Rasa Budbergytė – moteris, pramušusi „stiklines lubas“

Rasa Budbergytė – moteris, pramušusi „stiklines lubas“

Vyrauja nuomonė, kad moterims Lietuvoje siekti karjeros sunkiau nei vyrams. Moteris finansų ministrė, moteris įmonės direktorė, moteris generalinė prokurorė vis dar  suvokiama greičiau kaip išimtis nei taisyklė. Pasaulyje, o ir Lietuvoje, praėjusio amžiaus 9-ajame dešimtmetyje naudotas specialus terminas „stiklinės lubos“, deja, aktualus ir šiandien. Kaip sekėsi mūsų interviu herojei, teisininkei Rasai Budbergytei pramušti ,,stiklines lubas“ ir įveikti nematomas kliūtis, trukdančias moterims kilti karjeros laiptais? Rasos biografija – įspūdinga, karjeros ir pasiekimų gali pavydėti kiekviena moteris. Vos baigusi Vilniaus universiteto teisės fakultetą, R. Budbergytė pradėjo dirbti Marijampolės miesto valdyboje. Jau po dvejų metų – Socialinės apsaugos ministerijoje, o 1993 m. tapo Ministro pirmininko padėjėja, 1998 m. Teisingumo ministerijos viceministre. 2005 m. buv ...

Karantinui švelnėjant Vilniaus socialdemokratai susirinko į Prezidiumo posėdį

Karantinui švelnėjant Vilniaus socialdemokratai susirinko į Prezidiumo posėdį

Karantinas pakeitė ne tik skyriaus partiečių bendravimo įpročius, bet ir  pakoregavo rinkimų į LR Seimą kampanijos planus,  ketvirtadienį vykusiame Vilniaus miesto skyriaus prezidiumo posėdyje sakė  štabo vadovas Povilas Pinelis. Jis pabrėžė, kad visgi pavyko įgyvendinti dalį suplanuotų rinkiminių priemonių - vyko šventinės Kovo 8-osios ir Gegužės 1-osios akcijos, pandenimjos metu vilniečiams buvo dailjamos veido apsaugos priemonės ir kt. Savo pranešime P. Pinelis išskyrė ir aptarė tris aspektus: kandidatų į LR Seimą aktyvumą, finansinius resursus, poskyrių ir grupių partiečių įsitraukimą į rinkiminę veiklą. Pažymėtas, tegul ir nedidelio, bet veiklaus skyriaus štabo indėlis, į kurio sudėtį įeina  Viktorija Ancutaitė, Ruslanas Baranovas, Lijana Kairienė, Fausta Roznytė ir Lukas Tamulynas. Aptarti artimiausieji darbai, suplanuotos komunikacinės priemonės. Sociald ...

Vytenis Andriukaitis. 7 žingsniai, kurių reikia imtis nedelsiant

Vytenis Andriukaitis. 7 žingsniai, kurių reikia imtis nedelsiant

COVID-19 pandemijos banga slenka per pasaulį nevienodai. Daugumoje Europos Sąjungos (ES) šalių jau pastebimas pandemijos kreivės plokštėjimas ar žemėjimas. Bet yra ES šalių, kur užsikrėtimų skaičiai dar neleidžia švelninti suvaržymų, o mirčių skaičiai atskirose rizikos grupėse vis dar nemažėja. Lietuvoje pandemijos kreivė plokštėja, atsiranda prielaidos etapiniam įvestų suvaržymų atšaukimui. Žinoma, turime ribotus karantinus Nemenčinėje, Antavilių ir Kartenos senelių namuose. Bet visuomenėje jau ima reikštis nekantrumo, atsipalaidavimo, nepasitenkinimo įvestais suvaržymais nuotaikos. Ekonominės ir socialinės pasekmės jaučiamos ir sumažėjusiose žmonių pajamose, ir padidėjusioje bedarbystėje, ir verslų bankrotų grėsmėse, ir šalies biudžeto skaičiuose. Atskirų socialinių grupių, atskirų verslo sektorių interesai šioje situacijoje neabejotinai skiriasi. Skirtingi int ...

