12 narių, jai vadovaus Nerija Stasiulienė, pavaduotojai - Gediminas Černiauskas (sveikatos apsauga), Žana Andrejeva (slauga ir globa), Dalia Bacevičienė (neįgaliųjų reikalai). Emilis Misiulis paskirtas  Savivaldos plėtojimo ir bendruomenių komisijos pirmininku, į komisiją  ...

Gruodžio 16 dieną rinksis Vilniaus miesto skyriaus taryba

Gruodžio 16 dieną rinksis Vilniaus miesto skyriaus taryba

Gruodžio 16 d., 18:00 val. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje (Konstitucijos pr.3, Vilnius) rinksis Vilniaus miesto skyriaus taryba. Taip nutarė antradienį posėdžiavęs skyriaus prezidiumas. Tarybos posėdyje planuojama patvirtinti kandidatų į 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus kėlimo tvarkos aprašą. Bus tariamasi dėl skyriaus Konferencijos sušaukimo ir darbotvarkės. Tarybos nariai paskirs Vilniaus miesto skyriaus rinkimų štabo vadovą. ...

Vilniaus socialdemokratai konferencijoje „Gerovės valstybė socialinėje Europoje – socialdemokratinė vizija“

Vilniaus socialdemokratai konferencijoje „Gerovės valstybė socialinėje Europoje – socialdemokratinė vizija“

Šeštadienį konferencijoje „Gerovės valstybė socialinėje Europoje – socialdemokratinė vizija“ Vilniaus socialdemokratai kartu su  politikais ir mokslininkais diskutavo  apie socialinės politikos tendencijas Europoje, „gerovės valstybės“ sampratą, teoriją ir iššūkius jai. Pasisakydamas Vilniaus socialdemokratų vadovas Algirdas Pieniuta  atkreipė dėmesį į aplinkosaugą. Politikas pabrėžė, kad gamtosauga yra  kertinė socialdemokratų politikos tema, todėl labai svarbus diskusijos gylys ir turinys. Politikas kėlė daug aistrų kelinčią miškų kirtimo problemą, pateikė ES šalių pavyzdžių -kai kuriose Europos šalyse plynieji kirtimai vadinami atkuriamaisiais, nes jų paskirtis – sudaryti palankias sąlygas atsikurti medžių rūšims. Apie ES  ir Lietuvos biudžetą,  naujus paramos šaltinius,  mokesčius įžvalgomis  dalijosi  Alfonsas Brazas. Jis kvietė ieškoti politinių sąjungin ...

Giedrė Purvaneckienė.Dar kartą apie Stambulo konvencijos ratifikavimą

Giedrė Purvaneckienė.Dar kartą apie Stambulo konvencijos ratifikavimą

Lapkričio 25 d., Tarptautinę smurto prieš moteris panaikinimo dieną, prasidėjusi tarptautinė kampanija „16 dienų prieš smurtą“, jau įpusėjo ir tęsis iki gruodžio 10 d. Jos metu daug kalbama apie įvairias priemones, galinčias pasitarnauti smurto prieš moteris panaikinimui. Lietuvoje pažanga juntama, tačiau trūksta labai daug, kad pasikeistų kultūra, kad smurtas taptų visiškai netoleruojamu visuomenėje. Vienas iš reikšmingiausių teisinių aktų, galinčių pakeisti situaciją ir būti tiesiog vadovėliu norintiems panaikinti smurtą – taip vadinama Stambulo konvencija (pilnas pavadinimas – Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo). Lietuva yra pasirašiusi šią konvenciją, tačiau dar neratifikavusi, ir jos normos teisinėje sistemoje kol kas tiesiogiai negalioja. Todėl nutariau žvilgterėti į Europos Tarybos puslapį ir pa ...

