LSDP VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS KOMISIJŲ PIRMININKŲ KONTAKTAI

NUOLATINIŲ KOMISIJŲ PIRMININKŲ KONTAKTAI

 • Ekonomikos ir verslo plėtros komisija – Gintaras Karanda, 865056006, gintaras.karanda@inbox.lt
 • Kūno kultūros ir sporto komisija –
 • Kultūros komisija – Aldona Jeleniauskienė, 868841414, jelal@post.skynet.lt
 • Miesto plėtros ir išmaniojo miesto komisija – Gintas Kimtys, 861532767, gintaskim@gmail.com
 • Miesto ūkio, energetikos ir infrastruktūros komisija – Alfonsas Brazas, 868776633, alfonsas.brazas@gmail.com
 • Savivaldos ir bendruomenių komisija – Daiva Mikulskienė, 869911672, daiva.mikulskiene@gmail.com
 • Socialdemokratinio švietimo ir komunikacijos komisija – Audrius Sruogis, 865359595, sruogisaudrius@gmail.com
 • Socialinių reikalų komisija – Dalia Bacevičienė, 861262103, baceviciene.dalia@gmail.com
 • Sveikatos komisija – Ramūnas Riauka, 868535713, mdriauka@yahoo.com
 • Žmogaus teisių ir lygių galimybių komisija – Vilma Vaitiekūnaitė, 868616336, vilma.vaitiekunaite@gmail.com
 • Darnaus plėtojimosi ir aplinkosaugos komisija – Vaiva Aleksandravičiūtė, 864820210, aleksandraviciute.v@gmail.com
 • Švietimo komisija – Giedrė Purvaneckienė 861437701, giedre.purvaneckiene@gmail.com

LSDP VILNIAUS SKYRIAUS NUOLATINIŲ KOMISIJŲ TIPINIS DARBO REGLAMENTAS

LSDP VILNIAUS MIESTO SKYRIAUS NUOLATINIŲ KOMISIJŲ NARIŲ SĄRAŠAS

Darnaus plėtojimosi ir aplinkosaugos komisija

 1. Aleksandravičienė Birutė
 2. Brazas Alfonsas
 3. Burbienė Sigita
 4. Vaiva Aleksandravičiūtė (pirmininkė)
 5. Juškienė Zita
 6. Kalonas Gediminas
 7. Kliukaitė Inga
 8. Kriščiūnas Eduardas
 9. Martinka Algaudas
 10. Meišutovič-Akhtarieva Marija
 11. Pieniuta Algirdas
 12. Pūkys Aldevinas
 13. Savukynas Raimundas
 14. Skuza Aleksej
 15. Songaila Linas
 16. Survila Arvydas
 17. Vasiliūnas Gintaras

Ekonomikos ir verslo plėtros komisija

 1. Augūnė Renata
 2. Budzinauskas Saulius
 3. Damuliauskas Andrius
 4. Davliaševič Tadeuš
 5. Griškevičienė Margarita
 6. Jankovič Andžej
 7. Kačiuška Žilvinas
 8. Kalonas Gediminas
 9. Kaminskienė Rasa
 10. Karanda Gintaras (pirmininkas)
 11. Karčinienė Viktorija
 12. Kimtys Gintas
 13. Kliukaitė Inga
 14. Krupavičius Jonas Rimutis
 15. Kurpuvesas Vytautas
 16. Laniauskas Ričardas
 17. Lingaitis Vytautas
 18. Ližaitytė Eglė
 19. Lipniagovaitė Agnija
 20. Morkūnienė Jolanta
 21. Nabažas Arūnas
 22. Niūklys Darius
 23. Petrauskas Donatas
 24. Runta Gaudentas
 25. Savukynas Raimundas
 26. Silickas Paulius
 27. Skarupskas Marius
 28. Skuza Aleksej
 29. Striška Vidmantas
 30. Tiesnesis Edmundas
 31. Tvoragalis Genadijus
 32. Urbaitienė Stanislava
 33. Vainoras Tomas
 34. Žandaras Žymantas

Kultūros komisija

 1. Abraitis Arūnas
 2. Ašakaitė Laima
 3. Banevičienė Jolanta
 4. Burokienė Inga
 5. Domanskis Arvydas
 6. Jakubėnaitė Renė
 7. Jasinskienė Dalė
 8. Jeleniauskas Algimantas
 9. Jeleniauskienė Aldona (pirmininkė)
 10. Kazakevičiūtė-Bankauskienė Asta
 11. Kliukaitė Inga
 12. Marcinkevičiūtė Jurga
 13. Meišutovič-Akhtarieva Marija
 14. Nerkevičienė Laima
 15. Tracevskis Tomas
 16. Viskauskas Ridas

