Pasakėm - padarėm. LSDP frakcijos Vilniaus miesto savivaldybėje ataskaita

Pasakėm – padarėm. LSDP frakcijos Vilniaus miesto savivaldybėje ataskaita

LSDP frakcija Vilniaus miesto savivaldybės taryboje jungia 4 narius. Vicemeras Gintautas Paluckas kuruoja socialinius, sveikatos ir saugaus miesto reikalus, Auksė Kontrimienė yra Sveikatos komiteto pirmininkė, Juozas Olekas (jaunasis) dirba Socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotoju. Marius Skarupskas  - LSDP frakcijos seniūnas. Kviečiame susipažinti su LSDP frakcijos Vilniaus miesto savivaldybės taryboje nuveiktais darbais. Ataskaita ,,PASAKĖM – PADARĖM‘‘.   ...

Tarybos posėdžio aktualijos

Tarybos posėdžio aktualijos

Birželio 18 d.  vykusiame  Vilniaus miesto skyriaus tarybos posėdyje  LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas pristatė Lietuvos socialdemokratų partijos pokyčių komunikacijos planą. Pristatymo metu akcentuotos pagrindinės socialdemokratų vertybės: ŽMOGUS. Mūsų darbų atskaitos taškas yra žmogus. LAISVĖ. Pasisakome už visuomenę, kurioje prievarta yra negalima. BENDRYSTĖ. Laimingi esame kartu, o ne po vieną. Vilniaus miesto skyriaus rinkimų štabo vadovas Valentin  Gavrilov kalbėjo apie   2019 m. savivaldybių tarybų rinkimus, skyriaus rinkimų štabo darbą,  tarybos nariams  pristatė Vilniaus socialdemokratų rinkimines gaires. LSDP frakcijos Vilniaus miesto savivaldybės taryboje seniūnas Marius Skarupskas apžvelgė pagrindinius frakcijos darbus ir savivaldybės naujienas. ...

Ne tik apie duoną, bet ir apie rožes

Ne tik apie duoną, bet ir apie rožes

Tris dienas Šventojoje  vykusiame   LSDP respublikiniame  sąskrydyje „Ne tik apie duoną, bet ir apie rožes“ dalyvavo gausus Vilniaus socialdemokratų desantas. „Pajūris mus pasitiko puikiu oru, nuostabiu peizažu ir šimtais iš visos Lietuvos sugužėjusių pačių šauniausių bičiulių. Buvome nusiteikę kovingai, dalyvavome proto mūšyje, kiemelių konkurse, sportinėse rungtyse ir kitose varžybose. Ačiū visiems, radusiems laiko ir vykusiems į Šventąją. Rinkimai jau visai čia pat, tad pailsėję, pabendravę, pasikeitę patirtimi  kibsime į darbus,  kad per likusį laiką padarytume tai, ko siekiame“, -sakė Vilniaus socialdemokratų vadovė Auksė Kontrimienė. Didžiojoje scenoje vykusiame  skyrių meninių pasirodymų  metu vilniečiai pademonstravo nuotaikingą  programą su šluotomis,  linkėdami  iššluoti negeroves iš mūsų gyvenimo. Vilniaus socialdemokratų kiemelyje visas sąskrydžio d ...

Sveikiname Eleną Martinaitienę su garbiu  jubiliejumi

Sveikiname Eleną Martinaitienę su garbiu jubiliejumi

Naujamiesčio poskyrio  ,,Dienos‘‘  grupės  pirmininkė Elena Martinaitienė atšventė garbų  85-ąjį gimtadienį. Šia proga sukaktuvininkę pasveikino LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas, Vilniaus miesto skyriaus pirmininkė Auksė Kontrimienė ir pirmininkės pirmasis pavaduotojas Gintaras Karanda (nuotraukoje). Partijos pirmininkas solenizantei  įteikė padėką už aktyvią ilgametę veiklą partijoje, Naujamiesčio poskyrio pirmininkė Renė Jakubėnaitė palinkėjo Elenai Martinaitienei ilgų metų,  su partija ir jos bičiuliais dar ilgai veikti Vilniaus ir jos žmonių labui. Gražaus jubiliejaus proga visi Vilniaus miesto  skyriaus partiečiai linki, Jums, miela Elena,  geros sveikatos, artimųjų meilės bei kasdienių džiaugsmų. ...

