LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas Povilas Pinelis

 

LSDP Vilniaus miesto skyriaus garbės pirmininkas Algirdas Kunčinas

 

LSDP Vilniaus miesto skyriaus valdyba

Povilas Pinelis - skyriaus pirmininkas
Lina Kavoliukienė - pirmoji pirmininko pavaduotoja
Viktorija Ancutaitė - pirmininko pavaduotoja
Mindaugas Kazlauskas - pirmininko pavaduotojas
Jolita Ivaškevičienė - pirmininko pavaduotoja
Juozas Olekas - pirmininko pavaduotojas
Algirdas Pieniuta - pirmininko pavaduotojas
Vaidas Rusys - pirmininko pavaduotojas
Pranas Senapėdis - pirmininko pavaduotojas
Nerija Stasiulienė - pirmininko pavaduotoja
Iveta Šakurskytė - pirmininko pavaduotoja

Skyriaus pirmininko, pavaduotojų funkcijos ir kuravimo sritys

Close