LSDP VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS KOMISIJŲ PIRMININKŲ KONTAKTAI

NUOLATINIŲ KOMISIJŲ PIRMININKŲ KONTAKTAI

 • Ekonomikos ir verslo plėtros komisija – Gintaras Karanda, 865056006, gintaras.karanda@inbox.lt
 • Kūno kultūros ir sporto komisija –
 • Kultūros komisija – Aldona Jeleniauskienė, 868841414, jelal@post.skynet.lt
 • Miesto plėtros ir išmaniojo miesto komisija – Gintas Kimtys, 861532767, gintaskim@gmail.com
 • Miesto ūkio, energetikos ir infrastruktūros komisija – Alfonsas Brazas, 868776633, alfonsas.brazas@gmail.com
 • Savivaldos ir bendruomenių komisija – Daiva Mikulskienė, 869911672, daiva.mikulskiene@gmail.com
 • Socialdemokratinio švietimo ir komunikacijos komisija – Audrius Sruogis, 865359595, sruogisaudrius@gmail.com
 • Socialinių reikalų komisija – Dalia Bacevičienė, 861262103, baceviciene.dalia@gmail.com
 • Sveikatos komisija – Ramūnas Riauka, 868535713, mdriauka@yahoo.com
 • Žmogaus teisių ir lygių galimybių komisija – Vilma Vaitiekūnaitė, 868616336, vilma.vaitiekunaite@gmail.com
 • Darnaus plėtojimosi ir aplinkosaugos komisija – Vaiva Aleksandravičiūtė, 864820210, aleksandraviciute.v@gmail.com
 • Švietimo komisija – Giedrė Purvaneckienė 861437701, giedre.purvaneckiene@gmail.com

LSDP VILNIAUS SKYRIAUS NUOLATINIŲ KOMISIJŲ TIPINIS DARBO REGLAMENTAS

LSDP VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS NUOLATINIŲ KOMISIJŲ NARIŲ SĄRAŠAS

Darnaus plėtojimosi ir aplinkosaugos komisija

 1. Aleksandravičienė Birutė
 2. Aleksandravičiūtė Vaiva
 3. Brazas Alfonsas
 4. Burbienė Sigita
 5. Juškaitė Loreta (pirmininkė)
 6. Juškienė Zita
 7. Kalonas Gediminas
 8. Kliukaitė Inga
 9. Kriščiūnas Eduardas
 10. Martinka Algaudas
 11. Meišutovič-Akhtarieva Marija
 12. Pieniuta Algirdas
 13. Pūkys Aldevinas
 14. Savukynas Raimundas
 15. Skuza Aleksej
 16. Songaila Linas
 17. Survila Arvydas
 18. Vasiliūnas Gintaras

Ekonomikos ir verslo plėtros komisija

 1. Augūnė Renata
 2. Budzinauskas Saulius
 3. Damuliauskas Andrius
 4. Davliaševič Tadeuš
 5. Griškevičienė Margarita
 6. Jankovič Andžej
 7. Kačiuška Žilvinas
 8. Kalonas Gediminas
 9. Kamaitis Paulius
 10. Kamandulienė Olga
 11. Kaminskienė Rasa
 12. Karanda Gintaras (pirmininkas)
 13. Karčinienė Viktorija
 14. Kašėta Vytautas
 15. Kimtys Gintas
 16. Kindurys Tomas
 17. Kiūdytė Rasa
 18. Kliukaitė Inga
 19. Krupavičius Jonas Rimutis
 20. Kurpuvesas Vytautas
 21. Laniauskas Ričardas
 22. Lingaitis Vytautas
 23. Ližaitytė Eglė
 24. Lipniagovaitė Agnija
 25. Morkūnienė Jolanta
 26. Nabažas Arūnas
 27. Niūklys Darius
 28. Petrauskas Donatas
 29. Runta Gaudentas
 30. Savukynas Raimundas
 31. Silickas Paulius
 32. Skarupskas Marius
 33. Skuza Aleksej
 34. Striška Vidmantas
 35. Tiesnesis Edmundas
 36. Tvoragalis Genadijus
 37. Urbaitienė Stanislava
 38. Vainoras Tomas
 39. Žandaras Žymantas

Kultūros komisija

 1. Abraitis Arūnas
 2. Ašakaitė Laima
 3. Banevičienė Jolanta
 4. Burokienė Inga
 5. Domanskis Arvydas
 6. Jakubėnaitė Renė
 7. Jasinskienė Dalė
 8. Jeleniauskas Algimantas
 9. Jeleniauskienė Aldona (pirmininkė)
 10. Kazakevičiūtė-Bankauskienė Asta
 11. Kliukaitė Inga
 12. Marcinkevičiūtė Jurga
 13. Meišutovič-Akhtarieva Marija
 14. Nerkevičienė Laima
 15. Šablinskas Eduardas
 16. Tracevskis Tomas
 17. Viskauskas Ridas