Moterų klubo diskusijos persikėlė į virtualią erdvę

Moterų klubo diskusijos persikėlė į virtualią erdvę

Ekstremaliomis sąlygomis dirbančių medikų, verslo ir švietimo sistemos problemos aptartos vaizdo konferencijoje, į kurią  pakvietė ir pokalbį moderavo Lietuvos socialdemokračių moterų sąjungos Vilniaus miesto moterų klubo pirmininkė Julija Kvedorelytė. Pandemijos aktualijomis ir LSDP frakcijos Seime naujienomis dalijosi Seimo narys Julius Sabatauskas. Vaizdo konferencijos metu Moterų klubo narės išsakė nuomones apie vaikų ugdymą namuose, sunkų ir pasiaukojantį medikų darbą. Nuoširdūs padėkos žodžiai ištarti nelengvomis sąlygomis dirbantiems medikams, taip pat susirinkime dalyvavusiai medicinos atstovei, Moterų klubo narei Žanai Andrejevai. Remdamosi praktiniais pavyzdžiais, konferencijos dalyvės diskutavo ir atskleidė nuotolinio mokymosi  trūkumus, išsakė apibendrintas tėvų nuomones apie ugdymo galimybių tobulinimą. Aptartos kitos aktualijos, įtakojančios kiekvien ...

Algirdas Pieniuta: mūsų pareiga padėti

Algirdas Pieniuta: mūsų pareiga padėti

Vilniaus socialdemokratai  pandemijos metu rodo pavyzdį, kaip padėti tiems, kuriems pagalbos labiausiai reikia.  Vadovai pakvietė skyriaus aktyvą,  savanorius, LSDP frakcijos Seime narius dalinti kaukes  sostinės gyventojams ir skyriaus partiečiams. Akcijos metu per saugų atstumą kaukės buvo dalijamos Vilniaus  gatvėse, prie parduotuvių. Vyresnio amžiaus partiečiams kaukės nuvežtos į namus ir saugiai perduotos. Skyriaus nariams apsaugos priemonės paskelbtą dieną išdalintos prie sekretoriato būstinės. ,,Ačiū savanoriams. Bukime atsargūs ir būkime atsakingi. Bet, būkime ir neabejingi, mūsų pareiga padėti, jei galime ir, kai galime“- socialiniuose tinkluose kvietė Vilniaus socialdemokratų vadovas A.Pieniuta,  su savanoriais dalindamas apsaugos priemones Vilniaus gatvėse. Kartu socialdemokratai dalijo ir  instrukcijas, kuriose  primenama, kad medžiaginę kaukę galima ...

Aiškėja  Vilniaus skyriaus kandidatai 2020 m. LR Seimo rinkimuose

Aiškėja Vilniaus skyriaus kandidatai 2020 m. LR Seimo rinkimuose

Šeštadienį vykusioje Vilniaus miesto skyriaus konferencijoje patvirtinti kandidatai 2020 m. LR Seimo rinkimuose vienmandatėse ir daugiamandatėje apygardose, išklausytos skyriaus Tarybos, Etikos ir procedūrų bei Finansų komisijos ataskaitos. Vilniaus socialdemokratų vadovas Algirdas Pieniuta apžvelgė  svarbiausius 2019  metų darbus, pasiektus rezultatus. Jis akcentavo  skyriaus finansų stabilizaciją, struktūrinius pertvarkymus, pasidžiaugė gražiomis socialinėmis akcijomis, į skyriaus įskaitą priimamais naujais nariais. Ypač vadovas pabrėžė narių susitelkimą rinkimuose Žirmūnų apygardoje. 99 dienos, 1500 parašų per pirmas keturias agitacijos dienas, du kartus aplankyti žirmūniečių butai. Anot pirmininko, tokio aktyvumo jis skyriaus darbe nebuvo matęs. Jausmą, kuris lydėjo Žirmūnuose, jis pavadino studentišku, kai po mokslų nesinori skirtis, o norisi būti kartu. „Vil ...

Artėjantys Seimo rinkimai: kausimės dėl kiekvieno vilniečio balso

Artėjantys Seimo rinkimai: kausimės dėl kiekvieno vilniečio balso

Antradienį patvirtintas LSDP Vilniaus miesto skyriaus 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų štabo vadovas. Tarybos nariai vienbalsiu sprendimu  šias atsakingas pareigas patikėjo Vilniaus socialdemokratų pirmininko pavaduotojui Povilui Pineliui. Išrinktasis štabo vadovas  tikisi, kad 2020 m. Seimo rinkimuose socialdemokratai  gaus 15 procentų  vilniečių  balsų. „Ačiū skyriaus pirmininkui ir partiečiams  už pasitikėjimą. Negaliu pažadėti pergalės, bet pažadu, kad svarbiausiame mūšyje sostinėje, kur ir spręsis galutiniai rinkimų rezultatai, mes nuožmiai kausimės dėl kiekvieno namo ir kiekvieno balso. Lengva nebus. Tačiau rinkimai  Žirmūnų vienmandatėje apygardoje parodė, kad mūsų skyrius gali sutelkti aktyvią  komandą, pasitikiu bičiuliais todėl ir prisiimu šią atsakomybę “, - sakė P. Pinelis. Pabrėždamas atsakingosios sekretorės Lijanos Kairienės  kompetenciją ...

Close