LSDP VILNIAUS SKYRIAUS NUOLATINIŲ KOMISIJŲ TIPINIS DARBO REGLAMENTAS

 

LSDP VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS KOMISIJŲ PIRMININKAI

LSDP Vilniaus miesto skyriaus Etikos ir procedūrų komisija - pirmininkas  Linas Mikalauskas

LSDP Vilniaus miesto skyriaus Finansų komisija – pirmininkas Olegas Statino

 

LSDP VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO GRUPĖ

Juozas Olekas – grupės vadovas

Arvydas Domanskis

Lijana Kairienė

Linas Mikalauskas

Odilija Skaudžiuvienė

Close