LSDP VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS KOMISIJŲ PIRMININKŲ KONTAKTAI

NUOLATINIŲ KOMISIJŲ PIRMININKŲ KONTAKTAI

 • Ekonomikos ir verslo plėtros komisija – Gintaras Karanda, 865056006, gintaras.karanda@inbox.lt
 • Kūno kultūros ir sporto komisija – Paulius Malžinskas, 865543774, paulius@sfl.lt
 • Kultūros komisija – Aldona Jeleniauskienė, 868841414, jelal@post.skynet.lt
 • Miesto plėtros ir išmaniojo miesto komisija – Gintas Kimtys, 861532767, gintaskim@gmail.com
 • Miesto ūkio, energetikos ir infrastruktūros komisija – Alfonsas Brazas, 868776633, alfonsas.brazas@gmail.com
 • Savivaldos ir bendruomenių komisija – Daiva Mikulskienė, 869911672, daiva.mikulskiene@gmail.com
 • Socialdemokratinio švietimo ir komunikacijos komisija – Vita Beržiūnaitė, 861124180, vita.berziunaite@gmail.com
 • Socialinių reikalų komisija – Dalia Bacevičienė, 861262103, baceviciene.dalia@gmail.com
 • Sveikatos komisija – Ramūnas Riauka, 868535713, mdriauka@yahoo.com
 • Žmogaus teisių ir lygių galimybių komisija – Vilma Vaitiekūnaitė, 868616336, vilma.vaitiekunaite@gmail.com
 • Darnaus plėtojimosi ir aplinkosaugos komisija – Loreta Juškaitė 860028409, loreta. juskaite@mail.com
 • Švietimo komisija – Giedrė Purvaneckienė 861437701, giedre.purvaneckiene@gmail.com

LSDP VILNIAUS SKYRIAUS NUOLATINIŲ KOMISIJŲ TIPINIS DARBO REGLAMENTAS

LSDP VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS NUOLATINIŲ KOMISIJŲ NARIŲ SĄRAŠAS

Darnaus plėtojimosi ir aplinkosaugos komisija

 1. Aleksandravičienė Birutė
 2. Aleksandravičiūtė Vaiva
 3. Brazas Alfonsas
 4. Burbienė Sigita
 5. Juškaitė Loreta (pirmininkė)
 6. Juškienė Zita
 7. Kalonas Gediminas
 8. Kliukaitė Inga
 9. Kriščiūnas Eduardas
 10. Kulikauskis Arnoldas
 11. Martinka Algaudas
 12. Meišutovič-Akhtarieva Marija
 13. Pieniuta Algirdas
 14. Pūkys Aldevinas
 15. Savukynas Raimundas
 16. Skuza Aleksej
 17. Songaila Linas
 18. Survila Arvydas
 19. Vasiliūnas Gintaras

Ekonomikos ir verslo plėtros komisija

 1. Augūnė Renata
 2. Budzinauskas Saulius
 3. Damuliauskas Andrius
 4. Davliaševič Tadeuš
 5. Griškevičienė Margarita
 6. Imbrasienė Sigutė
 7. Jankovič Andžej
 8. Kačiuška Žilvinas
 9. Kalonas Gediminas
 10. Kamaitis Paulius
 11. Kamandulienė Olga
 12. Kaminskienė Rasa
 13. Karanda Gintaras (pirmininkas)
 14. Karčinienė Viktorija
 15. Kašėta Vytautas
 16. Kimtys Gintas
 17. Kindurys Tomas
 18. Kiūdytė Rasa
 19. Klevečka Rimutis
 20. Kliukaitė Inga
 21. Krupavičius Jonas Rimutis
 22. Kurpuvesas Vytautas
 23. Laniauskas Ričardas
 24. Lingaitis Vytautas
 25. Ližaitytė Eglė
 26. Lipniagovaitė Agnija
 27. Mickevičius Romualdas
 28. Morkūnienė Jolanta
 29. Nabažas Arūnas
 30. Niūklys Darius
 31. Petrauskas Donatas
 32. Runta Gaudentas
 33. Savukynas Raimundas
 34. Silickas Paulius
 35. Skarupskas Marius
 36. Skuza Aleksej
 37. Striška Vidmantas
 38. Tiesnesis Edmundas
 39. Tvoragalis Genadijus
 40. Urbaitienė Stanislava
 41. Vainoras Tomas
 42. Žandaras Žymantas

Kultūros komisija

 1. Abraitis Arūnas
 2. Ašakaitė Laima
 3. Banevičienė Jolanta
 4. Burokienė Inga
 5. Domanskis Arvydas
 6. Jakubėnaitė Renė
 7. Jasinskienė Dalė
 8. Jeleniauskas Algimantas
 9. Jeleniauskienė Aldona (pirmininkė)
 10. Kazakevičiūtė-Bankauskienė Asta
 11. Kliukaitė Inga
 12. Marcinkevičiūtė Jurga
 13. Meišutovič-Akhtarieva Marija
 14. Nerkevičienė Laima
 15. Savukynas Raimundas
 16. Šablinskas Eduardas
 17. Tracevskis Tomas
 18. Viskauskas Ridas

