Diena, kai turime pasakyti, kad ateiname savo teisių

Diena, kai turime pasakyti, kad ateiname savo teisių

Vilniaus socialdemokratai paminėjo Tarptautinę darbo žmonių solidarumo dieną ir Lietuvos įstojimo į ES penkioliktąsias metines. Gausus Vilniaus miesto skyriaus partiečių  būrys prisijungė prie profesinių sąjungų, visuomeninių organizacijų, visų pažangių žmonių, kuriems rūpi  žmogaus teisės ir solidarumas, šventės. Tradicinėmis Gegužės 1-osios eitynėmis Vilniuje siekiama  priminti visų dirbančių žmonių teises. Aidint būgnams Vilniaus socialdemokratai, kartu  su visais demonstrantais, žygiavo Gedimino prospektu skanduodami „Savo teisių neparduodam“, „Darbo teisių ir solidarumo“. Socialdemokratų plakatai skelbė: „Dirbantis jaunimas - Europos ateitis“, „Darbas ir šeima - suderinami“, „Teisė į saugias darbo sąlygas“ ir kt. Šventėje taip pat dalyvavo ir Lietuvos socialdemokratų partijos vadovybė, kandidatas į prezidentus Vytenis Andriukaitis,  Europos Parlamento narė V ...

Naujamiesčio poskyrio štabo  naujienos

Naujamiesčio poskyrio štabo naujienos

Naujamiesčio poskyrio rinkimų štabas  pirmadienį susirinko aptarti rinkimų į Lietuvos prezidentus ir europarlamentą  veiklos rezultatų.  Lankytasi  Vilniaus bendruomenėse, Naujamiesčio gatvėse platinti  lankstinukai. Partiečiai džiaugiasi, kad sutikti žmonės palankiai priima informaciją apie LSDP kandidatą į prezidentus Vytenį Povilą Andriukaitį, domisi jo biografija, veikla politikoje ir medicinoje, pozityviai vertina jo santykį su žmonėmis. Štabo vadovė Renė Jakubėnaitė pakvietė bičiulius aktyviai dalyvauti kiekvieną pirmadienį vykstančiuose štabo posėdžiuose, įsijungti į agitacinį darbą bei kartu su profesinėmis sąjungomis dalyvauti  Gegužės 1-osios šventėje. ...

Gegužės 1-oji yra puiki proga įvertinti darbo svarbą žmogui ir visuomenės raidai

Gegužės 1-oji yra puiki proga įvertinti darbo svarbą žmogui ir visuomenės raidai

Gegužės pirmoji - Tarptautinė darbo diena. Šios svarbios šventės metu siekiame ne tik pagerbti gerus darbuotojus, bet ir atkreipti dėmesį į darbininkų teises, jų saugą ir sveikatą. Gegužės 1-oji daugeliui svarbi ir kaip Lietuvos tapimo Europos Sąjungos dalimi, diena. Darbo diena gegužės 1-ąją švenčiama beveik 150 šalių ir teritorijų. Kai kurios valstybės ją mini kitu metu. Vilniaus socialdemokratai kartu  su visais dirbančiais žmonėmis, profesinėmis sąjungomis,  kitomis už socialinį teisingumą kovojančiomis organizacijomis gegužės pirmąją dieną prisijungs prie eitynių Vilniuje, kurios prasidės nuo Seimo Gedimino prospektu link Kudirkos aikštės 11:30 val.  Vėliau, 12:00 val. Vinco Kudirkos aikštėje vyks mitingas - koncertas „Atėjome savo teisių!" Socialdemokratai – seniausia šalies politinė partija, kuri nuo pat savo įsteigimo 1896 m. įsipareigojo kovoti dėl neprik ...

Maži dideli darbai. Prisijunk!

Maži dideli darbai. Prisijunk!

Maži darbai sukuria didelį džiaugsmą. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Vilniaus miesto skyriaus nariai kviečia prisidėti prie socialinės akcijos ir paaukoti drabužių bei knygų Vilniaus nakvynės namų gyventojams. Tai jau trečias kartas, kai jaunieji bičiuliai dalinasi gerumu: nepasiturintiems skleidžia šilumą, atlieka meninius pasirodymus, dovanoja drabužius ir knygas. Kviečiame aukoti ir iki gegužės 2 d. (ketvirtadienio) į  LSDP Vilniaus m. skyriaus būstinę (adresu J. Basanavičiaus g. 16) atnešti drabužius bei knygas, kurios bus prikeltos antram gyvenimui. Dėkojame! ...

