Kiekvienas vertas istorijos

Kiekvienas vertas istorijos

Vasara traukiasi, išeina,  sugrąžindama po atostogų skyriaus bičiulius ne tik į namus, politinius darbus, bet ir į tradicinius renginius.

Vilniaus socialdemokratų organizuojama ir gražias bendrystės tradicijas puoselėjanti Jubiliatų šventė šį kartą sujungė birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesio solenizantus. Skyriaus būstinėje susirinko įvairių kartų, skirtingų pomėgių ir profesijų žmonės. Jauniausioji dalyvė Lolita Kaščicienė minėjo 30 metų sukaktį, Romualdas Šilas  skaičiuoja aštuoniasdešimt penkių metų patirtį. Kiekvieno jubiliato gyvenimas vertas atskiros istorijos.

Šventinio susibūrimo metu pasikeista nuomonėmis apie  politinius įvykius. Netrūko įžvalgų apie  artėjančius savivaldos rinkimus ir būsimus kandidatus. Skirtingi požiūriai, partijos viduje vykstantys pokyčiai ir priimami sprendimai iššaukė karštą diskusiją, tačiau nesutrukdė gerbti vienas kito nuomonę ir diskutuoti. Keitėsi temos, įvairiais pjūviais gvildenta partijos 5 žingsnių programa ir jos reklama.

Gimtadienio dieną priimta jubiliatams sakyti komplimentus, juos pagerbti, tai ypatingai vertinama mūsų šalies kultūroje. Skyriaus nariams šį tradicija neatrodo keista, argi gali kas į bendraminčių gimimo dieną žvelgti abejingai?

Vilniaus socialdemokratų vadovė Auksė Kontrimienė džiaugėsi tradicija. Pasak politikės, neformalaus bendravimo metu galima geriau pažinti partiečius, išgirsti jų nuomones apie grupėse ir poskyriuose vykstantį gyvenimą, gauti įdomių pasiūlymų ir pastebėjimų.

Jubiliejinius gimtadienius švenčiantiems partiečiams Auksė Kontrimienė įteikė partijos pirmininko Gintauto Palucko padėkas-sveikinimus, perdavė nuoširdžiausius linkėjimus.

Close