Kūno kultūros ir sporto komisija

 1. Abraitis Arūnas
 2. Adamovič Valdemar
 3. Banevičienė Jolanta
 4. Ferensaitė Algirdė
 5. Fomin Dmitry
 6. Ivanov Michail
 7. Jankauskas Stepas
 8. Jasinskienė Dalė
 9. Kamaitis Paulius
 10. Karanauskas Darius
 11. Malžinskas Paulius
 12. Misiulis Emilis
 13. Narkevičius Antanas
 14. Panavas Mantas
 15. Pinelis Povilas
 16. Savukynas Raimundas
 17. Raslanas Algirdas
 18. Šablinskas Eduardas
 19. Silickas Paulius
 20. Stripeika Saulius
 21. Tvorogalis Genadijus
 22. Urbonavičius Mindaugas
 23. Vainoras Tomas

Miesto plėtros ir išmaniojo miesto komisija

 1. Arlauskas Julius
 2. Budzinauskas Saulius
 3. Davidiuk Maksim
 4. Demšė Petras
 5. Gečienė Jolanta
 6. Juodkazis Romanas
 7. Kasciuškin Aleksandr
 8. Kačiuška Žilvinas
 9. Kalonas Gediminas
 10. Kimtys Gintas (pirmininkas)
 11. Klevečka Rimutis
 12. Kliukaitė Inga
 13. Kriščiūnas Eduardas
 14. Ližaitytė Eglė
 15. Michnevič Erazm
 16. Petkevičius Algirdas
 17. Prialgauskas Donatas
 18. Pučas Audrius
 19. Ragauskas Ramūnas
 20. Ringys Tadas
 21. Rudys Taurintas
 22. Savukynas Raimundas
 23. Senapėdis Pranas
 24. Silickas Paulius
 25. Skuza Aleksej
 26. Staniukėnienė Ana
 27. Stech Viktor
 28. Šarmavičius Vainius
 29. Vasiliūnas Gintaras
 30. Vyšniauskienė Aušra
 31. Žandaras Žymantas

Miesto ūkio, energetikos ir infrastruktūros komisija

 1. Aleksandravičiūtė Vaiva
 2. Arėška Virginijus
 3. Brazas Alfonsas (pirmininkas)
 4. Damuliauskas Andrius
 5. Germanas Rimantas
 6. Jonevičius Vaclovas
 7. Jonauskas Linas
 8. Kalanta Kęstutis
 9. Kimtys Gintas
 10. Kriščiūnas Eduardas
 11. Paluckas Gintautas
 12. Petrauskas Donatas
 13. Pieniuta Algirdas
 14. Prialgauskas Donatas
 15. Pūkys Aldevinas
 16. Ragauskas Ramūnas
 17. Runta Gaudentas
 18. Šablinskas Eduardas
 19. Savukynas Raimundas
 20. Skuza Aleksej
 21. Slukinienė Inesa
 22. Stech Viktor
 23. Striška Vidmantas
 24. Vasiliūnas Gintaras

Savivaldos ir bendruomenių komisija

 1. Davidiuk Maksim
 2. Demšė Petras
 3. Jakubėnaitė Renė
 4. Juškienė Zita
 5. Karanda Gintaras
 6. Kavoliukienė Lina
 7. Kazlauskienė Saulė
 8. Kliukaitė Inga
 9. Mikulskienė Daiva (pirmininkė)
 10. Michnevič Erazm
 11. Misiulis Emilis
 12. Morkūnienė Jolanta
 13. Nerkevičienė Laima
 14. Petkevičius Algirdas
 15. Petrauskienė Milda
 16. Petruškevičienė Danutė
 17. Prialgauskas Donatas
 18. Šablinskas Eduardas
 19. Savukynas Raimundas
 20. Tatarenko Andrej
 21. Vasiliauskiene Jūrate
 22. Valentukevičienė Snaigė

Socialdemokratinio švietimo ir komunikacijos komisija

 1. Ancutaitė Viktorija
 2. Brazas Alfonsas
 3. Budzinauskas Saulius
 4. Burokienė Inga
 5. Čepelevskis Tomas
 6. Džavachišvilis Zurabas
 7. Gafurovas Maratas
 8. Gavrilov Valentin
 9. Kairienė Lijana
 10. Karanda Gintaras
 11. Katauskienė Irina
 12. Kašėta Vytautas
 13. Kontrimienė Auksė
 14. Marcinkevičiūtė Jurga
 15. Orinienė Kristina
 16. Prialgauskas Donatas
 17. Rudomanskis Artūras
 18. Runta Gaudentas
 19. Savukynas Raimundas
 20. Senapėdis Pranas
 21. Šereika Valdas
 22. Šileris Romas
 23. Staskevičiūtė Jovita
 24. Vaitiekūnaitė Vilma
 25. Vinokuras Arkadijus
 26. Žandaras Žymantas

