Politika yra kova dėl vertybių. Interviu su Vaclovu Jonevičiumi

Politika yra kova dėl vertybių. Interviu su Vaclovu Jonevičiumi

Kai Vilniaus socialdemokratai rikiavo savo gretas savivaldos, Seimo nario Žirmūnų apygardoje ar kituose rinkimuose, diskusijose buvo girdimas ir Vaclovo Jonevičiaus balsas. Jau ne vienerius metus Vaclovą su Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) sieja glaudus bendradarbiavimas. Patyręs politikas neketina niekur trauktis ir tūnoti nuošalyje. Nevengiantis griežto, bet teisingo žodžio, Vaclovas neapsimetinėja nei prieš bendražygius, nei prieš oponentus. Skyriaus taryboje ir prezidiume, kurių nariu jis yra išrinktas, Vaclovas sako tai, ką galvoja. Atvirai ir drąsiai. Gimęs ir augęs vaizdingame Pasvalio rajone, Pušaloto apylinkėje, nedideliame aštuonių sodybų Šedeikonių kaime, ankstyvąją vaikystę prisimena miglotai. Tačiau trys dalykai, įsirėžę į atmintį,  yra ryškūs ligi šiol - melioracija, atsiradusi elektra ir pirmoji klasė. Tarnyba Lietuvos kariuomenėje, misijos K ...

Vilniaus socialdemokratai palaiko teisėtus akademinės bendruomenės reikalavimus

Vilniaus socialdemokratai palaiko teisėtus akademinės bendruomenės reikalavimus

Trečiadienį Vilniaus socialdemokratai dalyvavo  akademinės bendruomenės inicijuotoje protesto akcijoje „Diplomas už Ačių“. Prie Vyriausybės susirinkę  mokslininkai, dėstytojai, studentai ir jų rėmėjai šia demonstracija siekė parodyti, kad aukštasis mokslas nėra šios valdžios prioritetas. Akcijos metu iš Vilniaus universiteto (VU) rektoriaus buvo galima gauti aukštojo mokslo diplomą už „Ačių“. Vilniaus socialdemokratai palaiko teisėtus akademinės bendruomenės reikalavimus, ragina Vyriausybę vykdyti duotus pažadus akademikams ir protestuoja  prieš valdžios sprendimą kitų metų biudžete nenumatyti lėšų nei dėstytojų atlyginimams, nei moksliniams tyrimams. ...

Diskusijos dėl Vilniaus skyriaus struktūros pokyčių tęsiasi

Diskusijos dėl Vilniaus skyriaus struktūros pokyčių tęsiasi

Vilniaus miesto skyriaus poskyriuose tęsiamos diskusijos dėl galimų skyriaus struktūros pertvarkymų. Poskyrių tarybų susirinkimuose dalyvauja skyriaus vadovybės atstovai, kartu su partiečiais ieškodami optimaliausių ir visiems priimtinų sprendimų. Jau įvyko Senamiesčio, Šeškinės, Lazdynų, Naujamiesčio ir kt.poskyrių, Justiniškių grupės susirinkimai. Kaip jau rašėme anksčiau, tariamasi dėl grupių stambinimo perspektyvos, nagrinėjami su tuo susiję įvairūs procedūriniai klausimai. Įsibėgėjusi diskusija persikels į visus poskyrius. Konstruktyviuose ginčuose turėtų išsikristalizuoti optimaliausias struktūros petrvarkymo planas.                                                                                             Senamiesčio poskyrio tarybos susirinkimas Šeškinės poskyrio tarybos susirinkimas ...

Vilniaus miesto skyriaus Moterų klubui vadovaus Julija Kvedorelytė

Vilniaus miesto skyriaus Moterų klubui vadovaus Julija Kvedorelytė

LSDMS Vilniaus miesto skyriaus susirinkime Moterų klubo pirmininke išrinkta Julija Kvedorelytė. Anksčiau šias atsakingas pareigas ėjusi Vitalija Kliukienė padėkojo moterims už aktyvią veiklą, bendrus darbus. Vilniaus socialdemokratų bendruomenė sveikina bendramintę Juliją, linki jai kuo didžiausios sėkmės ir energijos telkiant Vilniaus skyriaus moteris gražiems ateities darbams.   ...