Kūno kultūros ir sporto komisija

 1. Abraitis Arūnas
 2. Adamovič Valdemar
 3. Banevičienė Jolanta
 4. Ferensaitė Algirdė
 5. Ivanov Michail
 6. Jankauskas Stepas
 7. Jasinskienė Dalė
 8. Karanauskas Darius
 9. Misiulis Emilis
 10. Narkevičius Antanas
 11. Panavas Mantas
 12. Pinelis Povilas
 13. Savukynas Raimundas
 14. Raslanas Algirdas
 15. Silickas Paulius
 16. Stripeika Saulius
 17. Tvorogalis Genadijus
 18. Urbonavičius Mindaugas
 19. Vainoras Tomas

Miesto plėtros ir išmaniojo miesto komisija

 1. Budzinauskas Saulius
 2. Davidiuk Maksim
 3. Demšė Petras
 4. Juodkazis Romanas
 5. Kasciuškin Aleksandr
 6. Kačiuška Žilvinas
 7. Kalonas Gediminas
 8. Kimtys Gintas (pirmininkas)
 9. Kliukaitė Inga
 10. Kriščiūnas Eduardas
 11. Ližaitytė Eglė
 12. Prialgauskas Donatas
 13. Pučas Audrius
 14. Ringys Tadas
 15. Savukynas Raimundas
 16. Senapėdis Pranas
 17. Silickas Paulius
 18. Skuza Aleksej
 19. Staniukėnienė Ana
 20. Stech Viktor
 21. Vasiliūnas Gintaras
 22. Vyšniauskienė Aušra
 23. Žandaras Žymantas

Miesto ūkio, energetikos ir infrastruktūros komisija

 1. Aleksandravičiūtė Vaiva
 2. Arėška Virginijus
 3. Brazas Alfonsas (pirmininkas)
 4. Damuliauskas Andrius
 5. Germanas Rimantas
 6. Jonevičius Vaclovas
 7. Jonauskas Linas
 8. Kalanta Kęstutis
 9. Kimtys Gintas
 10. Kriščiūnas Eduardas
 11. Paluckas Gintautas
 12. Petrauskas Donatas
 13. Pieniuta Algirdas
 14. Prialgauskas Donatas
 15. Pūkys Aldevinas
 16. Runta Gaudentas
 17. Savukynas Raimundas
 18. Skuza Aleksej
 19. Slukinienė Inesa
 20. Stech Viktor
 21. Striška Vidmantas
 22. Vasiliūnas Gintaras

Savivaldos ir bendruomenių komisija

 1. Davidiuk Maksim
 2. Demšė Petras
 3. Jakubėnaitė Renė
 4. Juškienė Zita
 5. Karanda Gintaras
 6. Kavoliukienė Lina
 7. Kazlauskienė Saulė
 8. Kliukaitė Inga
 9. Mikulskienė Daiva (pirmininkė)
 10. Misiulis Emilis
 11. Morkūnienė Jolanta
 12. Nerkevičienė Laima
 13. Petrauskienė Milda
 14. Petruškevičienė Danutė
 15. Prialgauskas Donatas
 16. Savukynas Raimundas
 17. Tatarenko Andrej
 18. Vasiliauskiene Jūrate
 19. Valentukevičienė Snaigė

Socialdemokratinio švietimo ir komunikacijos komisija

 1. Audrius Sruogis (pirmininkas)
 2. Ancutaitė Viktorija
 3. Brazas Alfonsas
 4. Budzinauskas Saulius
 5. Burokienė Inga
 6. Čepelevskis Tomas
 7. Džavachišvilis Zurabas
 8. Gafurovas Maratas
 9. Gavrilov Valentin
 10. Kairienė Lijana
 11. Karanda Gintaras
 12. Katauskienė Irina
 13. Kontrimienė Auksė
 14. Marcinkevičiūtė Jurga
 15. Orinienė Kristina
 16. Prialgauskas Donatas
 17. Rudomanskis Artūras
 18. Runta Gaudentas
 19. Savukynas Raimundas
 20. Senapėdis Pranas
 21. Šereika Valdas
 22. Šileris Romas
 23. Staskevičiūtė Jovita
 24. Vaitiekūnaitė Vilma
 25. Vinokuras Arkadijus
 26. Žandaras Žymantas