Kūno kultūros ir sporto komisija

 1. Abraitis Arūnas
 2. Adamovič Valdemar
 3. Banevičienė Jolanta
 4. Ferensaitė Algirdė
 5. Fomin Dmitry
 6. Ivanov Michail
 7. Jankauskas Stepas
 8. Jasinskienė Dalė
 9. Kamaitis Paulius
 10. Karanauskas Darius
 11. Malžinskas Paulius (pirmininkas)
 12. Misiulis Emilis
 13. Narkevičius Antanas
 14. Panavas Mantas
 15. Pinelis Povilas
 16. Savukynas Raimundas
 17. Raslanas Algirdas
 18. Šablinskas Eduardas
 19. Silickas Paulius
 20. Stripeika Saulius
 21. Tvorogalis Genadijus
 22. Urbonavičius Mindaugas
 23. Vainoras Tomas

Miesto plėtros ir išmaniojo miesto komisija

 1. Arlauskas Julius
 2. Budzinauskas Saulius
 3. Davidiuk Maksim
 4. Demšė Petras
 5. Gečienė Jolanta
 6. Juodkazis Romanas
 7. Kasciuškin Aleksandr
 8. Kačiuška Žilvinas
 9. Kalonas Gediminas
 10. Kimtys Gintas (pirmininkas)
 11. Klevečka Rimutis
 12. Kliukaitė Inga
 13. Kriščiūnas Eduardas
 14. Ližaitytė Eglė
 15. Michnevič Erazm
 16. Petkevičius Algirdas
 17. Prialgauskas Donatas
 18. Pučas Audrius
 19. Ragauskas Ramūnas
 20. Ringys Tadas
 21. Rudys Taurintas
 22. Savukynas Raimundas
 23. Senapėdis Pranas
 24. Silickas Paulius
 25. Skuza Aleksej
 26. Staniukėnienė Ana
 27. Stech Viktor
 28. Šarmavičius Vainius
 29. Vasiliūnas Gintaras
 30. Vyšniauskienė Aušra
 31. Žandaras Žymantas

Miesto ūkio, energetikos ir infrastruktūros komisija

 1. Aleksandravičiūtė Vaiva
 2. Arėška Virginijus
 3. Brazas Alfonsas (pirmininkas)
 4. Damuliauskas Andrius
 5. Germanas Rimantas
 6. Jonevičius Vaclovas
 7. Jonauskas Linas
 8. Kalanta Kęstutis
 9. Kimtys Gintas
 10. Kriščiūnas Eduardas
 11. Paluckas Gintautas
 12. Petrauskas Donatas
 13. Pieniuta Algirdas
 14. Prialgauskas Donatas
 15. Pūkys Aldevinas
 16. Ragauskas Ramūnas
 17. Runta Gaudentas
 18. Šablinskas Eduardas
 19. Savukynas Raimundas
 20. Smaidrienė Ramona
 21. Skuza Aleksej
 22. Slukinienė Inesa
 23. Stech Viktor
 24. Striška Vidmantas
 25. Vasiliūnas Gintaras

Savivaldos ir bendruomenių komisija

 1. Davidiuk Maksim
 2. Demšė Petras
 3. Gečienė Jolanta
 4. Imbrasienė Sigutė
 5. Jakubėnaitė Renė
 6. Juškienė Zita
 7. Karanda Gintaras
 8. Kavoliukienė Lina
 9. Kazlauskienė Saulė
 10. Kliukaitė Inga
 11. Mikulskienė Daiva (pirmininkė)
 12. Michnevič Erazm
 13. Misiulis Emilis
 14. Morkūnienė Jolanta
 15. Nerkevičienė Laima
 16. Petkevičius Algirdas
 17. Petrauskienė Milda
 18. Petruškevičienė Danutė
 19. Prialgauskas Donatas
 20. Šablinskas Eduardas
 21. Savukynas Raimundas
 22. Tatarenko Andrej
 23. Vasiliauskiene Jūrate
 24. Valentukevičienė Snaigė

Socialdemokratinio švietimo ir komunikacijos komisija

 1. Ancutaitė Viktorija
 2. Beržiūnaitė Vita (pirmininkė)
 3. Brazas Alfonsas
 4. Budzinauskas Saulius
 5. Burokienė Inga
 6. Čepelevskis Tomas
 7. Džavachišvilis Zurabas
 8. Gafurovas Maratas
 9. Gavrilov Valentin
 10. Kairienė Lijana
 11. Karanda Gintaras
 12. Katauskienė Irina
 13. Kašėta Vytautas
 14. Kontrimienė Auksė
 15. Marcinkevičiūtė Jurga
 16. Orinienė Kristina
 17. Prialgauskas Donatas
 18. Rudomanskis Artūras
 19. Runta Gaudentas
 20. Savukynas Raimundas
 21. Senapėdis Pranas
 22. Šereika Valdas
 23. Šileris Romas
 24. Staskevičiūtė Jovita
 25. Vaitiekūnaitė Vilma
 26. Vinokuras Arkadijus
 27. Žandaras Žymantas

