Socialdemokratų kandidatas į sostinės mero postą bus renkamas slaptu balsavimu

Socialdemokratų kandidatas į sostinės mero postą bus renkamas slaptu balsavimu

Ketvirtadienį vykusiame Vilniaus skyriaus tarybos posėdyje patvirtinta ataskaitinės konferencijos data. Ši svarbi sueiga šaukiama spalio 5 d. (šeštadienį) 10.00 val. viešbutyje Best Western, Vilniuje. Konferencijos delegatai slaptu balsavimu išrinks  socialdemokratų kandidatą į Vilniaus miesto mero postą,  patvirtins  kandidatų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą 2019 m. rinkimuose sąrašą.

Iki to, vadovaujantis „LSDP Vilniaus miesto skyriaus kandidatų rinkimuose į Vilniaus miesto mero postą ir savivaldybės tarybą parinkimo ir iškėlimo aprašu“, grupės kels kandidatus. Apraše numatoma, kad kiekviena skyriaus grupė turi teisę į abėcėlinį kandidatų sąrašą pasiūlyti  neribotą skaičių kandidatų, kurie keliami ir svarstomi grupių susirinkimuose. Bet kuris socialdemokratas  grupės susirinkime  turės teisę pasiūlyti kitą ar iškelti savo kandidatūrą. Kandidatai į abėcėlinį kandidatų sąrašą grupėse renkami atviru arba slaptu balsavimu.

Kaip įprasta, aptartos LSDP frakcijos savivaldybės taryboje naujienos. Kaip pranešė LSDP frakcijos  seniūnas Marius Skarupskas,  socialdemokratai ėmėsi vadovauti dviem komisijoms. Auksė Kontrimienė -  Savižudybių prevencijos komisijai, o  Marius Skarupskas vadovauja Inovacijų ir konkurencingumo komisijai.

Socialdemokratų iniciatyva savivaldybės taryboje patvirtintas sprendimas skirti lėšų nevyriausybinėms organizacijoms, jos  įgyvendins nemokamas paskaitas, mankštas ir kt. sveikatinimo veiklas  vilniečiams.

M. Skarupskas informavo, kad savivaldybėje vyksta aštrios diskusijos dėl šeimos gydytojų darbo užmokesčio didinimo ir jų darbo krūvių mažinimo. Ši socialdemokratų iniciatyva susiduria su liberalų logika, kad numatytos lėšos turėtų būti skiriamos ir privačioms įstaigoms. Pasak M. Skarupsko, teisiškai toks būdas nėra įmanomas.

Tarybos posėdyje patirtintas skyriaus veiklos planas, numatyti uždaviniai ir priemonės naujų narių telkimo, rinkimų, komunikacijos ir kt. srityse.

Keičiasi skyriaus iždo tvarkymo strategija. Taryba nusprendė atsisakyti etatinio iždininko paslaugų. Nuo šiol visuomeniniais pagrindais iždininko pareigas eis Danutė Marcinkutė-Petruškevičienė, turinti lyderystės gebėjimų, strateginį mąstymą ir sėkmingą patirtį finansų valdymo srityje. Toks sprendimas priimtas taupant skyriaus lėšas.

Algimanto Jeleniausko nuotraukos čia

Close