Vilniaus miesto skyrius planuoja struktūros pokyčius

Vilniaus miesto skyrius planuoja struktūros pokyčius

Kiekviena organizacija siekia sulaukti kuo didesnio pasisekimo savo veikloje, o vienas svarbiausių sistemos bruožų yra jos struktūra, sakė į posėdį susirinkusiems Prezidiumo nariams Vilniaus socialdemokratų vadovas Algirdas Pieniuta. Pristatydamas skyriaus struktūros pertvarkymo projektą, Vilniaus skyriaus pirmininkas teigė, kad  imtis pertvarkos verčia gyvenimas, vidiniai ir išoriniai pokyčiai. A.Pieniuta pabrėžė, kad Seimo nario rinkimai Žirmūnų  apygardoje išryškino silpnąsias struktūros puses. Skyriaus pagrindas  yra partiečiai, susibūrę į didesnes ar mažesnes  grupes, jos skiriasi savo veikla, aktyvumu, skirtingu požiūriu į prievolę mokėti nario mokestį ir t.t. Grupes apjungia poskyriai, visa tai ir sudaro dabartinę skyriaus struktūrą. Pranešėjas akcentavo, jog būtina telkti jėgas, ieškoti optimalesnių variantų, stambinti grupes. Pristatyti keturi galimi stru ...

Vilniaus socialdemokratų mokymai. Apie keturias seseris - Lygybę, Teisybę, Pažangą ir Bendrystę

Vilniaus socialdemokratų mokymai. Apie keturias seseris – Lygybę, Teisybę, Pažangą ir Bendrystę

Po įtempto rinkiminio maratono Vilniaus socialdemokratai atgaivino tradiciją naujai priimtus partiečius supažindinti su Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) istorija ir esminėmis vertybėmis. Ketvirtadienį į Vilniaus miesto skyriaus būstinę susirinko daugiau mokymų dalyvių, negu planuota. Dr.L.Gudžinsko ir skyriaus pirmininko pavaduotojo V.Gavrilovo pranešimai sulaukė didelio susidomėjimo. Pasveikinęs susirinkusiuosius Vilniaus miesto skyriaus vadovas  Algirdas Pieniuta sakė, kad į mokymus kviečiami ne tik partijos naujokai. Šis sambūris yra priemonė daugiau sužinoti,  praplėsti akiratį, susipažinti. LSDP narys, gerai žinomas politologas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas, mokslų daktaras Liutauras Gudžinskas akcentavo, kad socialdemokratai remiasi (bent) keturiomis svarbiausiomis politinėmis idėjomis. Tai yra Ly ...

Prisimenant Jurą

Prisimenant Jurą

Ir keliai, ir žmogus pavargsta, Ir nėra kur nuovargio dėt. Ir taip keista – visai be garso Krinta žemėn žvaigždė. /Just. Marcinkevičius/ Sakoma, kad prisiminimai tai vienintelis rojus iš kurio negalima mūsų išvyti. Šiandien prisimename mūsų Jurą. Trys metai, trys ilgi metai, kai su mumis nėra nuoširdaus bendraminčio ir  bičiulio, LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininko Juro Poželos. 2016 metais spalio 16 dieną Jurą išlydėjome į kelionę, iš kurios negrįžtama. Galėjome kartu nuversti kalnus, vieni iš kitų semdamiesi optimizmo ir stiprybės įgyvendinti beprotiškiausias idėjas. Tačiau Likimas patvarkė kitaip. Štai jau kelinti metai susitinkame Antakalnio kapinėse, sustojame prie kapo ir prisimename tą stiprų dvasios traukos lauką, kuris mus suburdavo aplink Jurą. Visiems užtekdavo šypsenos, ištiestos pasisveikinimui Jo rankos, sveiko humoro, pagarbos, dėm ...

Close