Šeškinės socialdemokratai: kartu eidami nueisime toliau

Šeškinės socialdemokratai: kartu eidami nueisime toliau

Šeškinės poskyrio socialdemokratų bendruomenė pasipildė naujais nariais. Visuotiniame susirinkime du naujus bičiulius pasveikino poskyrio pirmininkas Albertas Barzda, o  partijos nario pažymėjimus įteikė Vilniaus socialdemokratų vadovė Auksė Kontrimienė. A. Kontrimienė džiaugėsi naujais Vilniaus miesto skyriaus nariais, pabrėžė, kad socialdemokratų gretas papildo nauja energija, štai ir  Prezidiumo posėdyje priimti septyni nauji partiečiai. Politikė akcentavo, kad  tik kartu pasieksime,  kad visuomenė socialdemokratams  būtų atvira, kaip ir socialdemokratai  būtų atviri visuomenei. „Išgyvename nelengvą laikotarpį. Turime kartu nueiti šį kelią, neišduoti savo vertybių ir įsitikinimų. Tik aktyviai tarpusavyje bendraudami galėsime išspręsti iškilusias problemas. Kartu eidami nueisime toliau“, - sakė Vilniaus skyriaus pirmininkė. Bendradarbiavimo, dalijimosi in ...

Vilniaus socialdemokratai iškėlė kandidatus

Vilniaus socialdemokratai iškėlė kandidatus

Skyriaus prezidiumo  posėdyje pristatytas Vilniaus miesto skyriaus grupių iškeltų kandidatų į 2019 m. savivaldybės tarybos narius sąrašas. Jame įvardinta virš 120  pretendentų. Sąraše -  aktyvūs ir žinomi socialdemokratai,  visuomenės veikėjai, pasiryžę veikti Vilniaus ir vilniečių labui. Kandidatu į sostinės merus partiečiai iškėlė dabartinio sostinės vicemero, partijos pirmininko Gintauto Palucko kandidatūrą. Taip pat pasiūlytos Vilniaus socialdemokratų vadovės Auksės Kontrimienės ir LSDP frakcijos Vilniaus miesto savivaldybės taryboje seniūno Mariaus Skarupsko kandidatūros. Abėcėlinis kandidatų sąrašas ir pretendentų į sostinės merus kandidatūros bus teikiamos skyriaus tarybai, kurios posėdį planuojama sušaukti birželio 18 dieną. Taip pat iškelti kandidatai ir į 2020 m. Prezidento rinkimus: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Vilija Blinkevičiūtė. Pristatytas gru ...

Vakaras, kurio nuotaiką kūrė patys dalyviai

Vakaras, kurio nuotaiką kūrė patys dalyviai

2365 - toks skaičius išeina, sudėjus gegužės mėnesį „apvalias“ sukaktis mininčių Vilniaus socialdemokratų jubiliejinius metus. Šį mėnesį sukaktuvininkų skyriuje – 38. Į tradicinę šventę susirinkusius jubiliatus pasveikino Vilniaus skyriaus pirmininkė Auksė Kontrimienė ir pavaduotoja Viktorija Ancutaitė, palinkėjo jiems energijos ir sveikatos, vaišino vaisvandeniais ir saldumynais, kvietė pasidalinti įspūdžiais ir prisiminimais apie nuveiktus darbus, gyvenimo džiaugsmus ir sunkumus. „Šis renginys yra prasmingas ir būtinas, ypač šiais laikais, kai bendravimui tenka vis mažiau dėmesio ir laiko. Didžiuojuosi, džiaugiuosi ir dėkoju, kad turime tokių gražių bendrystės pavyzdžių. Susitikime ir po penkiasdešimties metų“, - geros nuotaikos neslėpė skyriaus vadovė. Šilto ir dvasingo vakaro nuotaiką kūrė ne tik organizatoriai, bet ir solenizantai. „Švenčiu dvigubą jubili ...

Close