Vilniaus socialdemokratai: demokratija yra pagrindinis instrumentas

Vilniaus socialdemokratai: demokratija yra pagrindinis instrumentas

Demokratija ir komandinis darbas yra pagrindiniai instrumentai, padėsiantys įveikti  visus iššūkius, įsitikinęs Vilniaus skyriaus pirmininkas Algirdas Pieniuta. „Tikiu, kad mūsų bendradarbiavimas bus sklandus ir sėkmingas“,- trečiadienį į pirmąjį posėdį susirinkusius naujos kadencijos tarybos narius pasveikino A. Pieniuta. Vilniaus socialdemokratų vadovas pabrėžė, kad bendrystė ir pasitikėjimas tiek skyriuje, tiek partijoje yra labai svarbūs. A. Pieniuta informavo apie susitikimą su LSDP pirmininku G. Palucku, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos Vilniaus skyriaus atstovais. Skyriaus vadovas patikino, kad kitame tarybos posėdyje jis pristatys veiklos viziją ir svarbiausias ateities kryptis. Taryba pritarė Vilniaus miesto skyriaus pirmininko teikimui ir išrinko 34 narių prezidiumą. Pirmininkas taip pat kalbėjo apie  sekretoriato vaidmenį skyriaus gyvenim ...

Renkame partijos pirmininką: kiekvienas turi balsą

Renkame partijos pirmininką: kiekvienas turi balsą

Tarp visų darbų ir rinkimų vykstančių Lietuvoje, kitą savaitę įvyks rinkimai ir Lietuvos socialdemokratų partijoje. Jau antrą kartą  skyriuose,   tiesioginiuose visuotiniuose slaptuose  rinkimuose, bus renkamas partijos pirmininkas. Rinkimuose dalyvauja du skyrių iškelti kandidatai - dabartinis partijos pirmininkas Gintautas Paluckas ir LSDP frakcijos seniūno pavaduotojas Seime Algirdas Sysas. LSDP Vilniaus skyriuje (J. Basanavičiaus g. 16, Vilnius) rinkimai vyks balandžio 25 -27 dienomis.  Kviečiame partiečius pareikšti savo valią: Balandžio 25 d. (ketvirtadienį) – 10.00 val. – 19.00 val. Balandžio 26 d. (penktadienį) – 10.00 val. – 19.00 val. Balandžio 27 d. (šeštadienį) – 9.00 val. – 15.00 val. Rinkimai (įskaitant pakartotinius rinkimus) laikomi įvykusiais, jeigu juose dalyvavo daugiau kaip vienas trečdalis LSDP narių, esančių rinkėjų sąraše. Išrinktu l ...

Algirdas Pieniuta išrinktas LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininku

Algirdas Pieniuta išrinktas LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininku

Vilniaus miesto skyriaus  pirmininko rinkimai nebuvo lengvi, tačiau socialdemokratai slaptu balsavimu ataskaitinėje – rinkiminėje konferencijoje išrinko naują lyderį. Juo tapo Algirdas Pieniuta. Pradžioje kandidatas į prezidentus, eurokomisaras Vytenis Andriukaitis ir LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas kreipėsi į konferencijos delegatus, kviesdami žvelgti į ateitį, pamiršti klaidas,  telktis ir jungtis ateities darbams. Pirmininko rinkimai, pareikalavę dviejų turų, užtruko. Skyriaus partinės grupės  iškėlė 18 kandidatų - Arūną Abraitį, Alfonsą Brazą, Valentiną Gavrilovą, Renę Jakubėnaitę, Gintarą Karandą, Auksę Kontrimienę, Juozą Oleką (j), Juozą  Oleką (v), Algirdą Pieniutą,  Algirdą Raslaną,  Algirdą Sysą, Marių Skarupską, Audrių Sruogį, Saulių  Stripeiką, Liną Šadžių, Andrejų Tatarenko, Vilmą Vaitiekūnaitę ir Antaną Valionį. Daliai pretendentų atsiėmus kandid ...

Close