Socialinių reikalų komisija

 1. Augutis Liudvikas
 2. Bacevičienė Dalia (pirmininkė)
 3. Bareiša Juozas
 4. Jendovickaitė-Krasovska Sondra
 5. Juškienė Zita
 6. Kliukaitė Inga
 7. Kuodytė-Kazielienė Rasa
 8. Makaravičienė Grasilda
 9. Morkūnienė Jolanta
 10. Olekas Juozas
 11. Panavas Mantas
 12. Ramanauskaitė Ingrida
 13. Razumaitė Živilė
 14. Reichenbach Jurij
 15. Savukynas Raimundas
 16. Šukelienė Danutė
 17. Tamašauskaitė-Palavinkienė Valentina
 18. Usonis Ramūnas
 19. Valentukevičienė Snaigė
 20. Vasiliauskienė Jūratė
 21. Vincevičius Rimgaudas
 22. Vitkutė Jūratė
 23. Vižinytė Diana
 24. Zakšauskaitė Vilija

Sveikatos komisija

 1. Ašoklis Edvinas
 2. Bacevičienė Dalia
 3. Bakasėnas Vytautas
 4. Berlickas Kazimieras
 5. Gavrilov Valentin
 6. Grinbergienė Živilė
 7. Kairys Jonas
 8. Kavoliukienė Lina
 9. Keršys Vytenis
 10. Kęstutis Šakalis
 11. Kliukienė Vitalija
 12. Kontrimienė Auksė
 13. Kulberkienė Jūratė
 14. Kuodytė-Kazielienė Rasa
 15. Letulis Adomas
 16. Mačiūnas Erikas
 17. Makaravičienė Grasilda
 18. Morkūnienė Jolanta
 19. Navickas Evaldas
 20. Norkus Norbertas
 21. Olekas Juozas
 22. Orlickaitė Laima
 23. Petruškevičienė Danutė
 24. Poškaitė-Balkauskė Ligita
 25. Riauka Ramunas (pirmininkas)
 26. Reichenbach Jurij
 27. Rudomanskis Artūras
 28. Savukynas Raimundas
 29. Šedytė Neringa
 30. Sidoruk Ana Viktorija
 31. Tatarenko Andrej
 32. Valentukevičienė Snaigė
 33. Vincevičius Rimgaudas
 34. Vižinytė Diana
 35. Žandaras Žymantas

Švietimo komisija

 1. Aleksandravičienė Birutė
 2. Dirmaitė Aldona
 3. Freire Jūratė
 4. Ivaškevičienė Jolita
 5. Kliukaitė Inga
 6. Korenkienė Ramunė
 7. Kurgonienė Birutė
 8. Letulis Adomas
 9. Lingaitis Vytautas
 10. Ližaitytė Eglė
 11. Mitkus Dionizas
 12. Petrauskienė Liudmila
 13. Petrevičienė Vida
 14. Petruškevičienė Danutė
 15. Purvaneckienė Giedrė (pirmininkė)
 16. Raslanas Algirdas
 17. Reichenbach Jurij
 18. Sabaliauskienė Stanislava
 19. Staniukėnienė Ana
 20. Sinkevičienė Jūratė
 21. Šimulynas Edvinas
 22. Šluinskienė Renata
 23. Šturienė Rita
 24. Šukelienė Danutė
 25. Vainoras Tomas
 26. Vaitkus Rimantas
 27. Žandaras Žymantas
 28. Žurovska Jelena
 29. Zuoza Rolandas
 30. Zumerienė Liudmila

Žmogaus teisių ir lygių galimybių komisija

 1. Berlickas Kazimieras
 2. Davidiuk Maksim
 3. Gafurovas Maratas
 4. Gečienė Jolanta
 5. Jankauskaitė Margarita
 6. Jankauskas Stepas
 7. Kaminskienė Rasa
 8. Kliukaitė Inga
 9. Kulnis Audronė
 10. Kuodytė-Kazielienė Rasa
 11. Kurpuvesas Vytautas
 12. Afanasjev Maksim
 13. Petruškevičienė Danutė
 14. Rudomanskis Artūras
 15. Savukynas Raimundas
 16. Simonova Sigute Janina
 17. Šimulynas Edvinas
 18. Slidžiauskaitė Rūta
 19. Stoškevičiūtė Dovilė
 20. Tamašauskaitė-Palavinkienė Valentina
 21. Titov Aleksej
 22. Vaitiekūnaitė Vilma (pirmininkė)
 23. Vainoras Tomas
 24. Žandaras Žymantas
 25. Žurovska-Puodžiūnienė Elžbieta

Close