Socialinių reikalų komisija

 1. Augutis Liudvikas
 2. Bacevičienė Dalia (pirmininkė)
 3. Bareiša Juozas
 4. Jendovickaitė-Krasovska Sondra
 5. Juškienė Zita
 6. Kliukaitė Inga
 7. Kuodytė-Kazielienė Rasa
 8. Makaravičienė Grasilda
 9. Morkūnienė Jolanta
 10. Olekas Juozas
 11. Panavas Mantas
 12. Ramanauskaitė Ingrida
 13. Razumaitė Živilė
 14. Reichenbach Jurij
 15. Savukynas Raimundas
 16. Šukelienė Danutė
 17. Tamašauskaitė-Palavinkienė Valentina
 18. Usonis Ramūnas
 19. Valys Antanas
 20. Valentukevičienė Snaigė
 21. Vasiliauskienė Jūratė
 22. Vilimas Darius
 23. Vincevičius Rimgaudas
 24. Vitkutė Jūratė
 25. Vižinytė Diana
 26. Zakšauskaitė Vilija

Sveikatos komisija

 1. Ašoklis Edvinas
 2. Bacevičienė Dalia
 3. Bakasėnas Vytautas
 4. Berlickas Kazimieras
 5. Gavrilov Valentin
 6. Grinbergienė Živilė
 7. Kairys Jonas
 8. Kavoliukienė Lina
 9. Keršys Vytenis
 10. Kęstutis Šakalis
 11. Kliukienė Vitalija
 12. Kontrimienė Auksė
 13. Kulberkienė Jūratė
 14. Kuodytė-Kazielienė Rasa
 15. Letulis Adomas
 16. Mačiūnas Erikas
 17. Makaravičienė Grasilda
 18. Morkūnienė Jolanta
 19. Navickas Evaldas
 20. Norkus Norbertas
 21. Olekas Juozas
 22. Orlickaitė Laima
 23. Petruškevičienė Danutė
 24. Poškaitė-Balkauskė Ligita
 25. Riauka Ramunas (pirmininkas)
 26. Reichenbach Jurij
 27. Rudomanskis Artūras
 28. Savukynas Raimundas
 29. Šedytė Neringa
 30. Sidoruk Ana Viktorija
 31. Skorupskas Arvydas
 32. Tatarenko Andrej
 33. Valentukevičienė Snaigė
 34. Vincevičius Rimgaudas
 35. Vižinytė Diana
 36. Žandaras Žymantas

Švietimo komisija

 1. Aleksandravičienė Birutė
 2. Dirmaitė Aldona
 3. Freire Jūratė
 4. Ivaškevičienė Jolita
 5. Kliukaitė Inga
 6. Korenkienė Ramunė
 7. Kurgonienė Birutė
 8. Letulis Adomas
 9. Lingaitis Vytautas
 10. Ližaitytė Eglė
 11. Mitkus Dionizas
 12. Petrauskienė Liudmila
 13. Petrevičienė Vida
 14. Petruškevičienė Danutė
 15. Purvaneckienė Giedrė (pirmininkė)
 16. Raslanas Algirdas
 17. Reichenbach Jurij
 18. Sabaliauskienė Stanislava
 19. Staniukėnienė Ana
 20. Sinkevičienė Jūratė
 21. Šimulynas Edvinas
 22. Šluinskienė Renata
 23. Šturienė Rita
 24. Šukelienė Danutė
 25. Vainoras Tomas
 26. Vaitkus Rimantas
 27. Žandaras Žymantas
 28. Žurovska Jelena
 29. Zuoza Rolandas
 30. Zumerienė Liudmila

Žmogaus teisių ir lygių galimybių komisija

 1. Berlickas Kazimieras
 2. Davidiuk Maksim
 3. Gafurovas Maratas
 4. Gečienė Jolanta
 5. Jankauskaitė Margarita
 6. Jankauskas Stepas
 7. Kaminskienė Rasa
 8. Kliukaitė Inga
 9. Kulnis Audronė
 10. Kuodytė-Kazielienė Rasa
 11. Kurpuvesas Vytautas
 12. Afanasjev Maksim
 13. Petruškevičienė Danutė
 14. Rudomanskis Artūras
 15. Savukynas Raimundas
 16. Simonova Sigute Janina
 17. Šimulynas Edvinas
 18. Slidžiauskaitė Rūta
 19. Stoškevičiūtė Dovilė
 20. Tamašauskaitė-Palavinkienė Valentina
 21. Titov Aleksej
 22. Vaitkevičienė Ana
 23. Vaitiekūnaitė Vilma (pirmininkė)
 24. Vainoras Tomas
 25. Žandaras Žymantas
 26. Žurovska-Puodžiūnienė Elžbieta

Close