Pirmą kartą posėdžiavo naujos sudėties skyriaus taryba

Pirmą kartą posėdžiavo naujos sudėties skyriaus taryba

Į pirmąjį posėdį susirinko naujos kadencijos skyriaus taryba. Susirinkimo metu buvo priimti svarbūs ir reikalingi procedūriniai sprendimai, galutinai suformuoti skyriaus valdymo organai.

Posėdžio metu skyriaus taryba, pirmininko teikimu, patvirtino naujos sudėties prezidiumą. Patvirtino skyriui veiksiančias komisijas, kurios padės formuoti socialdemokratų poziciją Vilniaus miesto klausimais bei suformavo norminių dokumentų rengimo grupę, kuri pabaigs rengti naują skyriaus įstatų redakciją bei rengs kitus, skyriaus veiklai būtinus dokumentus.

Close