Socialinių reikalų komisija

 1. Augutis Liudvikas
 2. Bacevičienė Dalia (pirmininkė)
 3. Bareiša Juozas
 4. Juškienė Zita
 5. Kliukaitė Inga
 6. Kuodytė-Kazielienė Rasa
 7. Makaravičienė Grasilda
 8. Morkūnienė Jolanta
 9. Olekas Juozas
 10. Panavas Mantas
 11. Ramanauskaitė Ingrida
 12. Razumaitė Živilė
 13. Reichenbach Jurij
 14. Savukynas Raimundas
 15. Šukelienė Danutė
 16. Tamašauskaitė-Palavinkienė Valentina
 17. Usonis Ramūnas
 18. Valentukevičienė Snaigė
 19. Vasiliauskienė Jūratė
 20. Vitkutė Jūratė
 21. Vižinytė Diana
 22. Zakšauskaitė Vilija

Sveikatos komisija

 1. Ašoklis Edvinas
 2. Bacevičienė Dalia
 3. Bakasėnas Vytautas
 4. Berlickas Kazimieras
 5. Gavrilov Valentin
 6. Grinbergienė Živilė
 7. Kavoliukienė Lina
 8. Keršys Vytenis
 9. Kęstutis Šakalis
 10. Kliukienė Vitalija
 11. Kontrimienė Auksė
 12. Kulberkienė Jūratė
 13. Kuodytė-Kazielienė Rasa
 14. Letulis Adomas
 15. Mačiūnas Erikas
 16. Makaravičienė Grasilda
 17. Morkūnienė Jolanta
 18. Navickas Evaldas
 19. Norkus Norbertas
 20. Olekas Juozas
 21. Orlickaitė Laima
 22. Petruškevičienė Danutė
 23. Poškaitė-Balkauskė Ligita
 24. Riauka Ramunas (pirmininkas)
 25. Reichenbach Jurij
 26. Rudomanskis Artūras
 27. Savukynas Raimundas
 28. Šedytė Neringa
 29. Sidoruk Ana Viktorija
 30. Tatarenko Andrej
 31. Valentukevičienė Snaigė
 32. Vižinytė Diana
 33. Žandaras Žymantas

Švietimo komisija

 1. Aleksandravičienė Birutė
 2. Dirmaitė Aldona
 3. Freire Jūratė
 4. Ivaškevičienė Jolita
 5. Kliukaitė Inga
 6. Korenkienė Ramunė
 7. Kurgonienė Birutė
 8. Letulis Adomas
 9. Lingaitis Vytautas
 10. Ližaitytė Eglė
 11. Mitkus Dionizas
 12. Petrauskienė Liudmila
 13. Petruškevičienė Danutė
 14. Purvaneckienė Giedrė (pirmininkė)
 15. Raslanas Algirdas
 16. Reichenbach Jurij
 17. Sabaliauskienė Stanislava
 18. Staniukėnienė Ana
 19. Sinkevičienė Jūratė
 20. Šimulynas Edvinas
 21. Šluinskienė Renata
 22. Šturienė Rita
 23. Šukelienė Danutė
 24. Vainoras Tomas
 25. Vaitkus Rimantas
 26. Žandaras Žymantas
 27. Žurovska Jelena
 28. Zuoza Rolandas

Žmogaus teisių ir lygių galimybių komisija

 1. Berlickas Kazimieras
 2. Davidiuk Maksim
 3. Gafurovas Maratas
 4. Jankauskaitė Margarita
 5. Jankauskas Stepas
 6. Kaminskienė Rasa
 7. Kliukaitė Inga
 8. Kulnis Audronė
 9. Kuodytė-Kazielienė Rasa
 10. Kurpuvesas Vytautas
 11. Afanasjev Maksim
 12. Petruškevičienė Danutė
 13. Rudomanskis Artūras
 14. Savukynas Raimundas
 15. Šimulynas Edvinas
 16. Slidžiauskaitė Rūta
 17. Stoškevičiūtė Dovilė
 18. Tamašauskaitė-Palavinkienė Valentina
 19. Titov Aleksej
 20. Vaitiekūnaitė Vilma (pirmininkė)
 21. Vainoras Tomas
 22. Žandaras Žymantas
 23. Žurovska-Puodžiūnienė Elžbieta

Close