Vilniaus socialdemokratų pirmininkų dar dvejiems metams išrinktas Povilas Pinelis

Vilniaus socialdemokratų pirmininkų dar dvejiems metams išrinktas Povilas Pinelis

Balandžio 22 d. vykusioje eilinėje ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje Vilniaus socialdemokratai įvertino pastarųjų dviejų metų veiklą ir iš naujo suformavo skyriaus vadovaujančius organus. Skyriaus pirmininku dar dviejų metų kadencijai išrinktas Povilas Pinelis.

Į skyriaus pirmininko poziciją grupės pasiūlė septynis kandidatus. Keturiems kandidatams atsisakius, konferencija rinkosi iš trijų kandidatų – Liutauro Gudžinsko, Tatjanos Levickienės ir Povilo Pinelio. Sulaukęs daugiau nei pusės delegatų palaikymo, pirmininku buvo išrinktas Povilas Pinelis.

Pradedant naują kadenciją, nežymiai keičiasi ir skyriaus pirmininko pavaduotojai. Pirmininko teikimu, pirmąja pavaduotoja paskirta Nerija Stasiulienė, pavaduotojais Mantas Martišius, Daiva Mikulskienė, Remigijus Motuzas, Juozas Olekas ir Iveta Šakurskytė.

Be pagrindinio organo, vadovaujančio skyriui tarp konferencijų, tarybos, Vilniaus socialdemokratai išsirinko ir savo delegatus į LSDP tarybą. Jais tapo Viktorija Ancutaitė, Liutauras Gudžinskas, Lijana Kairienė, Nerija Stasiulienė ir Rimantas Vaitkus. Į LSDP Finansų komisiją Vilniaus socialdemokratai siūlo Reginą Bielskytę ir Edmundą Tiesniesį, o į Etikos ir procedūrų komisiją – Arvydą Domanskį ir Vitą Šarmavičienę.

Lietuvos socialdemokratų partija ir jos skyriai ataskaitinės rinkimines konferencijas rengia kas dvejus metus. Šių konferencijų metu, baigiantys kadenciją pirmininkas ir skyriaus organai atsiskaito už nuveiktus darbus ir iš naujo formuojami vadovaujantys organai ateinančių dviejų metų kadencijai.

Close