Vilniaus miesto skyrius planuoja struktūros pokyčius

Vilniaus miesto skyrius planuoja struktūros pokyčius

Kiekviena organizacija siekia sulaukti kuo didesnio pasisekimo savo veikloje, o vienas svarbiausių sistemos bruožų yra jos struktūra, sakė į posėdį susirinkusiems Prezidiumo nariams Vilniaus socialdemokratų vadovas Algirdas Pieniuta. Pristatydamas skyriaus struktūros pertvarkymo projektą, Vilniaus skyriaus pirmininkas teigė, kad  imtis pertvarkos verčia gyvenimas, vidiniai ir išoriniai pokyčiai. A.Pieniuta pabrėžė, kad Seimo nario rinkimai Žirmūnų  apygardoje išryškino silpnąsias struktūros puses. Skyriaus pagrindas  yra partiečiai, susibūrę į didesnes ar mažesnes  grupes, jos skiriasi savo veikla, aktyvumu, skirtingu požiūriu į prievolę mokėti nario mokestį ir t.t. Grupes apjungia poskyriai, visa tai ir sudaro dabartinę skyriaus struktūrą. Pranešėjas akcentavo, jog būtina telkti jėgas, ieškoti optimalesnių variantų, stambinti grupes. Pristatyti keturi galimi stru ...

Vilniaus socialdemokratų mokymai. Apie keturias seseris - Lygybę, Teisybę, Pažangą ir Bendrystę

Vilniaus socialdemokratų mokymai. Apie keturias seseris – Lygybę, Teisybę, Pažangą ir Bendrystę

Po įtempto rinkiminio maratono Vilniaus socialdemokratai atgaivino tradiciją naujai priimtus partiečius supažindinti su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) istorija ir esminėmis vertybėmis. Ketvirtadienį į Vilniaus miesto skyriaus būstinę susirinko daugiau mokymų dalyvių, negu planuota. Dr.L.Gudžinsko ir skyriaus pirmininko pavaduotojo V.Gavrilovo pranešimai sulaukė didelio susidomėjimo. Pasveikinęs susirinkusiuosius Vilniaus miesto skyriaus vadovas  Algirdas Pieniuta sakė, kad į mokymus kviečiami ne tik partijos naujokai. Šis sambūris yra priemonė daugiau sužinoti,  praplėsti akiratį, susipažinti. LSDP narys, gerai žinomas politologas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas, mokslų daktaras Liutauras Gudžinskas akcentavo, kad socialdemokratai remiasi (bent) keturiomis svarbiausiomis politinėmis idėjomis. Tai yra Ly ...

Prisimenant Jurą

Prisimenant Jurą

Ir keliai, ir žmogus pavargsta, Ir nėra kur nuovargio dėt. Ir taip keista – visai be garso Krinta žemėn žvaigždė. /Just. Marcinkevičius/ Sakoma, kad prisiminimai tai vienintelis rojus iš kurio negalima mūsų išvyti. Šiandien prisimename mūsų Jurą. Trys metai, trys ilgi metai, kai su mumis nėra nuoširdaus bendraminčio ir  bičiulio, LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininko Juro Poželos. 2016 metais spalio 16 dieną Jurą išlydėjome į kelionę, iš kurios negrįžtama. Galėjome kartu nuversti kalnus, vieni iš kitų semdamiesi optimizmo ir stiprybės įgyvendinti beprotiškiausias idėjas. Tačiau Likimas patvarkė kitaip. Štai jau kelinti metai susitinkame Antakalnio kapinėse, sustojame prie kapo ir prisimename tą stiprų dvasios traukos lauką, kuris mus suburdavo aplink Jurą. Visiems užtekdavo šypsenos, ištiestos pasisveikinimui Jo rankos, sveiko humoro, pagarbos, dėm ...

Senamiesčio poskyrio taryboje - diskusija apie skyriaus viziją ir struktūrinius pokyčius

Senamiesčio poskyrio taryboje – diskusija apie skyriaus viziją ir struktūrinius pokyčius

Antradienį Senamiesčio poskyrio taryba susirinko aptarti Vilniaus miesto skyriaus aktualijų, pasidalinti aktyviai praleistos vasaros įspūdžiais. Iki vėlyvo vakaro užtrukusiose karštose diskusijose bendraminčiai ginčijosi, keitėsi nuomonėmis apie rinkimus, Vilniaus socialdemokratų ateitį, perspektyvas ir galimus pokyčius. Išklausę rugsėjo mėnesį vykusių  rinkimų Žirmūnų apygardoje ataskaitos, partiečiai sutarė, kad rinkimų rezultatai yra geri, štabas dirbo organizuotai ir nuosekliai, agitacinė kampanija buvo veržli ir pastebima. Visgi išsakyta nuomonė, kad  skyrius privalo aktyvinti veiklą labiau, telkti į komandą kuo daugiau bičiulių, įtraukti juos į rinkimų organizacines veiklas, kartu siekti nuosekliai gerėjančių rezultatų Vilniuje. Diskutuota apie Vilniaus skyriaus viziją ir ateitį. Atvykę į susirinkimą skyriaus vadovybės nariai pasiūlė idėją – poskyriuose ir g ...