Naujamiesčio poskyrio tarybos dėmesyje - dirbančiųjų teisės

Naujamiesčio poskyrio tarybos dėmesyje – dirbančiųjų teisės

Europarlamentaro Juozo Oleko biure Vilniuje posėdžiavusi LSDP Vilniaus miesto skyriaus Naujamiesčio poskyrio taryba pagrindinį dėmesį  skyrė aktualiems klausimams – dirbančiųjų teisių gynimui, kolektyvinių sutarčių reikšmei įmonėse bei organizacijose, darbdavių santykiui su darbuotojais, profsąjunginės veiklos reikšmei ir kt. Pagrindinį pranešimą  „Socialinis dialogas ir teisingumas“ parengė Naujamiesčio poskyrio tarybos narys, VVT įmonės vienos iš profsąjungų lyderis Jonas Petraška. Išsakytos mintys sulaukė ilgų diskusijų. Susirinkimo svečiai: Lietuvos profesinės sąjungos pirmininkė Kristina Krupavičienė, jos pavaduotojas, Lietuvos Energetikų profesinės darbininkų sąjungos federacijos vadovas Rimtautas Ramanauskas, įmonės „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ vadovas Stanislavas Fedaravičius pasisakymuose pabrėžė kolektyvinių sutar ...

Vitalijai Kliukienei suteiktas Vilniaus miesto skyriaus moterų klubo Garbės pirmininkės vardas

Vitalijai Kliukienei suteiktas Vilniaus miesto skyriaus moterų klubo Garbės pirmininkės vardas

Vilniaus miesto skyriaus Moterų klubo posėdyje Vitalijai Kliukienei suteiktas Garbės pirmininkės vardas. „Klubo veikla ypač įsibėgėjo ir tapo pastebima, kai klubui pradėjo vadovauti Vitalija Kliukienė. Jos energija, idėjos, sugebėjimas jungti ir telkti žmones praturtino klubo gyvenimą. Nuolat vyko įvairūs renginiai, ekskursijos, dalyvauta  sąskrydžiuose, mėgstančios bendrauti moterys  turėjo galimybę susitikti su bendramintėmis iš kitų skyrių“, - sakė Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Vilniaus miesto skyriaus Moterų klubo pirmininkė Julija Kvedorelytė. „Septyniolika metų -ne viena diena. Buvo visko. Ir gerų vertinimų, ir  kritikos. Tačiau mes ėjome priekį, siekėme aktyvaus moterų dalyvavimo politikoje“,- dėkodama už įvertinimą kalbėjo Vitalija Kliukienė. Kiti  darbotvarkės klausimai buvo susiję su artėjančiais 2020 m. Seimo rinkimais ir ateities pla ...

Politika yra kova dėl vertybių. Interviu su Vaclovu Jonevičiumi

Politika yra kova dėl vertybių. Interviu su Vaclovu Jonevičiumi

Kai Vilniaus socialdemokratai rikiavo savo gretas savivaldos, Seimo nario Žirmūnų apygardoje ar kituose rinkimuose, diskusijose buvo girdimas ir Vaclovo Jonevičiaus balsas. Jau ne vienerius metus Vaclovą su Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) sieja glaudus bendradarbiavimas. Patyręs politikas neketina niekur trauktis ir tūnoti nuošalyje. Nevengiantis griežto, bet teisingo žodžio, Vaclovas neapsimetinėja nei prieš bendražygius, nei prieš oponentus. Skyriaus taryboje ir prezidiume, kurių nariu jis yra išrinktas, Vaclovas sako tai, ką galvoja. Atvirai ir drąsiai. Gimęs ir augęs vaizdingame Pasvalio rajone, Pušaloto apylinkėje, nedideliame aštuonių sodybų Šedeikonių kaime, ankstyvąją vaikystę prisimena miglotai. Tačiau trys dalykai, įsirėžę į atmintį,  yra ryškūs ligi šiol - melioracija, atsiradusi elektra ir pirmoji klasė. Tarnyba Lietuvos kariuomenėje, misijos K ...

Close