LSDP VILNIAUS SKYRIAUS NUOLATINIŲ KOMISIJŲ TIPINIS DARBO REGLAMENTAS

 

LSDP VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS KOMISIJŲ PIRMININKAI

LSDP Vilniaus miesto skyriaus Etikos ir procedūrų komisija - pirmininkas  Linas Mikalauskas

LSDP Vilniaus miesto skyriaus Finansų komisija – pirmininkas Olegas Statino

Švietimo, mokslo ir sporto komisija - pirmininkas Remigijus Motuzas

Sveikatos apsaugos komisijos pirmininkas -  Pranas Šerpytis

Socialinės apsaugos komisijos pirmininkas -  Mindaugas Miliauskas

Jaunimo reikalų komisijos pirmininkė -  Algimantė Ambrulaitytė

 

LSDP VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ RENGIMO GRUPĖ

Juozas Olekas – grupės vadovas

Arvydas Domanskis

Lijana Kairienė

Linas Mikalauskas

Odilija Skaudžiuvienė

Close