Vilniaus socialdemokratai baltos vėliavos nekelia ir nekels

Vilniaus socialdemokratai baltos vėliavos nekelia ir nekels

Ketvirtadienį posėdžiavusi Vilniaus miesto skyriaus taryba rinkimų štabo darbą Žirmūnų vienmandatėje apygardoje įvertino gerai. Posėdžio metu padėkota aktyviausiems komandos nariams, už organizuotą veikimą jiems įteiktos padėkos. „Džiaugiuosi komandos įdirbiu, jis yra didžiulis, pavyko neblogai mobilizuotis, kitąmet Vilniuje galėsime galvoti ne tik apie Žirmūnų, bet ir kitas apygardas“, - sakė Vilniaus socialdemokratų skyriaus pirmininkas Algirdas Pieniuta. Rinkimų štabo vadovo Povilo Pinelio paruoštoje ataskaitoje G. Palucko rinkimų kampanija atspindėta skaičiais: 99 agitacijos dienos, 3010 surinktų parašų, išdalinta 20000 laikraščio „Mūsų Žirmūnai“ egzempliorių, 20000 reklaminių skrajučių. Už šių skaičių slypi kasdienis komandos darbas. Pasak P. Pinelio, per tris mėnesius suburti komandą ir organizuoti visą rinkimų kampaniją buvo tikras išmėginimas. Jis pabrė ...

Gintautas Paluckas: mūsų kelias nesibaigė

Gintautas Paluckas: mūsų kelias nesibaigė

Su bendraminčiais rinkimų antrojo turo rezultatų sulaukęs Gintautas Paluckas sakė, kad pergalės laukia ateityje. LR Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis už Gintautą Palucką balsavo 47,08 proc. rinkėjų (2536 balsai). G.Paluckas įvardijo pralaimėjimo priežastis-konservatoriai šiuose rinkimuose pirmauja dėl mažo rinkėjų aktyvumo. Kreipdamasis į partiečius, susirinkusius Vilniaus socialdemokratų  būstinėje, LSDP vadovas pabrėžė, kad pastarųjų mėnesių įdirbis niekur nedings. „Gerai žinome fizikos dėsnius. Niekas niekur neišnyksta, nedingsta. Tai, ką mes nuveikėm per pastaruosius mėnesius, duos labai gražius rezultatus ateityje. Mūsų pergalės netolimoje ateityje“,-akcentavo politikas. G.Paluckas padėkojo partiečiams, džiaugėsi bendryste ir kartu nueitu keliu. Pasak G.Palucko, šie rinkimai vienmandatėse yra sudėtinė pasiruošimo 2020 metų rinkimams dalis. „Ką mes v ...

Gintautas Paluckas primena pagrindinius savo tikslus Seime

Gintautas Paluckas primena pagrindinius savo tikslus Seime

Dėl Seimo nario mandato antrame rinkimų ture Žirmūnų vienmandatėje apygardoje kovojantis socialdemokratų kandidatas Gintautas Paluckas, jeigu būtų išrinktas, darbus Seime pradėtų iš karto. Kandidatas primena savo pagrindinius tikslus Seime. Lietuvos atgimimas - dirbanti šeima ir  „trijų vaikų“ modelis Antrą vaiką planuojantiems žmonėms -15 proc. pagalba būstui pagerinti arba didesniam įsigyti, trečią vaiką-30 proc. perkamo būsto vertės parama; Dirbančių tėvų vaikų atostogų išlaidų 30 proc. dydžio kompensacija už dvi stovyklų savaites, 60 proc. kompensacija už dvi vasaros stovyklų savaites turintiems tris ir daugiau vaikų; Vienišam tėvui ir (arba) motinai vienas  „tėvadienis“ per mėnesį, net jei šeimoje yra tik vienas vaikas. Turintiems  tris ir daugiau vaikų- du „tėvadieniai“ per mėnesį; Savivaldybės darželis suteikiamas per šešis mėnesius nuo paraišk ...

Close